baramundi Mobile Devices

Wydajne i elastyczne zarządzanie urządzeniami przenośnymi w przedsiębiorstwie

baramundi Mobile Devices & Premium

Smartfony i tablety stały się podstawowymi narzędziami do zwiększania produktywności, a w połączeniu z laptopami umożliwiają pracę osobom pracującym zdalnie oraz w trybie hybrydowym. Stanowią one również wyzwanie dla pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą IT. Różnorodne urządzenia muszą być wdrażane, konfigurowane i zarządzane w całym cyklu życia przy użyciu standardowych procesów IT, spełniając jednocześnie wymagania biznesowe i bezpieczeństwa w celu Enterprise Mobility Management (EMM).

Ponadto, wykorzystywanie urządzeń firmowych w celach prywatnych oraz trend BYOD (ang. Bring Your Own Device), czyli praca na prywatnych urządzeniach, stanowi dla działu IT duże utrudnienie podczas zapewniania bezpieczeństwa danych i sieci oraz danych użytkowników. Zbyt często osobiste aplikacje użytkowników mają dostęp do wrażliwych danych firmowych. Pracownicy obawiają się również, że ich prywatne aplikacje i dane mogą być przeglądane przez członków zespołu IT odpowiedzialnych za zarządzanie i zabezpieczanie urządzeń w sieci firmowej.

Główne korzyści

Zwiększa bezpieczeństwo sieci korporacyjnej

Zautomatyzowane zarządzanie cyklem życia urządzeń mobilnych

Niezawodnie oddziela dane firmowe od prywatnych (z wykorzystaniem dwóch modeli mobilności: COPE i BYOD)

Obsługa funkcjonalności User Enrollment (system iOS) oraz Android Enterprise Work Profiles

Pobierz bezpłatną wersję próbną lub spersonalizowane demo
Test teraz

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi z modułami baramundi

baramundi Mobile Devices

oferuje funkcje niezbędne do skutecznego i spójnego konfigurowania, zarządzania i zabezpieczania urządzeń stacjonarnych i mobilnych. Moduł pozwala na przywrócenie ustawień fabrycznych (z poziomu panelu sterowania administratora IT) w zagubionych urządzeniach – wszystko przy minimalnym wysiłku.  Ponadto, dzięki firmowemu kontu w sklepie z aplikacjami wszelkie potrzebne dane i aplikacje mogą zostać przeniesione na urządzenia zastępcze w ciągu kilku minut.

baramundi Mobile Devices Premium

to dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca bezpieczne oddzielenie aplikacji firmowych od prywatnych aplikacji i danych użytkownika. W przypadku urządzeń z systemem Android, narzędzie umożliwia konfigurację i zarządzanie natywnymi profilami roboczymi Android Enterprise Work Profiles. Na podobnej zasadzie działa funkcja User Enrollment, w którą wyposażone zostały urządzenia Apple z systemem iOS; opcja umożliwia skonfigurowanie oddzielnych przestrzeni wirtualnych dla aplikacji i danych firmowych i prywatnych. Obie metody zapewniają zgodność z przepisami europejskiej ustawy o ochronie danych (RODO).

Jak działa moduł baramundi Mobile Device Management

baramundi Mobile Devices

 • Zautomatyzowane zarządzanie urządzeniami mobilnymi dla systemów Android i iOS 
 • Pełny cykl życia, od wprowadzenia danych do ich usunięcia
 • Łatwa konfiguracja urządzeń mobilnych za pomocą międzyplatformowych profilów
 • Niezawodne egzekwowanie zgodności z obowiązującymi przepisami, ochrona danych firmowych oraz przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie danych
 • Listy aplikacji, które mogą mieć dostęp do danych na urządzeniu oraz programów, w przypadku których dostęp jest zablokowany
 • Konfiguracja aplikacji i funkcji urządzenia
 • Łatwa integracja i zabezpieczenie urządzeń mobilnych
   

Mobile Devices Premium

Mobile Devices Premium dla systemu Android

 • Proste przełączanie urządzenia na profil do pracy i profil prywatny (w zależności od wersji oprogramowania Android zainstalowanej na urządzeniu)
 • Zabezpieczenie profilu służbowego hasłem
 • Osobna instalacja tych samych aplikacji na oddzielnych profilach
 • Administratorzy IT mają dostęp jedynie do profilów wykorzystywanych w celach służbowych


Mobile Devices Premium dla systemu iOS

 • Możliwość odseparowania danych
 • Kontrola transferu danych firmowych do aplikacji użytkownika
 • Kontrola transferu danych prywatnych do aplikacji wykorzystywanych w celach służbowych
   

Obsługiwane platformy

 • iOS od wersji 9
 • Android od wersji 4.0.4
 • Android Enterprise od wersji 7.0ej

baramundi Mobile Devices – szczegółowe informacje

Poniżej znajduje się przegląd najważniejszych funkcji baramundi Mobile Devices & Premium

Międzyplatformowa konfiguracja

Konfiguracja urządzeń obsługujących różne platformy mobilne jest dość czasochłonnym i skomplikowanym procesem. Te same parametry muszą być wprowadzane w różny sposób w zależności od urządzenia i zainstalowanego na nim systemu operacyjnego. baramundi Mobile Devices zapewnia jednolity interfejs administratora w postaci modułowych bloków umożliwiających międzyplatformową konfigurację urządzeń w celu dostosowania ustawień do indywidualnych możliwości każdej platformy i typu urządzenia.

Dystrybucja aplikacji i masowa konfiguracja ustawień

Rozwiązania z zakresu zarządzania mobilnością przedsiębiorstwa (EMM) opracowane przez baramundi ułatwiają dystrybucję aplikacji mobilnych i certyfikatów oraz masową konfigurację ustawień. Moduł pozwala na przekierowanie użytkowników urządzeń bezpośrednio do App Store lub wstępnie skonfigurowanego samoobsługowego kiosku z aplikacjami wykorzystywanymi przez firmę (jedna z funkcjonalności baramundi Mobile Agent. Przejrzysty interfejs administratora pozwala również na konfigurowanie i wdrażanie określonych aplikacji i ustawień w całym przedsiębiorstwie.

Inwentaryzacja i ochrona danych

Nasze rozwiązania EMM umożliwiają automatyczne prowadzenie ewidencji sprzętu wykorzystywanego w firmie, urządzeń mobilnych, wersji systemu operacyjnego, indywidualnych numerów identyfikacyjnych telefonu (IMEI), danych sieciowych, ustawień zabezpieczeń, informacji o kartach SIM, zainstalowanych aplikacjach i innych danych. Prywatne dane użytkownika, takie jak kontakty, wpisy w kalendarzu, rejestry połączeń, wiadomości e-mail itd. nie są uwzględniane w danych ewidencyjnych dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony danych.

Definiowanie zasad bezpieczeństwa oraz egzekwowanie ich przestrzegania

Zarówno moduł bMD, jak i bMD Premium pozwalają administratorom określić wymagania dotyczące złożoności i minimalnej długości hasła oraz zdefiniować listy aplikacji, które mogą mieć dostęp do danych na urządzeniu oraz programów, w przypadku których dostęp jest zablokowany. Narzędzia te pozwalają również ograniczyć dostęp do sklepu z aplikacjami, aparatu lub innych funkcji urządzenia. Dzięki funkcji panelu zarządzania zgodnością, zarządzanie i monitorowanie zgodności aplikacji z obowiązującymi w firmie zasadami bezpieczeństwa oraz wykrywanie oprogramowania typu Jailbreak lub Root jest wyjątkowo proste.

Narzędzie umożliwia kompletne zarządzanie cyklem życia urządzenia przy użyciu standardowych procedur informatycznych, od momentu rejestracji urządzenia w sieci i jego wstępnej konfiguracji, poprzez bieżące zarządzanie, aż po usunięcie wszystkich danych firmowych oraz usunięcie sprzętu z zarządzanej sieci urządzeń. Informatyk ma możliwość zdalnego odblokowania urządzenia za pomocą kilku kliknięć – funkcja ta jest wyjątkowo przydatna na przykład w sytuacjach, gdy pracownik zapomni kodu PIN do urządzenia. Kradzież lub utrata sprzętu przestają być problemem dzięki funkcji zdalnego usuwania danych zapisanych na urządzeniu.  Ponadto, skonfigurowane wcześniej profile oraz ustawienia dot. zapewniania zgodności z przepisami mogą zostać automatycznie wprowadzone do urządzeń zastępczych.

Premium: Natywne rozwiązania kontenerowe

baramundi Mobile Devices Premium umożliwia wykorzystanie opcji oferowanych przez Android Enterprise oraz systemy iOS w celu utworzenia osobnych profilów użytkowników, bez konieczności korzystania z rozwiązań kontenerowych zarządzanych przez stronę trzecią i osiągnięcia maksymalnej kompatybilności z systemami operacyjnymi i aplikacjami. Profile użytkowników stanowią integralna część systemu operacyjnego i nie utrudniają terminowego wdrażania aktualizacji zabezpieczeń systemu.

Premium: Zabezpieczenie danych firmowych i gwarantowana prywatność

Profile prywatny i zawodowy są wyraźnie rozgraniczone; jednocześnie użytkownik z łatwością może poruszać się między profilami – wystarczy „przeciągnąć” i przejść do drugiego ekranu. bMD Premium pozwala na łatwą identyfikację profilu do pracy z poziomu aplikacji, dzięki małej ikonce z wizerunkiem teczki (wygląd ikonki zależy od marki telefonu). W ten sposób użytkownicy zawsze wiedzą, z którego profilu aktualnie korzystają. Profil służbowy jest zaszyfrowany i może być dodatkowo chroniony hasłem. Zapobiega to przypadkowemu transferowi danych między profilami i uniemożliwia dostęp do urządzenia w przypadku jego utraty.

Oferowana przez system iOS funkcja User Enrollment uniemożliwia aplikacjom zainstalowanym na jednym z profilów dostęp do danych zapisanych na drugim; przykładowo: aplikacja WhatsApp, z której korzysta użytkownik profilu prywatnego nie ma dostępu do zastrzeżonych informacji o klientach firmy zapisanych na profilu wykorzystywanym w celach zawodowych. Z drugiej strony użytkownik urządzenia może mieć pewność, że pracownicy działu IT mają dostęp wyłącznie do aplikacji i danych zapisanych na profilu roboczym, a jego dane prywatne pozostaną nienaruszone podczas zmieniania lub usuwania danych firmowych.

Premium: Zainstaluj tę samą aplikację dwa razy

System Android Enterprise pozwala na instalację tej samej aplikacji na profilu prywatnym i służbowym bez żadnych konfliktów konfiguracyjnych. Można powiedzieć, iż w pewnym sensie użytkownik posiada dwa oddzielne urządzenia – jedno zarządzane jest przez pracodawcę, natomiast z drugiego korzysta swobodnie do celów prywatnych.

Premium Profile Configuration

Individualize and preconfigure mobile devices thanks to profile modules

Profile Configuration with baramundi MDM
Easy Job Steps

Complete job steps for mobile devices step by step.

Easy Job Steps in baramundi MDM
Contactless WIFI Configuration

Set WiFi settings on smartphones via remote

baramundi MDM Wifi Settings
bMD Restrictions

Large restriction selection through standard and premium features.

Restrictions" in baramundi MDM Profile
ANDROID ENTERPRISE RESTRICTIONS (PREMIUM )

Special Settings for Special Devices (z.B. Android Barcode Scanner).

baramundi MDM Profile Restrictions
Security settings for iOS

Wide range of standard and premium security settings for iOS devices.

iOS Security in baramundi Mobile Devices
ANDROID ENTERPRISE SECURITY

Maximum mobile security thanks to various standard and premium settings.

baramundi MDM: Android Enterprise Security
Separation of personal and business apps

Separate private and professional apps (Android) easily

MDM: Data separation of private and business Android apps
Profile Configuration with baramundi MDM
Easy Job Steps in baramundi MDM
baramundi MDM Wifi Settings
Restrictions" in baramundi MDM Profile
baramundi MDM Profile Restrictions
iOS Security in baramundi Mobile Devices
baramundi MDM: Android Enterprise Security
MDM: Data separation of private and business Android apps
Skontaktuj się z nami teraz!
Licencjonowanie

Licencja na moduł baramundi Mobile Devices, tak jak ma to miejsce w przypadku wszystkich modułów baramundi Management Suite, jest udzielana dla określonej liczby zarządzanych urządzeń.