[Translate to polski:] baramundi Patch Management

baramundi Patch Management

Automatyczna aktualizacja oprogramowania

Zapewnienie bezpieczeństwa IT oznacza również: aktualizowanie aplikacji przy użyciu opublikowanych patch’y oprogramowania. Patch’e usuwają luki w zabezpieczeniach, korygują błędy i rozszerzają funkcje. Wyobraź sobie pracownika, który stale sprawdza dostępność aktualnychpatch’y firmy  Microsoft i pobiera je z Internetu. Pracownika, który wedle Twoich życzeń samodzielnie dokonuje instalacji – rzecz jasna zgodnie z Twoimi wytycznymi – albo pyta o to, co, gdzie i kiedy może zainstalować. Pracownika, który pracuje codziennie przez 24 godziny na dobę i nie kosztuje więcej niż opłata licencyjna za naprawdę dobre oprogramowanie. Gdzie znajdziesz takiego pracownika? To proste: w baramundi Management Suite. Rozwiązanie to zapewnia, że instalacja wszystkich patch’y udostępnianych przez firmę Microsoft odbywa się w bezpieczny, szybki i niezawodny sposób. Oszczędzasz czas i pieniądze – a jednocześnie eliminujesz luki w zabezpieczeniach.

Zalety

  • Natychmiastowa produktywność dzięki automatycznym aktualizacjom
  • Przejrzystość dzięki poziomom patch’y w środowisku IT
  • Łatwa obsługa i krótki czas wdrażania
  • Pomoc w identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa

Funkcje

  • Bardzo wydajne zarządzanie patch’ami dla aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft i aktualizacji funkcjonalnych
  • Możliwości udostępniania na podstawie reguł
  • Bezpośrednia rejestracja statusu zadań
  • Wsparcie podczas wdrażania zbiorczych aktualizacji (bezpieczeństwa) firmy Microsoft
  • Łatwe sterowanie zdalne ewentualnie dostępnymi usługami Windows Server Update Services (WSUS)

Wypróbuj to!

Zorientuj się, czy baramundi Patch Management przyda się Twojej firmie i zamów bezpłatną, 30-dniową pełną wersję oprogramowania, by to przetestować. Z przyjemnością zaprezentujemy też na miejscu, w Twojej firmie, jakie korzyści wynikają z pracy z systemem baramundi Management Suite i jak w sposób zautomatyzowany zarządzać patch’ami firmy Microsoft z wykorzystaniem modułu baramundi Patch Management.

Skontaktuj się z nami!

Szczegółowe informacje na temat modułu baramundi Patch Management

Szybka dystrybucjapatch’y w sposób niezauważalny dla użytkownika

Moduł baramundi Patch Management umożliwia automatyczną instalację patch’y oprogramowania firmy Microsoft, zapewniając tym samym podstawowe bezpieczeństwo infrastruktury IT. Rozwiązanie to sprawdza komputery w sieci pod kątem niezbędnych patch’y i na podstawie reguł instaluje wszystkie aktualizacje systemu operacyjnego oraz poprawki istotne dla bezpieczeństwa – w bezpieczny i niezawodny sposób. Moduł baramundi Patch Management obsługuje ponadto efektywną dystrybucję zbiorczych aktualizacji (bezpieczeństwa) firmy Microsoft. Procesy instalacyjne przebiegają przy tym w tle, nie powodując żadnych zakłóceń w pracy użytkowników. Niezbędne ponowne uruchomienia są kumulowane, co ma na celu maksymalne skrócenie czasu trwania instalacji. Obciążenie sieci pozostaje na niskim poziomie, ponieważ patch’e mogą być instalowane z różnych serwerów plików.

Łatwa i elastyczna obsługa

Jeśli nawet moduł baramundi Patch Management działa w trybie automatycznym, wykonuje wyłącznie zadania pożądane i dozwolone przez administratora: To ty określasz, jakie elementy mają być instalowane automatycznie, a o jakich system ma przypomnieć w formie pytania. Obsługa jest niezwykle łatwa i wymaga jedynie krótkiego instruktażu. Dystrybuowanie patch’y można dostosować do indywidualnych potrzeb. Moduł baramundi Patch Management pobiera patch’e w bezpieczny sposób i na życzenie dystrybuuje je w pełni automatycznie. W każdym momencie masz rozeznanie co do statusu patch’y, możesz je instalować dla konkretnych wybranych komputerów lub grup, całych domen lub oddziałów. Jeżeli w środowisku IT działają usługi Windows Server Update Services (WSUS) firmy Microsoft, moduł baramundi Patch Management umożliwia dodatkowo zdalne sterowanie nimi, a także precyzyjne dystrybuowanie aktualizacji i patch’y.

Eliminacja podatności zgodnie z indywidualnymi wytycznymi

„Automatycznie” oznacza również „pod kontrolą”. To Ty szczegółowo określasz, w jaki sposób moduł baramundi Patch Management ma pracować dla Ciebie. Definiujesz, czy systemy mają być jedynie sprawdzane pod kątem brakujących łat, czy też w razie potrzeby jednocześnie ma nastąpić ich instalacja. Udostępniasz patch’e automatycznie lub ręcznie, a także wyznaczasz reguły dla różnych grup w podległej Tobie infrastrukturze IT. Wypróbuj to!