[Translate to polski:] baramundi Mobile Devices

baramundi Mobile Devices

Niezawodne zarządzanie tabletami i smartfonami

Tablety i smartfony są uzupełnieniem notebooków i ułatwiają pracownikom pozostawanie w kontakcie z firmą także podczas podróży. Jednocześnie taka różnorodność mobilnych urządzeń końcowych utrudnia życie działom IT, które również muszą spełniać wymogi przedsiębiorstwa i nie naruszać reguł bezpieczeństwa. Skuteczne zarządzanie urządzeniami mobilnymi przedsiębiorstwa (EMM) wymaga, by były one objęte standardową procedurą zarządzania cyklem życia.


Rozwiązanie: Moduł baramundi Mobile Devices do efektywnego zarządzania, konfigurowania i egzekwowania reguł bezpieczeństwa.

Zalety

 • Oszczędność cennego czasu i podniesienie poziomu bezpieczeństwa
 • Łatwe zarządzanie mobilnymi urządzeniami końcowymi, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Automatyczne zarządzanie zgodnie ze standardowymi procedurami

Funkcje

 • Automatyczne zarządzanie mobilnymi urządzeniami końcowymi z systemem Android, iOS i Windows Phone
 • Uwzględnienie całego cyklu życia mobilnego urządzenia końcowego, począwszy od włączenia do systemu, a skończywszy na skasowaniu danych
 • Łatwa konfiguracja urządzeń mobilnych za pomocą wieloplatformowych profili
 • Niezawodne egzekwowanie zasad zgodności i ochrona cennych danych przedsiębiorstwa
 • Korzystanie z „Blocklisting”  i „Allowlisting”
 • Konfigurowanie aplikacji
 • Uwzględnienie aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych
 • Łatwa i bezpieczna integracja mobilnych urządzeń końcowych

Obsługiwane systemy operacyjne

 • iOS od wersji 9
 • Android od wersji 4.0.4
 • Android Enterprise od wersji 7.0ej

Wypróbuj to!

Zorientuj się, czy baramundi Mobile Devices przyda się Twojej firmie i zamów bezpłatną, 30-dniową pełną wersję w celu przetestowania.
Z przyjemnością zaprezentujemy też na miejscu, w Twojej firmie jakie korzyści wynikają z pracy z systemem baramundi Management Suite i w jaki sposób bezpiecznie zarządzać mobilnymi urządzeniami końcowymi z wykorzystaniem modułu baramundi Mobile Devices.

Skontaktuj się z nami!

Szczegółowe informacje na temat modułu baramundi Mobile Devices

Konfiguracja wieloplatformowa

Konfiguracja urządzeń pracujących na różnych platformach mobilnych jest czasochłonnym i złożonym procesem. W zależności od systemu operacyjnego te same parametry należy wprowadzać w bardzo odmienny sposób. W tym celu baramundi Mobile Devices udostępnia jednolity interfejs użytkownika. Zestaw skonstruowany z różnych, możliwych do połączenia modułów profilowych umożliwia wieloplatformową konfigurację urządzeń z uwzględnieniem specyficznych funkcjonalności poszczególnych platform i typów urządzeń.

Dystrybucja aplikacji i ustawień

Dystrybuowanie aplikacji przy użyciu tego rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi przedsiębiorstwa (EMM) jest równie wygodne co dystrybucja certyfikatów i ustawień. Możesz przy tym wykorzystać proste wyszukiwanie w repozytorium aplikacji Apple App Store. Masz również możliwość udostępnienia użytkownikom instalacji aplikacji za pośrednictwem kiosku zintegrowanego z modułem  baramundi Mobile Agent. Nawet jeśli dla niektórych aplikacji musisz wdrożyć konfiguracje obowiązujące w całym przedsiębiorstwie, dzięki modułowi baramundi Mobile Devices jest to niezwykle łatwe. Na potrzeby konfigurowania aplikacji dostępny jest przejrzysty interfejs użytkownika.

Inwentaryzacja i ochrona danych

Dzięki Enterprise Mobility Manager administrator może zdefiniować złożoność i minimalną długość haseł oraz dozwolone lub niepożądane aplikacje. Za pomocą menedżera urządzeń mobilnych przedsiębiorstwa (Enterprise Mobility Manager) wyznacza się stopień złożoności, a także minimalną długość hasła, jak również definiuje niepożądane aplikacje Poza wyposażeniem sprzętowym można sprawdzić między innymi wersję systemu operacyjnego, indywidualny numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego (IMEI), dane na temat sieci, ustawienia bezpieczeństwa, informacje o karcie SIM, zainstalowane aplikacje, a także uzyskać inne informacje. Zgodnie z zasadami ochrony danych inwentaryzacji nie podlegają rzecz jasna takie informacje o użytkownikach, jak kontakty, wpisy w kalendarzach, historie połączeń, wiadomości poczty elektronicznej itd. Jako produkt niemieckiego producenta baramundi Mobile Devices spełnia obowiązujące normy w zakresie ochrony danych.

Definiowanie i egzekwowanie reguł bezpieczeństwa

Za pomocą menedżera urządzeń mobilnych przedsiębiorstwa (Enterprise Mobility Manager) wyznacza się stopień złożoności, a także minimalną długość hasła, jak również definiuje niepożądane aplikacje (Block oraz Allowlisting). Rozwiązanie umożliwia zarządzanie ograniczeniami korzystania z repozytoriów z aplikacjami lub używania kamery. Panel zgodności (Compliance Dashboard) pozwala na monitorowanie przestrzegania możliwych do swobodnego zdefiniowania reguł bezpieczeństwa i wytycznych w zakresie zgodności, a także na wykrywanie modyfikacji systemu operacyjnego, takich jak usunięcie ograniczeń systemu (jailbreakingu) lub przejęcie konta administratora systemu (rootowania). Równie łatwe jak dodanie tabletu czy smartfona do infrastruktury IT jest niezawodne skasowanie wszystkich danych na koniec cyklu życia urządzenia i usunięcie go z infrastruktury. W przypadku zapomnienia kodu PIN przez pracownika ponowne odblokowanie urządzenia będzie wymagać zaledwie kilku kliknięć myszą. Zgubienie smartfona lub utrata urządzenia w wyniku kradzieży nie spowoduje już katastrofy – można je sformatować zdalnie, a urządzenie zastępcze zostanie automatycznie wyposażone w odpowiednie profile i reguły.