[Translate to polski:] baramundi Inventory

baramundi Inventory

Szybkie zestawienie

Oprogramowanie inwentaryzacyjne baramundi Inventory zapewnia stałą dostępność wszystkich informacji, które są potrzebne do podejmowania decyzji dotyczących infrastruktury IT. Oczywiście baramundi Inventory doskonale współpracuje z baramundi OS-Install i baramundi Deploy. Nowy sprzęt lub oprogramowanie są niezawodnie udokumentowane, nawet jeśli nie zostały zainstalowane z pakietem baramundi Management Suite. W razie wykrycia przez baramundi Inventory na komputerze niepożądanego oprogramowania, użytkownik może w automatyczny sposób odinstalować je, korzystając z baramundi Deploy i bez większych trudności przywrócić żądany stan.

Zalety

  • Inwentaryzacja sprzętu
  • Inwentaryzacja oprogramowania
  • Eliminacja niedoboru lub nadmiaru licencji dzięki przejrzystej prezentacji wyników inwentaryzacji
  • Inwentaryzacja WMI
  • Tworzenie jednoznacznych raportów
  • Elastyczna i definiowana przez użytkownika inwentaryzacja

Funkcje

  • Automatyczna rejestracja sprzętu: Szybka rejestracja i maksimum przejrzystości. np. numeru seryjnego
  • Hierarchiczna prezentacja ponad 1000 wartości
  • Wykrywanie zainstalowanego oprogramowania i zarządzanie nim: Identyfikacja zainstalowanego oprogramowania, usług i procesów
  • Różne warianty identyfikacji: bazująca na rejestrze i bazująca na plikach

Wypróbuj to!

Dowiedz się, czy baramundi Inventory przyda się Twojej firmie i zamów bezpłatną, 30-dniową pełną wersję w celu przetestowania .
Chętnie pokażemy Ci również na żywo na miejscu, jak możesz skorzystać z pracy z pakietem baramundi Management Suite i jak baramundi Inventory może wnieść przegląd do Twojego działu IT.

Skontaktuj się z nami!

baramundi Inventory – szczegóły

baramundi Inventory umożliwia inwentaryzację wszystkich komponentów sprzętowych i oprogramowania w systemie docelowym. baramundi Inventory przeprowadza w ciągu kilku sekund inwentaryzację docelowego systemu w sieci IT w niezauważalny dla użytkowników sposób. Dla stworzenia pełnego zestawienia wszystkich programów nie ma znaczenia, czy oprogramowanie zainstalowano za pomocą baramundi Management Suite, ręcznie bądź wykorzystując inne narzędzia administracyjne. baramundi Inventory rozpoznaje w automatyczny sposób oprogramowanie zainstalowane na komputerach stacjonarnych, notebookach i serwerach oraz sporządza ich kompletną listę. Wszystkie zgromadzone dane są zapisywane w bazie danych baramundi. Uzupełnieniem zintegrowanych procedur jest inwentaryzacja definiowana przez użytkownika: Może ona przebiegać według dowolnych kryteriów i odbywa się w regulowanym czasie dla danego systemu docelowego. Pod tym względem rozwiązanie zapewnia pełną swobodę działania. Użytkownik może rejestrować dane za pośrednictwem masek wprowadzania bądź innych baz danych, zapisywać je w bazie danych baramundi i udostępniać również innym aplikacjom.

Zarządzania licencjami

baramundi Inventory z łatwością kontroluje licencje użytkownika. Unikaj dotkliwych kar finansowych za zbyt małą liczbę licencji i ogranicz ich liczbę do faktycznie niezbędnych. Określ indywidualną wartość progową, która będzie na czas sygnalizować ryzyko niewystarczającej liczby licencji w systemie.
baramundi AUT jako dodatek do baramundi Inventory zapewnia dodatkową możliwość oszczędności. Program ten w niezawodny sposób wykrywa nieużywane oprogramowanie i ułatwia użytkownikowi eliminację zbędnych kosztów licencji. Dzięki baramundi License Management można potem zarządzać licencjami z uzyskanych danych inwentaryzacyjnych.

Raportowanie

baramundi Reporting zapewnia w szybki sposób dogłębne zestawienie wszystkich informacji znajdujących się w bazie danych baramundi. Standardowe raporty na temat wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie są już zintegrowane. Wszystkie raporty można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb.

Helpdesk - integracja

Również w przypadku zapytań kierowanych do działu wsparcia przez cały czas można korzystać ze wszystkich istotnych danych. Dzieje się tak, gdyż dane inwentaryzacyjne zgromadzone w baramundi Management Suite są dostępne przez interfejs baramundi (bConnect) przykładowo również dla systemu helpdesk.

Polityka prywatności

Rodzaj danych rejestrowanych przez baramundi Inventory można w łatwy sposób dostosować do danego przedsiębiorstwa. Moduł baramundi Inventory spełnia wytyczne rozporządzenia RODO.