[Translate to polski:] baramundi Inventory

baramundi Inventory

Szybkie zestawienie

baramundi Inventory

Oprogramowanie inwentaryzacyjne baramundi Inventory zapewnia stałą dostępność wszystkich informacji, które są potrzebne do podejmowania decyzji dotyczących infrastruktury IT. Oczywiście baramundi Inventory doskonale współpracuje z baramundi OS-Install i baramundi Deploy. Nowy sprzęt lub oprogramowanie są niezawodnie udokumentowane, nawet jeśli nie zostały zainstalowane z pakietem baramundi Management Suite. W razie wykrycia przez baramundi Inventory na komputerze niepożądanego oprogramowania, użytkownik może w automatyczny sposób odinstalować je, korzystając z baramundi Deploy i bez większych trudności przywrócić żądany stan.

Zalety

  • Inwentaryzacja sprzętu
  • Inwentaryzacja oprogramowania
  • Eliminacja niedoboru lub nadmiaru licencji dzięki przejrzystej prezentacji wyników inwentaryzacji
  • Inwentaryzacja WMI
  • Tworzenie jednoznacznych raportów
  • Elastyczna i definiowana przez użytkownika inwentaryzacja

Funkcje

  • Automatyczna rejestracja sprzętu: Szybka rejestracja i maksimum przejrzystości. np. numeru seryjnego
  • Hierarchiczna prezentacja ponad 1000 wartości
  • Wykrywanie zainstalowanego oprogramowania i zarządzanie nim: Identyfikacja zainstalowanego oprogramowania, usług i procesów
  • Różne warianty identyfikacji: bazująca na rejestrze i bazująca na plikach

Wypróbuj to!

Dowiedz się, czy baramundi Inventory przyda się Twojej firmie i zamów bezpłatną, 30-dniową pełną wersję w celu przetestowania .
Chętnie pokażemy Ci również na żywo na miejscu, jak możesz skorzystać z pracy z pakietem baramundi Management Suite i jak baramundi Inventory może wnieść przegląd do Twojego działu IT.

baramundi Inventory – szczegóły

baramundi Inventory umożliwia inwentaryzację wszystkich komponentów sprzętowych i oprogramowania w systemie docelowym. baramundi Inventory przeprowadza w ciągu kilku sekund inwentaryzację docelowego systemu w sieci IT w niezauważalny dla użytkowników sposób. Dla stworzenia pełnego zestawienia wszystkich programów nie ma znaczenia, czy oprogramowanie zainstalowano za pomocą baramundi Management Suite, ręcznie bądź wykorzystując inne narzędzia administracyjne. baramundi Inventory rozpoznaje w automatyczny sposób oprogramowanie zainstalowane na komputerach stacjonarnych, notebookach i serwerach oraz sporządza ich kompletną listę. Wszystkie zgromadzone dane są zapisywane w bazie danych baramundi. Uzupełnieniem zintegrowanych procedur jest inwentaryzacja definiowana przez użytkownika: Może ona przebiegać według dowolnych kryteriów i odbywa się w regulowanym czasie dla danego systemu docelowego. Pod tym względem rozwiązanie zapewnia pełną swobodę działania. Użytkownik może rejestrować dane za pośrednictwem masek wprowadzania bądź innych baz danych, zapisywać je w bazie danych baramundi i udostępniać również innym aplikacjom.

Zarządzania licencjami

baramundi Inventory z łatwością kontroluje licencje użytkownika. Unikaj dotkliwych kar finansowych za zbyt małą liczbę licencji i ogranicz ich liczbę do faktycznie niezbędnych. Określ indywidualną wartość progową, która będzie na czas sygnalizować ryzyko niewystarczającej liczby licencji w systemie.
baramundi AUT jako dodatek do baramundi Inventory zapewnia dodatkową możliwość oszczędności. Program ten w niezawodny sposób wykrywa nieużywane oprogramowanie i ułatwia użytkownikowi eliminację zbędnych kosztów licencji. Dzięki baramundi License Management można potem zarządzać licencjami z uzyskanych danych inwentaryzacyjnych.

Raportowanie

baramundi Reporting zapewnia w szybki sposób dogłębne zestawienie wszystkich informacji znajdujących się w bazie danych baramundi. Standardowe raporty na temat wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie są już zintegrowane. Wszystkie raporty można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb.

Helpdesk - integracja

Również w przypadku zapytań kierowanych do działu wsparcia przez cały czas można korzystać ze wszystkich istotnych danych. Dzieje się tak, gdyż dane inwentaryzacyjne zgromadzone w baramundi Management Suite są dostępne przez interfejs baramundi (bConnect) przykładowo również dla systemu helpdesk.

Polityka prywatności

Rodzaj danych rejestrowanych przez baramundi Inventory można w łatwy sposób dostosować do danego przedsiębiorstwa. Moduł baramundi Inventory spełnia wytyczne rozporządzenia RODO.