Frank Heider

Head of Team Mac & Mobile

Frank jest baramundczykiem od 12 lat i obecnie prowadzi zespoły stojące za rozwojem baramundi Mobile Devices.rs.