[Translate to polski:] IT-Service Management (ITSM)

Zarządzanie usługami informatycznymi (ITSM)

Zarządzanie usługami informatycznymi

Jedna baza danych dla całego przedsiębiorstwa!

Wyzwanie

Wiele przedsiębiorstw odczuwa problemy związane z zalewem nieprzejrzystych informacji: Dane inwentaryzacje są przykładowo dostępne w wielu różnych formatach i dokumentach, jednak ciągle trzeba je od nowa wprowadzać do wielu aplikacji.

Rozwiązanie

baramundi Inventory wchodzi już w skład licencji baramundi Management Suite. Dzięki temu można utworzyć wiarygodną i zawsze aktualną bazę danych. Zezwól baramundi Inventory na automatyczne sprawdzanie wszystkich danych dostępnych w sieci. Dzięki temu zawsze wiadomo, które komponenty i oprogramowanie i w jakiej wersji są dostępne na określonym komputerze. Za pośrednictwem indywidualnych menu zapytań użytkownik ma również możliwość wygodnego zaopatrywania baramundi Inventory w informacje offline. W ten sposób można zarówno rejestrować lokalizacje rzutników, jak i dane z kamer cyfrowych.

Informacje te są potem dostępne dla innych aplikacji. Dzięki temu przykładowo dział helpdesk przy każdym zapytaniu ma natychmiast do dyspozycji wszystkie niezbędne dane techniczne dotyczące każdego urządzenia, lub też księgowość zna aktualny status urządzenia, a firmowy system ERP ma bezpośredni dostęp do danych.

Administrator może również korzystać z innych narzędzi umożliwiających stosowanie danych z oprogramowania baramundi Inventory Management na szeroką skalę w przedsiębiorstwie. Dzięki baramundi Connect istnieje możliwość udostępniania innym aplikacjom standardowych interfejsów umożliwiających współdzielenie danych.

Przykład: Na potrzeby zarządzania licencjami można połączyć Miss Marple firmy Comparex z baramundi Inventory, a dział helpdesk zintegrować przykładowo z rozwiązaniem OMNINET. Tak więc zapytania kierowane do działu wsparcia można automatycznie powiązać z aktualnymi danymi danego komputera.

Nasze zalecenie

Zapewnij jednolitą bazę danych umożliwiająca automatyczne gromadzenie i konserwację danych. Udostępnij ją innym aplikacjom i działom w firmie. Taki efekt można uzyskać, łącząc moduły Inventory i helpdesk:


Otwarte interfejsy łączące z baramundi Management Suit umożliwiają również partnerstwo z producentami rozwiązań helpdesk. Więcej na temat naszych partnerów można dowiedzieć się tutaj.

W obszarze ITSM współpracujemy z wieloma dostawcami rozwiązań. W ten sposób można zintegrować z baramundi Management Suite najlepsze dla przedsiębiorstwa rozwiązanie ITSM bądź ew. już istniejące rozwiązanie oraz wymieniać dwukierunkowo dane za pośrednictwem standardowego interfejsu.

Efekt

Niewielkim nakładem można:

  • Zyskać przegląd wszystkich danych inwentaryzacyjnych
  • Udostępnić ważne dane podstawowe firmowemu oprogramowaniu ERP
  • Uprościć pracę działu helpdesk
  • Zapewnić stałą aktualność informacji
  • Stosować niezmienne dane inwentaryzacyjne we wszystkich aplikacjach w całym przedsiębiorstwie

Usprawnij zarządzanie i używaj danych w firmie w bardziej wydajny i skuteczny sposób dzięki naszym rozwiązaniom do zarządzania usługami informatycznymi!

Zarządzanie usługami informatycznymi (ITSM) i helpdesk

Dla przedstawionych tutaj produktów istnieją już udane powiązania i projekty referencyjne.
Na liście brakuje preferowanego rozwiązania? W takim razie prosimy o kontakt!