Zarządzanie usługami informatycznymi (ITSM)

Zarządzanie usługami IT

Jedna baza danych wykorzystywana w całym przedsiębiorstwie!

Wyzwanie

Wiele przedsiębiorstw odczuwa problemy związane z nawałem nieprzejrzystych informacji: Dane inwentarzowe są na przykład dostępne w wielu różnych formatach i dokumentach, jednak ciągle trzeba je od nowa wprowadzać do wielu aplikacji.

Rozwiązanie

baramundi Inventory licencjonowane jest już wraz z systemem baramundi Management Suite. Dzięki niemu będziesz tworzyć rzetelne i zawsze aktualne bazy danych. Zleć modułowi baramundi Inventory sprawdzenie w zautomatyzowany sposób wszystkich danych dostępnych w sieci. Dzięki temu zawsze będziesz wiedzieć, jakie komponenty i oprogramowanie w jakiej wersji są dostępne na określonym komputerze. Możesz również wprowadzić do modułu baramundi Inventory informacje offline w wygodny sposób za za pomocą indywidualnych formularzy zapytań. Lokalizacje rzutników można zarejestrować dzięki temu równie rzetelnie, jak i dane kamer cyfrowych.

Informacje te możesz teraz udostępnić innym aplikacjom. Tym samym, na przykład, dział pomocy technicznej dział helpdesk przy każdym zapytaniu będzie mieć natychmiast do dyspozycji wszystkie potrzebne dane techniczne dotyczące każdego urządzenia, Lub też dział księgowości będzie znać aktualny status urządzenia, a firmowy system do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) będzie mieć bezpośredni dostęp do danych.

Do Twojej dyspozycji są również inne narzędzia umożliwiające wykorzystanie danych z oprogramowania baramundi Inventory Management na szeroką skalę w przedsiębiorstwie. Za pomocą modułu baramundi Connect udostępnisz innym aplikacjom standaryzowane interfejsy umożliwiających współdzielenie danych.

Przykład: Zintegrujesz dział wsparcia technicznego swojej firmy bezpośrednio z rozwiązaniem OMNINET. Dzięki temu zapytania dotyczące wsparcia technicznego mogą być automatycznie łączone z aktualnymi danymi Twojego komputera.

Nasza rekomendacja

Zadbaj o jednolitą bazę danych, umożliwiającą automatyczne gromadzenie i konserwację danych. Dane te udostępniaj innym aplikacjom i działom w firmie. Możesz to uzyskać, łącząc moduły Inventory i Helpdesk:


Otwarte interfejsy do systemu baramundi Management Suite umożliwiają również partnerską współpracę z producentami rozwiązań do pomocy technicznej (helpdesk). Więcej informacji na temat naszych partnerów można znaleźć tutaj.
W dziedzinie zarządzania usługami IT (ITSM) współpracujemy z wieloma dostawcami rozwiązań. W ten sposób można zintegrować z baramundi Management Suite najlepsze dla przedsiębiorstwa rozwiązanie ITSM bądź ewentualnie już istniejące inne rozwiązanie, a także dwukierunkowo wymieniać dane za pośrednictwem standaryzowanego interfejsu.

Efekt

Niewielkim nakładem:

  • Zyskujesz przegląd wszystkich danych inwentarzowych
  • Udostępniasz ważne dane podstawowe firmowemu oprogramowaniu ERP
  • Upraszczasz pracę działu pomocy technicznej Twojej firmy
  • Zapewniasz stałą aktualność informacji
  • Wykorzystujesz spójne dane inwentarzowe we wszystkich aplikacjach w całym przedsiębiorstwie

Usprawnij zarządzanie i wykorzystuj dane w firmie w bardziej wydajny i efektywny sposób dzięki naszym rozwiązaniom do zarządzania usługami IT (ITSM)!

Zarządzanie usługami IT (ITSM) i pomoc techniczna (helpdesk)

Dla wymienionych tutaj produktów dostępne są już przykłady udanych integracji i projekty referencyjne. Na liście brakuje rozwiązania preferowanego przez Ciebie? W takim razie prosimy o kontakt!