baramundi Szkolenie i webinarium

Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

1. Rezygnacja / Opłaty za anulowanie rezerwacji

Zarezerwowanie określonego terminu szkolenia ma charakter wiążący. Jeżeli zgłoszony uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu, jego miejsce może zająć w zastępstwie inna osoba z firmy. Ewentualne anulowanie rezerwacji należy zgłosić firmie baramundi software AG na piśmie. W zależności od momentu rezygnacji z kwoty zapłaconej za udział w szkoleniu potrącane są następująceopłaty za anulowanie rezerwacji

  • brak opłaty – w przypadku rezygnacji na co najmniej  4 tygodnie przed terminem szkolenia,
  • 25% opłaty za uczestnictwo – w przypadku rezygnacji na co najmniej 2 tygodnie przed terminem szkolenia,
  • 50% opłaty za uczestnictwo – w przypadku rezygnacji później niż na 2 tygodnie przed terminem szkolenia.

Poszczególne szkolenia mogą nie dojść do skutku w przypadku zbyt malej liczby uczestników lub z innych istotnych przyczyn. Nie ma możliwości dochodzenia jakiegokolwiek rodzaju roszczeń odszkodowawczych od firmy baramundi software GmbH z tytułu odwołania przez nią terminu szkolenia.

2.Wyżywienie

Napoje i przekąski są dostępne przez cały czas trwania szkolenia. Należy mieć na uwadze, że w celu ochrony osób niepalących palenie jest dozwolone wyłącznie na zewnątrz budynku.

3.Potwierdzenia rejestracji / Informacje dodatkowe

Wraz z potwierdzeniem rejestracji otrzymasz od nas wszelkie informacje dodatkowe, które  są istotne dla szkolenia.

4.Certyfikaty uczestnictwa

Wystawiamy certyfikaty uczestnictwa potwierdzające wzięcie udziału w naszym szkoleniu.

5. Przebieg szkolenia

Dbamy o niezakłócony przebieg szkoleń i gwarantujemy uczestnikom możliwość bezproblemowego udziału w nich. W związku z tym prosimy między innymi o wyłączenie telefonów komórkowych na czas trwania szkolenia.

6. Właściwość miejscowa sądu

Właściwość miejscowa jest sąd w Augsburgu (Niemcy).