[Translate to polski:] Enterprise Mobility Management (EMM)

Enterprise Mobility Management (EMM)

Enterprise Mobility Management

Integracja tabletów i smartfonów z infrastrukturą IT

Wyzwanie

Coraz więcej pracowników wykorzystuje tablety i smartfony w pracy zawodowej. Podczas gdy komputery i notebooki są dobrze zintegrowane z infrastrukturą IT, konfiguracja inteligentnych mobilnych urządzeń końcowych odbywa się ręcznie bądź zależy całkowicie od zaangażowania i wiedzy ich użytkowników. Dodatkowo coraz bardziej wzrasta ilość zewnętrznych dostępów do sieci firmowej, a dane przedsiębiorstwa są zapisywane na tych urządzeniach mobilnych.

Właśnie dlatego mobilne urządzenia końcowe muszą:

  • Być zarządzane w bezpieczny, wydajny i niezawodny sposób
  • Być zintegrowane ze strukturą IT, czyli z serwerami, komputerami i notebookami
  • Pobierać tylko takie aplikacje, które nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa IT
  • Gwarantować możliwość zdalnego usunięcia w razie utraty bądź kradzieży

Rozwiązanie

Rejestracja mobilnych urządzeń końcowych w baramundi Management Suite odbywa się za pomocą kodu QR lub już w momencie zamówienia za pośrednictwem programu Device Enrollment Program producenta urządzenia. Inwentaryzacja urządzeń odbywa się w sposób automatyczny.

Po integracji urządzeń z systemem Mobile Device Management (MDM) należy zdefiniować reguły bezpieczeństwa, których stałe przestrzeganie zapewnia Compliance Dashboard.

Określane są przy tym nie tylko reguły dla haseł, lecz również w razie potrzeby można zablokować kamery bądź możliwość korzystania z określonych aplikacji, a nawet całego sklepu App Store. Rozwiązanie to umożliwia zdalne rozpoznawania jailbreakingu i rootowania oraz automatyczne reagowanie na naruszenia przepisów. Jeżeli pracownik zapomni swojego kodu PIN, dane urządzenie można teraz odblokować w bardzo łatwy sposób, korzystając z baramundi Management Suite. Blokowanie lub usuwanie skradzionych bądź zgubionych urządzeń odbywa się zdalnie.

Również konfiguracja urządzeń odbywa się automatycznie w baramundi Management Suite dla poszczególnych job – począwszy od konta poczty e-mail do dostępu VPN. W ten sam sposób przebiega zarządzanie aplikacjami na urządzeniach za pomocą Mobile Application Management (MAM).

Przydzielanie już zdefiniowanych wytycznych do nowych urządzeń odbywa się kilkoma kliknięciami myszą, a kasowanie urządzeń na koniec cyklu użytkowania odbywa się w bezpieczny sposób jeszcze przed ich usunięciem z infrastruktury.

Enterprise Mobility Management (EMM) łączy w sobie rozwiązania z Mobile Device Management (MDM), Mobile Application Management (MAM) i Mobile Content Management (MCM) w taki sposób, że baramundi Management Suite wraz z odpowiednimi aplikacjami umożliwiają, ułatwiają i gwarantują administratorom, użytkownikom i pozostałym pracownikom działów doświadczenie mobilności.

Nasze zalecenie

Wykorzystaj rozwiązanie baramundi Management Suite do zarządzania infrastrukturą IT i rozszerz je o moduł baramundi Mobile Devices.

Efekt

Znaczne ograniczenie nakładów na administrowanie mobilnymi urządzeniami końcowymi i gwarancja, że są one zintegrowane w równie niezawodny i bezpieczny sposób co komputery, notebooki i serwery. Niewielkim nakładem pracy można zyskać łatwe w obsłudze i niezawodne narzędzie do zarządzania tabletami i smartfonami.

Zapewnia ono skuteczne wsparcie dzięki:

  • Automatycznej inwentaryzacji wszystkich urządzeń mobilnych
  • Niezawodnemu egzekwowaniu zasad bezpieczeństwa
  • Usuwaniu lub blokowaniu zgubionych urządzeń
  • Kontroli nad aplikacjami zainstalowanymi na urządzeniach
  • Łatwej i automatycznej konfiguracji urządzeń