baramundi License Management

Optymalizacja kosztów licencji, użytkowania i zgodności z przepisami

baramundi License Management & AUT

Wyeliminuj uciążliwą konieczność tworzenia list i specjalnych arkuszy kalkulacyjnych dzięki automatyzacji śledzenia kosztów licencji na oprogramowanie, ich wykorzystania oraz zapewniania zgodności oprogramowania z obowiązującymi przepisami dzięki modułom baramundi License Management i Application Usage Tracking (AUT).
baramundi License Management w sposób zautomatyzowany tworzy rejestr zainstalowanego oprogramowania, a następnie porównuje uzyskane w ten sposób dane z informacjami dot. posiadanych licencji.

Przejrzyste raporty umożliwiają szybką identyfikację niepotrzebnego wykorzystania licencji lub ich braku w celu optymalizacji kosztów oprogramowania, zapewnienia zgodności z przepisami oraz dokumentowania statusu wykorzystania licencji na wypadek audytu. Moduł zarządzania licencjami zwiększa również bezpieczeństwo infrastruktury IT poprzez identyfikację nieautoryzowanego oprogramowania typu „shadow IT” instalowanego przez użytkowników urządzenia.

Narzędzie baramundi Application Usage Tracking (AUT) pozwala określić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z danych aplikacji oraz które z nich są rzadko używane lub całkowicie wyłączone z użytku. Moduł pozwala ograniczyć koszty wykorzystania zbędnych licencji; sprawdzi się również podczas dokonywania masowych zakupów licencji na pakiety często użytkowanego oprogramowania. baramundi Application Usage Tracking posiada również funkcję dokumentowania wdrożenia nowego oprogramowania na poszczególnych urządzeniach.

 

Główne korzyści

Zapewnia niezawodne zarządzanie licencjami w sposób zgodny z przepisami

Przejrzyste raportowanie

 

Szybka, przejrzysta identyfikacja niepotrzebnego wykorzystania licencji lub ich braku

Optymalizacja kosztów licencji poprzez ocenę wykorzystania aplikacj

Co składa się na moduł baramundi License Management?

BARAMUNDI LICENSE MANAGEMENT & APPLICATION USAGE TRACKING

baramundi License Management

prowadzi rejestr wszystkich instalacji w infrastrukturze IT firmy i automatycznie porównuje je z zapisanymi informacjami o licencjach. Proste i przejrzyste raporty pozwalają na szybką identyfikację niepotrzebnego wykorzystania licencji lub ich braku

baramundi Application Usage Tracking

Narzędzie baramundi Application Usage Tracking (AUT) umożliwia wykrycie aplikacji, które są rzadko używane lub całkowicie wyłączone z użytku W ten sposób zespół IT uzyskuje informacje, które licencje są odpowiednio wykorzystywane oraz na których urządzeniach wdrożono nowe oprogramowanie.

Rezultat: Efektywne i wydajne zarządzanie licencjami w Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami!

Podstawowe funkcje modułu

  • Łatwe wprowadzanie danych o produktach, licencjach i kontraktach
  • Indywidualny widok raportowania
  • Elastyczny interfejs sieciowy dla użytkowników bez dostępu do oprogramowania baramundi Management Center
Pobierz bezpłatną wersję próbną lub spersonalizowane demo
Test teraz

Obsługiwane platformy

baramundi License Management & Application Usage Tracking – szczegółowe informacje

Oszczędność kosztów poprzez zapewnianie przejrzystości

Opłaty licencyjne za oprogramowanie stanowią lwią część kosztów IT. Z tego powodu nadmierne licencjonowanie może być prawie tak samo kosztowne, jak niedostateczne licencjonowanie wykryte podczas audytu oprogramowania. Kontrola kosztów i zgodność z przepisami zaczyna się od dokumentowania i porównywania danych z istniejących instalacji oprogramowania z dostępnymi licencjami i warunkami umów.

Zautomatyzowana i kompletna inwentaryzacja oprogramowania

Moduł baramundi License Management odpowiada za gromadzenie danych o licencjach ma oprogramowanie (z wykorzystaniem narzędzia baramundi Inventory) poprzez tworzenie zestawienia liczby, typów i wersji zainstalowanych aplikacji i systemów operacyjnych. Program pozwala również na wprowadzenie danych dot. oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach, które nie są zarządzane za pośrednictwem systemu baramundi Management System. Członkowie zespołu IT mogą wykorzystywać te dane do wykrywania nieautoryzowanego oprogramowania „shadow IT” i nieautoryzowanych urządzeń oraz odpowiedniego reagowania na takie przypadki.
 

Przejrzysta struktura informacji dot. licencjijach

baramundi License Management ułatwia informatykom wprowadzanie wszystkich istotnych danych na temat licencji i warunków umowy, w tym informacji o prawach do przeprowadzania aktualizacji lub aktualizacji wstecznych oraz innych szczegółów. Zeskanowane dokumenty i powiązane pliki mogą być połączone w celu zapewnienia dokładności danych i ograniczenia ilości informacji umieszczanych na raportach audytowych.
 

Intuicyjne raportowanie

Konfigurowalne funkcje raportowania są gwarancją przejrzystości raportów, pozwalając na szybką identyfikację niepotrzebnego wykorzystania licencji lub ich braku oraz poinformowanie o konieczności wdrożenia odpowiednich działań.
 

Możliwość uzyskania dostępu do narzędzia za pośrednictwem Internetu (w przypadku urządzeń nieobjętych pakietem baramundi Management Center)

Elastyczny interfejs przeglądarki internetowej umożliwia uprawnionym pracownikom spoza działu IT dostęp do danych i narzędzi w ramach modułu License Management, pozwalając na definiowanie raportów dla kierowników ds. zakupów, planowanie budżetu dla poszczególnych działów, obsługi wniosków o wdrożenie nowego oprogramowania lub aktualizację istniejącego oraz do innych celów.

Prowadzenie rejestru wykorzystywanego oprogramowania

Narzędzie baramundi AUT automatycznie rejestruje (w tle) fakt wykorzystania monitorowanych programów lub procesów na wszystkich skonfigurowanych systemach docelowych, umożliwiając informatykom ustalenie, czy dane oprogramowanie jest używane, w jaki sposób użytkownicy z niego korzystają oraz jaka jest jego lokalizacja w sieci IT. Niepotrzebne lub nieużywane oprogramowanie może zostać usunięte i ponownie wdrożone w razie potrzeby za pomocą narzędzia baramundi Deploy w celu wyeliminowania sytuacji, w których firma posiada dodatkowe licencje, których nie wykorzystuje. baramundi AUT oblicza również potencjalne oszczędności w oparciu o bieżące koszty.

ŚLEDŹ UŻYTKOWANIE APLIKACJI

Ogólny widok wykorzystania poszczególnych aplikacji w infrastrukturze IT

ŚLEDŹ UŻYTKOWANIE APLIKACJI

Opcje konfiguracji narzędzia baramundi AUT dla poszczególnych licencji

ŚLEDŹ UŻYTKOWANIE APLIKACJI

Widok wszystkich aplikacji monitorowanych przez narzędzie baramundi AUT

ZARZĄDZANIE LICENCJAMI

Wgląd w aktualny wykaz posiadanych licencji

ZARZĄDZANIE LICENCJAMI

Zarządzaj wszystkimi licencjami bezpośrednio przez Windows 10 Enterprise

ZARZĄDZANIE LICENCJAMI

Wgląd w status wdrożenia licencjonowanego oprogramowania

ZARZĄDZANIE LICENCJAMI

Informacje dot. użytkowania: Który użytkownik korzysta z danej licencji? Na jakim urządzeniu zostało wdrożone oprogramowanie? Jak często użytkownicy korzystają z danego programu?

ŚLEDŹ UŻYTKOWANIE APLIKACJI

Pełna kontrola nad rzeczywistym wykorzystaniem zainstalowanych licencji

Skontaktuj się z nami teraz!
Przekazywanie informacji dot. możliwości optymalizacją wykorzystania licencji

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących wykorzystania modułu baramundi License Management i baramundi AUT do optymalizacji wykorzystania licencji lub przeprowadzania inwentaryzacji wykorzystywanego oprogramowania prosimy o kontakt z niezależnym konsultantem SAM.