[Translate to polski:] DSGVO mit UEM

RODO dzięki UEM

RODO za pomocą pakietu baramundi Management Suite

Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi (UEM) jako element zgodności z RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. firmy muszą spełniać wymogi nowego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) - międzynarodowa nomenklatura EU GDPR (European General Data Protection Regulation).

Pozyskiwanie, przekazywanie i gromadzenie danych osobowych stawia przedsiębiorstwa przed nowymi wyzwaniami. Konieczne będzie zatem utworzenie nowych procedur wewnętrznych (np. wykazy procedur), ich analizowanie (np. analiza ryzyk) i dokumentowanie.

Trzeba opracować środki techniczne i organizacyjne, a także wdrożyć zasady RODO w infrastrukturze IT przedsiębiorstw.

Obszerny system UEM stanowi istotny element inicjatywy mającej na celu utrzymanie lub osiągnięcie zgodności z RODO w każdej firmie. Jednak zgodność jest z reguły kompleksowym procesem, który musi uwzględniać różne komponenty takie jak technologia, wytyczne oraz aspekty organizacyjne.

baramundi Management Suite (bMS) to system UEM, który uwzględnia liczne przypadki zastosowań w odniesieniu do zasad RODO. Tego, jakie jeszcze rozwiązania oferuje bMS dla stacjonarnej i mobilnej infrastruktury w firmie, można dowiedzieć się między innymi z arkusza danych dotyczących RODO z baramundi.