[Translate to polski:] Unified Endpoint Management

Zarządzanie urządzeniami końcowymi

Zarządzanie urządzeniami końcowymi

Automatyczne zarządzanie cyklem życia wszystkich urządzeń

Wyzwanie

Wciąż zbyt wielu ekspertów z branży IT musi poświęcać swój cenny czas na wykonywanie rutynowych czynności: 

  • Zamiast koncentrować się na nowych zadaniach, pracownicy muszą realizować ciągle te same procedury.
  • Inwentaryzacja infrastruktury i zarządzanie nią pochłania coraz więcej czasu.
  • Coraz liczniejsza rzesza pracowników i rosnąca liczba nowych typów urządzeń (mobilnych) sprawiają, że zarządzanie urządzeniami końcowymi, polegające na wyposażeniu wszystkich tych urządzeń w odpowiednie oprogramowanie we właściwym czasie i zagwarantowaniu bezpieczeństwa danych, staje się coraz większym wyzwaniem.

Rozwiązanie

Wspólnie z ekspertami baramundi określisz swoje zapotrzebowanie na automatyzację urządzeń końcowych. ESystem baramundi Management Suite składa się z wyspecjalizowanych modułów, które współpracują w sposób ściśle powiązany ze sobą za pośrednictwem jednego, centralnego serwera. To Ty decydujesz, które moduły są potrzebne do zarządzania urządzeniami końcowymi, i nabywasz licencje tylko na te, które są niezbędne. Jeżeli w przyszłości wymagane będą jeszcze inne moduły, wystarczy po prostu rozszerzyć licencję.[T1] 


 [T1]Brak możliwości wstawienia komentarza w segmencie 1870: Zdanie urwane albo błędne (w większej części powtórzenie segmentu 1869).

Do stworzenia wydajnej struktury IT konieczne jest zautomatyzowanie

Zarządzanie cyklem życia stacji klienckich koncentrowało się pierwotnie w głównej mierze na platformach z systemem Windows. W międzyczasie jednak w przedsiębiorstwach zaczęto używać, obok systemu macOS, innych platform mobilnych, na przykład iOS czy też Android. Działające na nich urządzenia zyskują również dostęp do danych firmowych i w związku z tym muszą być tak samo administrowane.

Już podstawowe wyposażenie pozwala na znaczne odciążenie działu IT w Twojej firmie. Z relacji użytkowników wynika, że oszczędność czasu i zasobów sięga 85% zarówno w przypadku ujednoliconego zarządzania urządzeniami końcowymi, jak i budżetu IT na rutynowe zadania. Ujednolicone zarządzanie urządzeniami końcowymi, zespolone natywnie w jeden pakiet, umożliwia wspólne zarządzanie wszystkimi typami urządzeń z wykorzystaniem tych samych mechanizmów. Oznacza to w szczególności tylko jeden interfejs użytkownika, wspólną strukturę na wszystkich platformach, tylko jedną bazę danych i spójne zarządzanie zadaniami. Takie rozwiązanie ułatwia zarówno rozpoczęcie pracy, jak i wykonywanie codziennych czynności roboczych

Zarządzania licencjami oferuje też duży potencjał dla optymalizacji: licencjonowania wyłącznie potrzebnego w danym momencie modułu co pozwala na uniknięcie pułapki niepotrzebnych kosztów oraz zbyt małej lub zbyt dużej liczby licencji. Dokładnie w ten sam sposób należy traktować ochronę danych i plików w przedsiębiorstwie. Im dokładniej uregulujesz kwestie związane z dostępem i zadbasz o to, by używane było wyłącznie dozwolone oprogramowanie, tym lepszą oznacza to ochronę danych. Regularne i efektywne tworzenie kopii zapasowych jest przy tym równie istotne, co możliwość szybkiego i łatwego odtworzenia z nich danych. W realizacji wszystkich tych kroków otrzymasz na życzenie wsparcie specjalistów z firmy baramundi. Oferujemy również doradztwo w zakresie harmonijnego współdziałania systemu baramundi Management Suite z istniejącą infrastrukturą informatyczną – i to jeszcze na etapie planowania.

Korzystając z baramundi Management Suite można skutecznie zautomatyzować te rutynowe czynności. Dzięki temu możesz mieć pewność, że wszystkie zadania związane z zarządzaniem urządzeniami końcowymi mają zawsze identyczny przebieg. Zautomatyzujesz rutynowe zadania, takie jak instalacje czy zarządzanie łatkami, ustanowisz jednolite standardy bezpieczeństwa i wykorzystasz dane inwentarzowe we wszystkich aplikacjach w całym przedsiębiorstwie. Tym samym ograniczysz również źródła możliwych błędów i zapewnisz ogląd sytuacji dzięki ciągłemu logowaniu. W ten sposób zaoszczędzisz na czasie, obniżysz koszty i będziesz pracować w odczuwalnie bardziej wydajny sposób.

Nasza rekomendacja

JEDNOLITE ZARZĄDZANIE WSZYSTKIMI TYPAMI URZĄDZEŃ ZA POMOCĄ JEDNEGO SYSTEMU

Używaj modułów oprogramowania do ujednoliconego zarządzania urządzeniami końcowymi (UEM) pakietu baramundi Management Suite w zależności od Twoich potrzeb. W ten sposób zautomatyzujesz rutynowe zadania, takie jak instalacje czy zarządzanie patch’ami, ustanowisz jednolite standardy bezpieczeństwa i wykorzystasz dane inwentarzowe we wszystkich aplikacjach w całym przedsiębiorstwie.

Doskonałe połączenia z innymi rozwiązaniami

Efekt

Po zautomatyzowaniu rutynowych czynności wykonywanych przez dział IT Twojej firmy

  • Specjaliści informatycy będą znów mieć czas na innowacyjne zadania
  • Zyskasz orientację co do wszystkich procesów i zwiększysz ich produktywność
  • Podniesiesz poziom bezpieczeństwa
  • Zapewnisz przejrzystość w zakresie sprzętu i oprogramowania w Twoim środowisku IT
  • Zamortyzujesz inwestycje w baramundi Management Suite w najkrótszym możliwym czasie