[Translate to polski:] Workshop Inventory

Inventory

WARSZTATY

Warsztaty – Inventory

Zawartość

Pokazujemy nasze metody Best Practice w celu szczegółowego zanalizowania zinwentaryzowanych danych z systemów klienta. Zautomatyzowane oprogramowanie jest kojarzone z wygenerowanymi informacjami inwentaryzacyjnymi.

Program

  • Inwentaryzacja komputerów typu klient
  • Inwentaryzacja sprzętu
  • Inwentaryzacja oprogramowania
  • Inwentaryzacja WMI
  • Dostęp do danych i analiza
  • Praca z zasobami
  • Ustawianie i konfigurowanie kontroli nad użytkownikami

Wymagania wstępne

Aby w pełni wykorzystać warsztaty Inventory, zalecamy najpierw udział w naszych warsztatach Getting Started.

Czas trwania

1 dzień

Interesujesz się warsztatami baramundi?

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Osoba do kontaktu

Pani Sabina Gormanns-Beetz