baramundi Argus Cockpit

baramundi Argus Cockpit

Monitorowanie stanu systemu z wykorzystaniem technologii chmury – z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

Administratorzy przez całą dobę śledzą status jednego lub kilku różnych środowisk informatycznych. Jest to zadanie wymagające olbrzymich nakładów pracy,  dlatego warto skorzystać z pomocy jednego z olbrzymów branży – oprogramowania Argus. Rozwiązanie to zostało nazwane na cześć wywodzącego się z greckiej mitologii wiecznie czuwającego strażnika o stu oczach, który stał się inspiracją do stworzenia baramundi Argus Cockpit.

Program baramundi Argus Cockpit to oparta na chmurze usługa pulpitu zarządzania. Rozwiązanie stanowi dodatek do pakietu baramundi Management Suite. Argus Cockpit umożliwia administratorom IT sprawowanie kontroli nad wydajnością środowiska (lub środowisk) bMS z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu za pomocą przejrzystego i czytelnego interfejsu użytkownika. Oprogramowanie może być stosowane jednocześnie dla wielu klientów, dzięki czemu „argusowe oczy” monitorują w tym samym czasie jedną lub kilka lokalizacji lub systemów klienta. 

Korzyści:

 • Stan systemu można sprawdzić w dowolnym miejscu i czasie przy użyciu przeglądarki
 • Brak konieczności instalacji sieci VPN lub dodatkowej infrastruktury
 • Szybkie informowanie o zadaniach zakończonych niepowodzeniem
 • Szybka identyfikacja problemów w poszczególnych usługach bServer

Funkcje programu:

 • Wykorzystanie najnowocześniejszej w Europie technologii chmury i hostingu
 • Rozwiązanie skalowalne i dostępne na terenie całego świata 
 • Responsywny pulpit nawigacyjny zarówno dla przeglądarek komputerowych jak i w wersjach na urządzenia mobilne
 • Idealny dla firm tworzących systemy dedykowane (ang. System House) i większych firm posiadających liczne filie na całym świecie dzięki możliwości uporządkowania informacji z podziałem na klienta lub lokalizację 
 • Aktualizacje programu wprowadzające nowe funkcje i usuwające błędy przeprowadzane kilka razy do roku (niezależnie od wersji bMS)
 • Widok statusu usług bServer
 • Widok statusu zadań dla bMS 
 • Aktywacja/dezaktywacja funkcji synchronizacji informacji z Argus Cockpit w dowolnym momencie 
 • Dane przetwarzane i przekazywane zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych
 • Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem dzięki sprawdzonym standardom bezpieczeństwa  

Obsługiwane platformy

baramundi Argus Cockpit jest dostępny na każdej platformie z dostępem do Internetu.

Wypróbuj to!

Czy korzystasz już z pakietu baramundi Management Suite i chciałbyś przetestować Argus Cockpit?
Skontaktuj się z naszymi sprzedawcami już teraz!

Nie jesteś jeszcze klientem baramundi? Dowiedz się, jak możesz skorzystać z Baramundi Argus Cockpit i innych modułów bMS i poproś o bezpłatną 30-dniową, w pełni funkcjonalną wersję próbną.

Na 75-calowym monitorze w moim biurze, moduł pokazuje mi najważniejsze informacje o stanie serwerów we wszystkich naszych lokalizacjach. Daje mi to stały podgląd, jeśli wystąpią jakiekolwiek eskalacje. Zaletą jest szybka identyfikacja problemów i interwencja zanim pracownik na miejscu zauważy problem.

Torben Bookmann, Kierownik ds. organizacji Möbel Rieger

Szczegółowe informacje na temat baramundi Argus Cockpit

Administratorzy, którzy są odpowiedzialni za więcej niż jeden serwer zarządzający baramundi w swojej infrastrukturze IT często mierzą się z następującym problemem: Jak monitorować status zadań wykonywanych przez oprogramowanie baramundi oraz status usługi bServer uruchomionych na niezależnych systemach podczas pracy poza siecią firmową?

Utrzymywanie kilku połączeń VPN z odpowiednimi serwerami często sprawia trudności. Ponadto, takie rozwiązanie jest również niełatwe do wdrożenia. Dodatkowo, dostęp do systemu można uzyskać tylko z poziomu wyposażonych w odpowiednie narzędzia stanowisk pracy. Wszystkie te czynności są zbyt trudne do przeprowadzenia biorąc pod uwagę fakt, że ich celem jest tylko sprawdzenie stanu systemu.  

Możliwość obsługi wielu klientów

Program baramundi Argus Cockpit umożliwia jednoczesne monitorowanie kilku środowisk IT zarządzanych przez baramundi Management Suite. Administratorzy w wielu lokalizacjach firmy i dostawcy usług zarządzanych (MSP) odpowiedzialni za liczne środowiska swoich klientów mogą monitorować status wszystkich swoich systemów za pomocą jednego interfejsu użytkownika. Program Argus Cockpit dostarcza informacji o tym, czy dla jednego z podłączonych systemów wymagane jest podjęcie jakichkolwiek działań oraz umożliwia szybkie wykrycie, w jaki sposób doszło do przerwania normalnego biegu procesu.

Technologia Chmury

Informacje na temat wydajności podłączonych systemów pochodzą ze środowiska MS Azure nadzorowanego przez baramundi. Dzięki temu nie jest konieczne tworzenie bezpośredniego połączenia VPN z zarządzanymi sieciami. Potrzebne dane można pobrać bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego za pomocą przeglądarki zainstalowanej na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. Poprzez responsywny widok pulpitu administratorzy IT w dowolnym miejscu i czasie mają dostęp do odpowiednich informacji na temat środowiska IT i jego kluczowych danych.

baramundi Argus Cockpit - Dashboard

Dashboard

baramundi Argus Cockpit - Mobile View of the Dashboard

Mobile view of the dashboard

baramundi Argus Cockpit - Secure user registration and login

Secure user registration and login

baramundi Argus Cockpit - Jobs

Job information with status

baramundi Argus Cockpit - Services

Detailed status of the bServer services

baramundi Argus Cockpit - Job Details

Detailed warnings and error messages of individual job instances