[Translate to polski:] baramundi Vulnerability Scanner

baramundi Vulnerability Scanner

Egzekwowanie zasad bezpieczeństwa

Podatności bądź niebezpieczne ustawienia poszczególnych urządzeń końcowych stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa całej sieci firmowej i ważnych danych przedsiębiorstwa. Jednak administratorzy IT w rzeczywistości nie są w stanie sprawdzać na bieżąco wszystkich komputerów pod kątem zgodności z zasadami bezpieczeństwa informatycznego. Zadanie to przejmuje za nich baramundi Vulnerability Scanner. Automatycznie skanuje urządzenia IT, sprawdza je pod kątem podatności i niepewnych konfiguracji. Wszelkie luki w zabezpieczeniach są wyraźnie wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym. Brakujące aktualizacje i poprawki można następnie szybko dystrybuować za pośrednictwem baramundi Management Suite. Dzięki baramundi Vulnerability Scanner efektywnie zapewnisz większe bezpieczeństwo i zamkniesz potencjalne bramy wejściowe dla cyberataków.

Zalety

  • Automatyczne skanowanie pod kątem podatności
  • Automatyczna kontrola ustawień konfiguracyjnych urządzeń
  • Szybkie patch‘owanie podatności poprzez system baramundi Management Suite
  • Opracowywanie własnych, definiowanych przez użytkownika reguł i ich regularne sprawdzanie
  • Przejrzysty widok wyników na pulpicie komputera
  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemu

Wypróbuj to!

Zorientuj się, czy baramundi Vulnerability Scanner przyda się Twojej firmie i zamów bezpłatną, 30-dniową pełną wersję oprogramowania, by to przetestować. Z przyjemnością zaprezentujemy też na miejscu, w Twojej firmie, jakie korzyści wynikają z pracy z systemem baramundi Management Suite i w jaki sposób automatycznie sprawdzać aplikacje z wykorzystaniem modułu baramundi Vulnerability Scanner.

Skontaktuj się z nami!

Szczegółowe informacje na temat modułu baramundi Vulnerability Scanner

Automatyczne skanowanie pod kątem podatności

Moduł baramundi Vulnerability Scanner automatycznie skanuje komputery w przedsiębiorstwie w poszukiwaniu znanych i udokumentowanych słabych punktów, takich jak podatności, błędne konfiguracje czy indywidualne uchybienia, które mogą zostać wykorzystane podczas ataków.

Skanowanie pod kątem podatności wykorzystuje standardowe zbiory reguł, które są utrzymywane przez certyfikowane organizacje i firmy zajmujące się bezpieczeństwem cybernetycznym. W chwili obecnej proces wyszukiwania luk w zabezpieczeniach bazuje na ponad 25.000 stale aktualizowanych reguł. Skanowanie pod kątem podatności jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi zarządzania zgodnością i przebiega automatycznie na wszystkich komputerach i serwerach i przebiega automatycznie na wszystkich komputerach i serwerach na takim poziomie szczegółowości, którego administrator IT nie może zagwarantować bez pomocy technicznej. Przejrzysty pulpit nawigacyjny pozwala szybko dostrzec stopień zagrożenia i pozwala przejść bezpośrednio do poszczególnych systemów docelowych lub wykrytych podatności.

Umożliwia to ciągłe sprawdzanie wszystkich systemów docelowych pod kątem znanych podatności. Jednak samo to nie chroni przed atakami. Moduly baramundi Patch Management baramundi Managed Software umożliwiają zainstalowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń i jak najszybsze zamknięcie podatności.