[Translate to polski:] 3rd-Party Anbindungen

Integracja z produktami innych dostawców

ŁATWA WSPÓŁPRACA Z PRODUKTAMI RÓŻNYCH DOSTAWCÓW

Elastyczna integracja – dzięki połączenia baramundi z produktami innych producentów

Wiemy to z doświadczenia: Jako administrator potrzebujesz przede wszystkim dokładnie dopasowanych rozwiązań. Czyli takich, które są idealnie dostosowane do wymagań przedsiębiorstwa i sieci IT. Nowe oprogramowanie powinno zatem nadawać się do integracji z istniejącymi środowiskami i w razie potrzeby umożliwiać bezproblemowe rozszerzenie. System baramundi Management Suite ułatwia pracę również w tym zakresie:

Za pośrednictwem otwartych interfejsów nasze wydajne oprogramowanie pozwala na niezakłóconą interakcję z licznymi rozmaitymi produktami różnych dostawców. W ten sposób dzięki swoim wszechstronnym możliwościom integracji z produktami innych dostawców baramundi Management Suite stanowi idealne rozwiązanie całościowe – łączy to, co ze sobą współpracuje.

[Translate to polski:]baramundi Rozwiązania ITSM i helpdesk

Rozwiązania z zakresu zarządzania usługami IT (ITSM) i pomocy technicznej

Wykorzystaj baramundi Management Suite do szybszej identyfikacji wymagań sprzętowych, a także do zapewnienia efektywnego odciążenia przez dział pomocy technicznej i szybszego rozwiązywania problemów w przypadku skomplikowanych zapytań kierowanych do działu wsparcia technicznego. Pomocą w tym zakresie służą rozmaite, istniejące już możliwości integracji.  

Dowiedz się więcej
baramundi zarządzanie licencjami

Zarządzanie licencjami

Odkryj, w jaki sposób zapewnić prawidłowe pod względem prawnym postępowanie w odniesieniu do licencji i instalacji oprogramowania, a jednocześnie ograniczyć koszty w momencie zakupu. Wsparciem w tym zakresie służy nasze wydajne rozwiązanie do ujednoliconego zarządzania urządzeniami końcowymi – również dzięki skutecznej integracji z rozwiązaniami do zarządzania licencjami.

Dowiedz się więcej
[Translate to polski:] baramundi Hardware-Management

Zarządzanie sprzętem

Wiadomo, że dzięki lokalnemu zarządzaniu sprzętem aż do poziomu systemu BIOS/UEFI można administrować urządzeniami końcowymi w bezpieczny i kontrolowany sposób. Właśnie dlatego zintegrowaliśmy w naszym oprogramowaniu odpowiednie funkcje udostępnione przez silnych parterów technologicznych, takich jak Fujitsu.

Dowiedz się więcej
PRTG Network Monitor i baramundi

Monitor sieci PRTG i baramundi

Rozszerz zautomatyzowane zarządzanie urządzeniami końcowymi o kompleksowe monitorowanie infrastruktury IT, w tym w szczególności serwerów i innych komponentów o znaczeniu krytycznym. Dzięki połączeniu nowoczesnego monitoringu z ujednoliconym zarządzaniem urządzeniami końcowymi będziesz zawsze mieć aktualne informacje i zyskasz zdolność do podejmowania właściwych działań.

Dowiedz się więcej

Nasi partnerzy technologiczni

Razem z silnymi partnerami i markami – dla naszych klientów

baramundi partnerzy technologiczni – DriveLock
baramundi partnerzy technologiczni – Paessler
baramundi partnerzy technologiczni – OMNINET
baramundi partnerzy technologiczni – Aspera
baramundi partnerzy technologiczni – OTRS
baramundi partnerzy technologiczni – CAPE IT

Warto wiedzieć

Informacje, materiały do pobrania i inne