Migracja do Windows

Migracja do Windows

Bezproblemowa, automatyczna migracja Windows

Wyzwanie

Przedsiębiorstwa nie mogą tak po prostu zmieniać starych systemów operacyjnych na używanych komputerach: zmodyfikowano już procesy, dostosowano do nich aplikacje i wdrożono obejścia Jednak za każdym razem, gdy jakaś wersja Windows osiągnie koniec swojego cyklu życia, firma Microsoft przestaje dostarczać niezbędne łaty. W jaki sposób zatem przeprowadzić migrację już zainstalowanej infrastruktury IT do aktualnej wersji Windows? Ręczna migracja jest bardzo czasochłonna i ryzykowna. Przeprowadź to w taki sposób, jak wiele małych i dużych firm przed Tobą:

  • Bezpieczna, zaplanowana i bezstresowa migracja
  • Utrzymanie kompatybilności sprzętu i oprogramowania
  • Bez strat danych użytkowników i ustawień programów

Rozwiązanie

Od samego początku baramundi Inventory zapewnia niezbędną przejrzystość. Które instalacje oprogramowania i które urządzenia mogą mieć problemy z nową wersją i w jaki sposób można rozwiązać konflikty? Ewentualnie trzeba dostosować program bądź zastąpić urządzenie. W ten sposób można zdobyć potrzebne licencje, a inne pominąć. Można zabezpieczyć ustawienia definiowane przez użytkownika i wytyczne bezpieczeństwa. Można zaplanować przebieg testu w celu wykrycia ewentualnych błędów lub luk podczas planowania.

Wszystko przygotowane? Można zatem zacząć automatyczną migrację z wykorzystaniem baramundi Management Suite. Podczas migracji można już szkolić użytkowników z zakresu nowego systemu. Nowy system operacyjny i aplikacje są automatyzowane i instalowane w sposób odpowiadający oryginalnej konfiguracji. Jednocześnie baramundi Management Suite zapewnia podstawę dla wydajnego, oszczędzającego koszty i bezpiecznego zarządzania IT.

Migracje systemów Windows XP, Windows 7 lub Windows 8 do Windows 10 są rzadkimi, ale wciąż dużymi projektami. W porównaniu z nimi aktualizacje w ramach wersji Windows 10 przebiegają w prostszy sposób, lecz trzeba je przeprowadzać częściej. W obydwu przypadkach baramundi Management Suite oferuje sprawdzone mechanizmy.

Nasze zalecenie

Zamiast przeprowadzać migrację ręcznie bądź łączyć różne automatyczne mechanizmy, lepiej posłużyć się baramundi Management Suite do całkowicie zautomatyzowanej migracji. Przede wszystkim należy użyć modułów:

Efekt

Możliwość stworzenia w kilku krokach kontrolowanego środowiska dla instalacji i konserwacji oprogramowania z:

  • Zarządzanie uprawnieniami do wykonywania programów
  • Kontrolą nad zainstalowanymi programami
  • Automatyczne przydzielanie oprogramowania na dolnej liczbie komputerów
  • Automatyczną konserwacją zainstalowanego oprogramowania

Stwórz identyfikowalne i możliwe do sprawdzenia standardy i ogranicz w odczuwalny sposób nakłady na zarządzanie oprogramowaniem!