[Translate to polski:] Betriebssysteminstallation

Instalacja systemów operacyjnych

Instalacja systemów operacyjnych

Automatyczna instalacja systemów operacyjnych: Redukcja czasu i kosztów

Wyzwanie

Im więcej urządzeń informatycznych jest użytkowanych w przedsiębiorstwie, tym wyższe koszty ich uruchomienia, konserwacji i wyłączenia z eksploatacji:

  • Pracownicy tracą cenny czas na wykonywanie rutynowych zadań
  • Wzrasta częstotliwość występowania błędów
  • Spada przejrzystość złożonych infrastruktur
  • Instalowanie systemu operacyjnego wymaga uwzględnienia setek sterowników i właściwości technicznych
  • Pracownicy muszą przejmować zadania działu IT, takie jak instalowanie łat.

Rozwiązanie

Automatyczna instalacja i obsługa systemów operacyjnych

Do instalacji systemów operacyjnych należy wybrać baramundi OS-Install lub baramundi OS-Cloning. Różnica: Dzięki baramundi OS Cloning można skopiować obraz systemu na komputer.

Metoda ta doskonale nadaje się do instalacji na komputerach o identycznym przeznaczeniu – np. systemów kasowych – bądź do przywracania zdefiniowanego stanu początkowego urządzeń szkoleniowych. Mimo przydzielaniu bazującemu na obrazie systemu istnieje możliwość dostosowania sterowników oraz indywidualizacji procesu instalacyjnego.

Dzięki baramundi OS-Install każdy komputer można skonfigurować w taki sposób, jak gdyby instalacja systemu operacyjnego przebiegała ręcznie. Dzięki baramundi Inventory moduł baramundi OS-Install rozpoznaje wszystkie komponenty i instaluje konieczne sterowniki. Ponieważ instalacja przebiega automatycznie, administrator może konfigurować wiele komputerów jednocześnie bądź pozostawić instalację bez nadzoru na noc.

Aplikacje są instalowane na komputerze za pomocą baramundi Deploy . Administrator może przy tym określić dla każdego komputera, jaka instalacja oprogramowania ma zostać wykonane i w razie potrzeby zdefiniować ew. kolejność instalacji.

Po zainstalowaniu systemu operacyjnego oraz potrzebnych aplikacji praca dopiera się zaczyna: Zarówno system operacyjny jak i zainstalowane aplikacji wymagają regularnego i terminowego instalowania łat i aktualizacji.

Ich ręczne wybieranie i wgrywanie wymaga dużo czasu, energii i pieniędzy. Wszystkich tych nakładów można uniknąć w przyszłości, pozostawiając instalowanie łat programów Microsoft modułowi baramundi Patch Management . Wgrywaniem łat aplikacji innych producentów jak np. Adobe Acrobat Reader zajmuje się baramundi Managed Software.

Nasze zalecenie

Automatyzacja tych procesów umożliwia bardziej efektywne i skuteczne wykorzystanie zasobów przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad tym, co się dzieje! Zamiast wykonywać każde zadanie z wykorzystaniem własnych procedur i pracowników, lepiej wykorzystać silne strony tego modułu baramundi do instalacji systemu operacyjnego:

Efekt

Dzięki automatyzacji rutynowych zadań w swoim dziale IT

W połączeniu z modułem baramundi można zautomatyzować powtarzające się procesy

  • konfiguracja nowych notebooków i komputerów
  • instalacja wielu systemów za jednym razem
  • resetowanie komputerów szkoleniowych
  • indywidualne przydzielanie oprogramowania
  • zarządzanie latami systemów operacyjnych i aplikacji innych producentów

Poszczególne zadania można łączyć w prace. Nowe instalacje systemów operacyjnych i zadania konserwacyjne można rozpocząć od zaraz kliknięciem myszy bądź automatycznie. W procesie tym można też uwzględnić swoich użytkowników. W razie potrzeby użytkownicy mogą przesuwać zautomatyzowane zadania na inny termin bądź swobodnie wybierać i uruchamiać instalacje.

 Odciąż swój personel IT od rutynowych zadań i zyskaj czas na wykonywanie zadań produkcyjnych!