Zarządzanie usługami informatycznymi (ITSM)

Zaangażowanie użytkowników dla sukcesu IT

Efektywne zarządzanie usługami informatycznymi

AKTYWNY UDZIAŁ UŻYTKOWNIKÓW GWARANCJĄ SUKCESU

Wsparcie użytkowników to tylko jednym z wielu zadań, jakie muszą wykonywać członkowie zespołu IT w każdej firmie. Obejmują one również inne istotne obowiązki, takie jak raportowanie, dokumentacja i inwentaryzacja. Nadmiar obowiązków może mieć wpływ na ich wydajność oraz wartość świadczonych przez nich usług IT.
Dzięki nowemu systemowi obsługi zgłoszeń IT Ticketing System (system ticketów), system baramundi Management System (bMS) może sprawniej odbierać i obsługiwać standardowe zgłoszenia potrzeby udzielenia pomocy technicznej, co może pozytywnie wpłynąć na doświadczenia użytkowników i administratorów IT.

baramundi ITSM: Solve ticketing requests automatically

Ticketing System

Zautomatyzowane i skoordynowana obsługa zgłoszeń potrzeby udzielenia pomocy technicznej

 • Wszystkie tickety są skoordynowane i uporządkowane w przejrzysty sposób na jednym portalu
 • Oszczędność pracy dzięki automatycznemu nadawaniu priorytetu i przypisywaniu zgłoszeń w oparciu o wcześniej zdefiniowane kategorie oraz, w razie potrzeby, ich obsługa za pośrednictwem zdefiniowanych zadań bMS.
 • Skrócenie czasu reakcji dzięki wcześniejszemu opracowaniu wspólnych rozwiązań dla standardowych i powtarzających się problemów, które mogą być teraz rozwiązywane poprzez naciśnięcie jednego przycisku.

 

baramundi ITSM: Inventory

Inventory

Przejrzystość i łatwe raportowanie

 • Uzyskaj przegląd wszystkich zarządzanych urządzeń swoich użytkowników. 
 • Generowanie przejrzystości o wszystkich zainstalowanych programach i licencjach na nie.
 • Szybkie tworzenie przejrzystych i aktualnych raportów dotyczących wszystkich kluczowych wskaźników efektywności.
baramundi ITSM: Self-Service

Self Service

Oszczędność czasu i wysiłku dzięki opcji samoobsługi

 • Zmniejsz ogólne koszty generowane przez Twój dział i pozwól użytkownikom na samodzielną instalację wybranych programów oraz samodzielne wprowadzanie konfiguracji.
 • Użytkownicy z systemem Windows, Android, iOS lub macOS mają możliwość samodzielnego ingerowania w urządzenie 
 • Automatyzacja wykonywania powtarzalnych zadań konfiguracyjnych, takich jak instalacja sterowników drukarki, konfiguracja sieci WiFi lub nowych szablonów programu Word.
   

baramundi ITSM – korzyści

Szybsze rozwiązywanie problemów i minimalizacja ryzyka

Dostępność usług informatycznych

 

zwiększona satysfakcja użytkowników końcowych

 

Zwiększona produktywność

 

Pobierz bezpłatną wersję próbną lub demo programu
Przetestuj teraz

ITSM z baramundi

baramundi Inventory
baramundi Inventory

Dokumentuj wszystkie komponenty i wersje sprzętu i oprogramowania punktów końcowych oraz udostępniaj te dane w innych aplikacjach.

Self-Service z baramundi Kiosk
Self-Service z baramundi Kiosk

Zapewnij użytkownikom kompleksową platformę samoobsługową do pobierania oprogramowania i aplikacji mobilnych, aby zaoszczędzić czas, skrócić czas oczekiwania i uwolnić personel IT od konieczności wykonywania prostych zadań.

baramundi Connect Schnittstellen
baramundi Connect

Tworzenie dwukierunkowych połączeń z innymi aplikacjami za pomocą interfejsu baramundi Connect i płynne integrowanie ich z codziennymi procesami IT.

IT-Service Management (ITSM) i Helpdesk

Projekty zakończone sukcesem