[Translate to polski:] Workshop Mobile Devices

Mobile Devices

WARSZTATY

Warsztaty – Mobile Devices

Zawartość

Wspólnie z uczestnikami przeprowadzimy podstawową konfigurację i integrację modułu Mobile Devices z infrastrukturą ich firmy. Razem opracowujemy wymagania dla wdrożenia i inwentaryzacji urządzeń oraz dystrybucji aplikacji i konfiguracji.

Program

  • Integracja urządzeń
  • Zarządzanie urządzeniami i zadaniami
  • Tworzenie, importowanie i dystrybucja profili
  • Określenie zapotrzebowania na złącza i integracja z infrastrukturą
  • Inwentaryzacja urządzeń
  • Tworzenie, importowanie i dystrybucja aplikacji
  • Test i odbiór
  • Podstawowe ustawienia dla baramundi Mobile Devices

Wymagania wstępne

Wstępnie skonfigurowany system serwerowy do instalacji – z odpowiednim wyprzedzeniem wysyłamy arkusz przygotowawczy w celu umożliwienia optymalnego przygotowania się do wdrożenia.

Czas trwania

2 dni

Interesujesz się warsztatami baramundi?

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Osoba do kontaktu

Pani Sabina Gormanns-Beetz