[Translate to polski:] DSGVO mit UEM

RODO z ujednoliconym zarządzaniem urządzeniami końcowymi (UEM)

RODO z pakietem baramundi Management Suite

Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi (UEM) jako element zgodności z RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku firmy muszą spełniać wymogi nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – w międzynarodowej nomenklaturze znanego pod nazwą EU-GDPR (European General Data Protection Regulation).


Gromadzenie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych stawia przedsiębiorstwa przed nowymi wyzwaniami. Konieczne jest zatem stworzenie nowych procedur wewnętrznych (np. katalog procedur), poddanie ich ocenie (np. analiza ryzyka) i ich udokumentowanie.

Opracować należy środki techniczno-organizacyjne, a także wdrożyć zasady RODO w infrastrukturze IT przedsiębiorstw.

Kompleksowy system do ujednoliconego zarządzania urządzeniami końcowymi (UEM) stanowi istotny element inicjatywy mającej na celu utrzymanie względnie osiągnięcie zgodności z RODO w każdej firmie. Jednak zgodność z przepisami to z reguły szeroko zakrojony proces, który musi uwzględniać różne komponenty, takie jak technologia, wytyczne oraz aspekty organizacyjne. 

Pakiet baramundi Management Suite (bMS) to system do ujednoliconego zarządzania urządzeniami końcowymi (UEM), który uwzględnia liczne przypadki zastosowań w odniesieniu do zasad RODO. Propozycje rozwiązań, jakie oferuje bMS dla stacjonarnej i mobilnej infrastruktury w przedsiębiorstwie, przedstawiamy między innymi w naszej Karcie informacyjnej baramundi na temat RODO.