[Translate to polski:] baramundi Patch Management

baramundi Patch Management

Automatyczna aktualizacja oprogramowania

Zapewnienie bezpieczeństwa IT oznacza również: utrzymywanie aktualnego stanu aplikacji dzięki łatom. Łaty zamykają luki w zabezpieczeniach, korygują błędy i rozszerzają funkcje. Wyobraźmy sobie pracownika, który stale kontroluje aktualność łat Microsoft i pobiera je z Internetu. Pracownika, który zgodnie z naszym życzeniem dokonuje instalacji samodzielnie – rzecz jasna zgodnie z wytycznymi, bądź też pyta o to, co, gdzie i kiedy może zainstalować. Pracownika, który pracuje każdego dnia przez 24 godziny na dobę i nie kosztuje więcej niż opłata licencyjna za naprawdę dobre oprogramowanie. Gdzie można znaleźć takiego pracownika? To proste: w baramundi Management Suite. Rozwiązanie to zapewnia, że instalacja wszystkich łat udostępnianych przez Microsoft odbywa się w bezpieczny, szybki i niezawodny sposób. Użytkownik oszczędza czas i pieniądze, jednocześnie eliminując luki w zabezpieczeniach.

Zalety

  • Natychmiastowa produktywność dzięki automatycznym aktualizacjom
  • Przejrzystość dzięki poziomom łat w otoczeniu IT
  • Łatwa obsługa i krótki czas przyuczania
  • Łatwiejsza identyfikacja zagrożeń

Funkcje

  • Wydajne zarządzanie łatami dla aktualizacji zabezpieczeń Microsoft i aktualizacji funkcjonalnych
  • Udostępnianie bazujące na regałach
  • Bezpośrednia rejestracja statusu prac
  • Wsparcie podczas wdrażania zbiorczych aktualizacji (bezpieczeństwa) Microsoft
  • Łatwe sterowanie zdalne ew. dostępną usługą Windows Server Update Services (WSUS)

Spróbuj!

Dowiedz się, czy baramundi Patch Management przyda się Twojej firmie i zamów bezpłatną, 30-dniową pełną wersję w celu przetestowania . Z przyjemnością zaprezentujemy też na miejscu, w Twojej firmie, korzyści wynikające z pracy z oprogramowaniem baramundi Management Suite oraz pokażemy, w jaki sposób automatycznie zarządzać łatami Microsoft, korzystając z baramundi Patch Management.

baramundi Patch Management – szczegóły

Szybkie przydzielanie łat w sposób niezauważalny dla użytkownika

baramundi Patch Management umożliwia automatyczną instalację łat Microsoft, zapewniając tym samym podstawowe bezpieczeństwo w infrastrukturze IT. Rozwiązanie to sprawdza komputery w sieci pod kątem niezbędnych łat i bazując na regułach, instaluje wszystkie aktualizacje systemu operacyjnego oraz poprawki istotne dla bezpieczeństwa – w bezpieczny i niezawodny sposób. baramundi Patch Management wspiera przy tym wydajne przydzielanie zbiorczych aktualizacji (bezpieczeństwa) Microsoft. Procesy instalacyjne przebiegają w tle, umożliwiając użytkownikom niezakłóconą pracę. Niezbędne ponowne uruchomienia są grupowane, co ma na celu maksymalne skrócenie czasu trwania instalacji. Obciążenie sieci utrzymuje się na niskim poziomie, ponieważ łaty mogą być instalowane z różnych serwerów plików.

Łatwa i swobodna obsługa

Moduł baramundi Patch Management działa automatycznie, jednak wykonuje wyłącznie zadania pożądane i dozwolone przez administratora: Określa on jakie elementy mają być instalowane automatycznie i kiedy system ma przypomnieć o konieczności instalacji. Obsługa jest niezwykle łatwa i wymaga jedynie krótkiego instruktarzu. Przydzielanie plików łat można dostosować do indywidualnych potrzeb. baramundi Patch Management pobiera łaty w bezpieczny sposób i na życzenie przydziela je w automatyczny sposób. Użytkownik ma stałą kontrolę nad statusem aktualizacji i może instalować łaty dla wybranych komputerów lub grup, całych domen lub lokalizacji. Jeżeli w środowisku IT działa Windows Server Update Services (WSUS) firmy Microsoft, moduł baramundi Patch Management umożliwia dodatkowo zdalne sterowanie tą usługą oraz precyzyjne przydzielanie aktualizacji i łat.

Eliminacja luk w zabezpieczeniach zgodnie z indywidualnymi wytycznymi

„Automatycznie” oznacza również „pod kontrolą”. To Ty określasz szczegółowo sposób działania baramundi Patch Management. Możesz definiować, czy systemy mają być sprawdzane tylko pod kątem brakujących łat, bądź też czy jednocześnie ma nastąpić ich instalacja. Możesz udostępniać łaty automatycznie lub ręcznie oraz definiować reguły dla różnych grup w swojej infrastrukturze IT. Spróbuj!