[Translate to polski:] Workshop Inventory

Inventory

WARSZTATY

Warsztaty – Inventory

Zawartość

Zaprezentujemy nasze podejście do najlepszych praktyk w celu szczegółowego zanalizowania zinwentaryzowanych danych z systemów Twojej firmy. Zautomatyzowane już oprogramowanie zostanie skojarzone z wygenerowanymi informacjami inwentaryzacyjnymi. 

Program

  • Inwentaryzacja stacji klienckich
  • Inwentaryzacja sprzętu
  • Inwentaryzacja oprogramowania
  • Inwentaryzacja z wykorzystaniem Instrumentacji zarządzania systemem Windows (WMI)
  • Dostęp do danych i analiza
  • Praca z zasobami
  • Ustawianie i konfigurowanie kontroli nad użytkownikami

Wymagania wstępne

Aby w pełni wykorzystać warsztaty Inventory, zalecamy najpierw wziąć udział w naszych warsztatach Getting Started.

Czas trwania

1 dzień

Interesują Cię warsztaty baramundi?

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Osoba kontaktowa

Pani Sabina Gormanns-Beetz