baramundi License Management

Optymalizacja kosztów licencji, użytkowania i zgodności z przepisami

baramundi License Management & AUT

Wyeliminuj uciążliwe listy i arkusze kalkulacyjne oraz zautomatyzuj śledzenie kosztów licencji oprogramowania, ich wykorzystania i zgodności z przepisami dzięki modułom baramundi License Management i Application Usage Tracking (AUT). Zarządzanie licencjami baramundi automatycznie dokumentuje wszystkie zainstalowane programy i porównuje wyniki z zapisanymi informacjami o licencjach. Przejrzyste i proste raporty pomagają szybko zidentyfikować nadmiar lub niedobór pokrycia w celu optymalizacji kosztów oprogramowania, zapewnienia zgodności i udokumentowania statusu w przypadku audytu. Moduł zarządzania licencjami poprawia również bezpieczeństwo, identyfikując nieautoryzowane, zainstalowane przez użytkownika oprogramowanie typu "shadow IT".

Moduł baramundi Application Usage Tracking (AUT) pozwala określić, w jaki sposób wykorzystywane są aplikacje oraz które z nich są rzadko używane lub nieużywane. Dzięki temu można obniżyć koszty niepotrzebnych licencji lub wspierać dodatkowe i masowe zakupy intensywnie wykorzystywanych pakietów. Można również udokumentować przyjęcie przez użytkowników nowo wdrożonego oprogramowania.

 

Kluczowe korzyści

Zapewnia niezawodne i zgodne z przepisami zarządzanie licencjami

Przejrzyste raportowanie

Szybkie, przejrzyste wykrywanie nadmiaru lub niedoboru licencji

Optymalizacja kosztów licencji poprzez ocenę wykorzystania aplikacji

Moduły baramundi

BARAMUNDI LICENSE MANAGEMENT & APPLICATION USAGE TRACKING

baramundi License Management

rejestruje wszystkie instalacje w sieci firmowej i automatycznie porównuje je z zapisanymi informacjami o licencjach. Proste i przejrzyste raporty szybko ujawniają ewentualne nadmiarowe lub niedoborowe pokrycie.

baramundi Application Usage Tracking

Za pomocą narzędzia baramundi Application Usage Tracking (AUT) można śledzić również aplikacje, które nie są używane lub są rzadko używane. W ten sposób dowiedzą się Państwo, które licencje mają sens i jak dobrze przyjmowane jest nowo wprowadzane oprogramowanie.

Rezultat: Skuteczne i wydajne zarządzanie licencjami w Twojej firmie.

Skontaktować się z nami!

Kluczowe cechy

  • Łatwe wprowadzanie danych dla produktów, licencji i umów
  • Indywidualne widoki raportów
  • Elastyczny interfejs sieciowy dla użytkowników bez dostępu do baramundi Management Center

Supported Platforms

Szczegółowe informacje na modułu baramundi License Management

Oszczędność kosztów dzięki przejrzystości

Opłaty licencyjne za oprogramowanie stanowią lwią część kosztów IT. Z tego powodu nadmierne licencjonowanie może być prawie tak samo kosztowne, jak niedostateczne licencjonowanie wykryte podczas audytu oprogramowania. Kontrola kosztów i zgodność z przepisami zaczyna się od dokumentowania i porównywania danych z istniejących instalacji oprogramowania z dostępnymi licencjami i warunkami umów.

Zautomatyzowana i kompletna inwentaryzacja oprogramowania

baramundi License Management uzyskuje dane o licencjach oprogramowania z modułu baramundi Inventory, zestawiając liczbę, typy i wersje zainstalowanych aplikacji i systemów operacyjnych. Można również dodać dane dotyczące oprogramowania na urządzeniach niezarządzanych za pomocą baramundi Management System. Menedżerowie IT mogą również wykorzystać te dane do wykrywania i reagowania na nieautoryzowane oprogramowanie i urządzenia "shadow IT".
 

Strukturalne wprowadzanie informacji o licencjach

baramundi License Management ułatwia wprowadzanie wszystkich istotnych danych licencyjnych i warunków umowy, w tym praw do aktualizacji lub downgrade'u oraz innych szczegółów. Skany dokumentów i powiązane pliki mogą być połączone w celu zapewnienia dokładnych zapisów i uproszczenia sprawozdawczości audytowej.
 

Łatwe do zrozumienia raporty

Dostosowywane funkcje raportowania zapewniają łatwe do zrozumienia raporty, które szybko wykrywają nadmierne lub niedostateczne licencje i informują o odpowiednich działaniach.

Dostęp przez Internet bez baramundi Management Center

Elastyczny interfejs przeglądarki internetowej umożliwia uprawnionym menedżerom spoza działu IT dostęp do danych i narzędzi zarządzania License Management. Na przykład można zdefiniować raporty dla kierowników ds. zakupów, do planowania budżetu działu, do obsługi wniosków o nowe lub uaktualnione oprogramowanie i do innych celów.

Dokumentowanie wykorzystania oprogramowania

baramundi AUT automatycznie rejestruje wykonanie monitorowanych programów lub procesów na wszystkich skonfigurowanych systemach docelowych w tle, umożliwiając kierownikom IT określenie, czy i jak oprogramowanie jest wykorzystywane, a także jego lokalizację w sieci. Nadmiarowe lub nieużywane instalacje mogą być usuwane lub przenoszone w razie potrzeby za pomocą baramundi Deploy, co eliminuje konieczność zakupu dodatkowych licencji. baramundi AUT oblicza również potencjalne oszczędności w oparciu o bieżące koszty.

Application Usage Tracking

Ogólny przegląd użytkowania aplikacji

Application Usage Tracking

Widok na aplikacje z AUT

License Management

Przegląd aktualnego salda licencji

License Management

Sämtliche Lizenzen über Windows 10 Enterprise direkt verwalten

License Management

Wielokrotne użycie: Kto, jak często i gdzie korzysta z jakiej licencji?

Application Usage Tracking

Pełna kontrola nad rzeczywistym wykorzystaniem zainstalowanych licencji

Skontaktuj się z nami!

Prezentacja & Wersja próbna
Request now for free