[Translate to polski:] Unified Endpoint Management

Zarządzanie urządzeniami końcowymi

Zarządzanie urządzeniami końcowymi

Automatyczne zarządzanie cyklem życia wszystkich urządzeń

Wyzwanie

Ciągle zbyt wielu ekspertów z branży IT musi spędzać swój cenny czas na wykonywaniu rutynowych zadań:

  • Zamiast koncentrować się na nowych zadaniach, pracownicy muszą wykonywać ciągle te same procedury
  • Zarządzanie i inwentaryzacja infrastruktury wymaga coraz więcej czasu
  • Coraz większa liczba pracowników i nowe typy urządzeń (mobilnych) zwiększają wyzwanie, jakie stawia przed nami zarządzanie punktami końcowymi, tj. dostarczanie wszystkim urządzeniom odpowiedniego oprogramowania we właściwym czasie i zagwarantowanie bezpieczeństwa danych.

Rozwiązanie

Wspólnie z ekspertami baramundi zostanie określone zapotrzebowanie na automatyzację urządzeń końcowych. Efektem baramundi Management Suite Składa się ono ze specjalistycznych modułów, które działają w ściśle powiązany sposób za pośrednictwem jednego, centralnego serwera. To użytkownik decyduje, których modułów potrzebuje do zarządzania swoimi urządzeniami końcowymi i licencjonuje tylko te, które są mu potrzebne. Jeżeli w przyszłości będą potrzebne kolejne moduły, wystarczy po prostu rozszerzyć licencję. Baza danych pozostaje cały czas taka sama.

Do stworzenia wydajnej struktury IT konieczne jest zautomatyzowanie

Pierwotnie zarządzanie cyklem życia urządzenia końcowego koncentrowało się głównie na platformach Windows. Obecnie jednak do przedsiębiorstw wkroczyły inne platformy mobilne, poza macOS są to np. iOS czy Android. Dostęp do danych firmowych zyskują również należące do nich urządzenia, które w związku z tym wymagają takiego samego administrowania.

Już samo to wyposażenie podstawowe umożliwia znaczne odciążenie działu IT w firmie. Użytkownicy zgłaszają oszczędności czasu i zasobów rzędu 85% w przypadku jednolitego zarządzania urządzeniami końcowymi oraz w przypadku budżetu IT dla rutynowych zadań. Jednolite zarządzanie urządzeniami końcowymi połączone natywnie w jeden pakiet, umożliwia wspólne zarządzanie wszystkimi typami urządzeń z wykorzystaniem tych samych mechanizmów. Oznacza to w szczególności tylko jeden interfejs, wspólną strukturę na wszystkich platformach, tylko jedną bazę danych i spójne zarządzanie pracami. Takie rozwiązanie ułatwia zarówno rozpoczęcie pracy, jak i codzienną eksploatację.

Efektem zarządzania licencjami oferuje też duży potencjał dla optymalizacji: Możliwość wykupu tylko tych licencji, które naprawdę są potrzebne i stosowane, zwalnia środki dla innych obszarów i chroni firmę przed zbyt dużą lub zbyt małą liczbą licencji. Dokładnie w ten sam sposób należy traktować ochronę danych i plików w przedsiębiorstwie: Im dokładniej kontrolujemy przepływy danych, regulujemy dostęp i zapewniamy stosowanie wyłącznie dozwolonego oprogramowania, tym lepsza ochrona danych. Regularne i skuteczne tworzenie kopii zapasowych jest przy tym równie istotne, co możliwość szybkiego i łatwego odtworzenia zabezpieczonych danych. Podczas realizacji wszystkich tych kroków nasi klienci mogą liczyć na wsparcie ekspertów firmy baramundi. Zapewniamy również doradztwo w zakresie sprawnego współdziałania baramundi Management Suite z istniejącą infrastrukturą IT.

Te rutynowe zadania można skutecznie zautomatyzować dzięki baramundi Management Suite. W ten sposób zapewniamy identyczny przebieg wszystkich zadań związanych z zarządzaniem urządzeniami końcowymi. Użytkownik może automatyzować rutynowe zadania takie jak instalacje czy zarządzanie łatami, egzekwować jednolite standardy bezpieczeństwa i wykorzystywać dane inwentaryzacyjne we wszystkich aplikacjach w całym przedsiębiorstwie. Liczba źródeł błędów ulega ograniczeniu, a ciągłe protokołowanie zapewnia stałą kontrolę. W ten sposób można oszczędzić czas, obniżyć koszty i pracować w odczuwalnie bardziej wydajny sposób.

Nasze zalecenie

ZARZĄDZANIE WSZYSTKIMI TYPAMI URZĄDZEŃ JEDNOLICIE ZA POMOCĄ JEDNEGO PAKIETU

Korzystaj z modułów zunifikowanego oprogramowania do zarządzania punktami końcowymi baramundi Management Suite zgodnie z Twoimi wymaganiami. W ten sposób można zautomatyzować rutynowe zadania, takie jak instalacje czy zarządzanie łatami, egzekwować jednolite standardy bezpieczeństwa i wykorzystywać dane inwentaryzacyjne we wszystkich aplikacjach w całym przedsiębiorstwie.

Efekt

Dzięki automatyzacji rutynowych zadań w swoim dziale IT

  • Firmowi eksperci IT mają więcej czasu na innowacyjne zadania
  • Zyskujesz kontrolę nad wszystkimi procesami i zwiększasz ich produktywność
  • Zwiększasz bezpieczeństwo
  • Zapewniasz przejrzystość co do sprzętu i oprogramowania w swoim otoczeniu IT
  • Amortyzujesz inwestycje w baramundi Management Suite w najkrótszym możliwym czasie