[Translate to polski:] Enterprise Mobility Management (EMM)

System zarządzania urządzeniami mobilnymi w przedsiębiorstwie (EMM)

Enterprise Mobility Management

Integracja tabletów i smartfonów z infrastrukturą IT

Wyzwanie

Coraz większa liczba pracowników wykorzystuje tablety i smartfony do pracy zawodowej. Podczas gdy komputery stacjonarne i notebooki są dobrze zintegrowane z infrastrukturą IT, konfiguracja inteligentnych urządzeń końcowych mobilnych odbywa się często ręcznie bądź też zależy całkowicie od zaangażowania i wiedzy ich użytkowników. Ponadto z tych urządzeń coraz częściej uzyskuje się dostęp do sieci firmowej z zewnątrz, a także zapisuje na nich dane przedsiębiorstwa.

Właśnie dlatego mobilne urządzenia końcowe muszą gwarantować:

  • Możliwość zarządzania nimi w bezpieczny, wydajny i niezawodny sposób
  • Integrację ze strukturą IT, czyli z serwerami, komputerami stacjonarnymi i notebookami
  • Pobieranie tylko takich aplikacji, które nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa IT
  • Możliwość zdalnego sformatowania w razie ich utraty bądź kradzieży

Rozwiązanie

W systemie baramundi Management Suite rejestrujesz posiadane mobilne urządzenia końcowe w zależności od wybranej opcji za pomocą kodu QR albo już w momencie zamówienia za pośrednictwem programu rejestracji urządzeń (Device Enrollment Program) producenta urządzenia. Inwentaryzacja urządzeń odbywa się w sposób automatyczny.

Po objęciu urządzeń usługą zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) definiujesz reguły bezpieczeństwa, których przestrzeganie możesz nadzorować z poziomu pulpitu Compliance Dashboard.

Ustalasz przy tym nie tylko reguły dla haseł, lecz również w razie potrzeby możesz zablokować kamery bądź możliwość korzystania z określonych aplikacji, a nawet całego sklepu App Store.Rozwiązanie to umożliwia zdalne rozpoznawanie prób usunięcia ograniczeń systemu (jailbreakingu) i przejęcia konta administratora systemu (rootowania), a w razie potrzeby także automatyczne reagowanie na przypadki naruszenia zasad. Jeżeli pracownik zapomni swojego kodu PIN, dane urządzenie można będzie teraz odblokować w bardzo łatwy sposób z poziomu baramundi Management Suite. Blokowanie lub usuwanie skradzionych bądź zgubionych urządzeń odbywa się zdalnie.

Również konfigurowanie urządzeń przebiega automatycznie dzięki zlecaniu odpowiednich job w systemie baramundi Management Suite – począwszy od ustawień konta poczty elektronicznej aż po dostęp do wirtualnej sieci prywatnej (VPN). W ten sam sposób za pomocą usługi zarządzania aplikacjami mobilnymi (MAM) administruje się oprogramowaniem zainstalowanym na urządzeniach.

Predefiniowane ustawienia wprowadzisz do nowych urządzeń kilkoma kliknięciami myszą, a urządzenia na końcu cyklu użytkowania sformatujesz w bezpieczny sposób jeszcze przed ich usunięciem z infrastruktury. 

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi w przedsiębiorstwie (EMM) łączy w sobie rozwiązania z zakresu usług zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM), aplikacjami mobilnymi (MAM) i treścią na urządzenia mobilne (MCM) w taki sposób, że system baramundi Management Suite wraz z odpowiednimi aplikacjami umożliwia, ułatwia i gwarantuje administratorom, użytkownikom i pozostałym pracownikom merytorycznych działów firmy nad wyraz pozytywne doświadczenia w zakresie korzystania z urządzeń mobilnych.

Nasza rekomendacja

Skorzystaj z rozwiązania baramundi Management Suite do zarządzania infrastrukturą IT Twojej firmy i rozszerz je o moduł baramundi Mobile Devices i baramundi Mobile Devices Premium.

Efekt

Znaczne ograniczenie nakładów na administrowanie mobilnymi urządzeniami końcowymi i gwarancja, że są one zintegrowane w równie niezawodny i bezpieczny sposób co komputery stacjonarne, notebooki i serwery. Za umiarkowaną cenę można zyskać łatwe w obsłudze i niezawodne narzędzie do zarządzania tabletami i smartfonami. 

Zapewnia ono skuteczne wsparcie dzięki:

  • Automatycznej inwentaryzacji wszystkich urządzeń mobilnych
  • Niezawodnemu egzekwowaniu ustalonych zasad bezpieczeństwa
  • Usuwaniu lub blokowaniu zgubionych urządzeń
  • Kontroli nad aplikacjami zainstalowanymi na urządzeniach
  • Łatwemu i automatycznemu konfigurowaniu urządzeń