[Translate to polski:] Software Asset Management (SAM)

Zarządzanie zasobami oprogramowania

Zarządzanie zasobami oprogramowania

Kompleksowo i automatycznie

Wyzwanie

Kompleksowe zarządzanie oprogramowaniem (SAM) wspiera wszystkie procesy związane z efektywnym administrowaniem, kontrolą i ochroną oprogramowania przez jego cały cykl życia. W tym celu konieczne jest najpierw zyskanie całkowicie przejrzystego obrazu sytuacji: z jednej strony, jeśli chodzi o aplikacje i ich wykorzystanie, z drugiej zaś co do wszystkich licencji, które są do dyspozycji. Ochrona oprogramowania wymaga zawsze aktualnej i dogłębnej znajomości stanów poszczególnych jego wersji, a także możliwości szybkiego dostępu do aktualizacji w celu precyzyjnego zaktualizowania oprogramowania. Im większe przedsiębiorstwo, tym większe znaczenie mają efektywne mechanizmy dystrybuowania systemów operacyjnych i aplikacji. Z uwagi na złożoność systemu zarządzania oprogramowaniem jego wdrożenie w przedsiębiorstwie bez automatyzacji jest niemal niemożliwe.  

Rozwiązanie

Najpierw należy sporządzić zestawienie oprogramowania zainstalowanego w przedsiębiorstwie. Najlepiej też sprawdzić, czy jest ono w ogóle jeszcze używane. Równolegle konieczne jest dokonanie uporządkowanej rejestracji wszystkich dostępnych licencji i umów licencyjnych, co umożliwi ich późniejsze porównanie z informacjami o stanie oprogramowania. Rezultatem tych operacji jest bilans licencyjny, który wskazuje na punkty wymagające podjęcia odpowiednich działań z punktu widzenia stanu licencjonowania.

Jednocześnie trzeba dokonać uporządkowanej rejestracji wszystkich dostępnych licencji i umów licencyjnych, co umożliwi późniejsze porównanie oprogramowania ze stanem licencjonowania. Rezultatem jest analiza prezentująca, w którym miejscu konieczne jest podjęcie działań z punktu widzenia licencjonowania.

Nasza rekomendacja

W ramach uzupełnienia modułów baramundi Inventory, baramundi AUT i baramundi License Management wykorzystaj konfigurowalne mechanizmy automatyczne umożliwiające efektywną dystrybucję systemów operacyjnych i aplikacji bądź ich odinstalowanie:

Warunkiem koniecznym ochrony oprogramowania przed atakami jest jego regularne aktualizowanie. Ponadto skanery podatności ukazują pozostałe słabe punkty, co umożliwia odpowiednie zarządzanie ryzykiem. 

Cykl życia w zarządzaniu oprogramowaniem (SAM) implementowany jest nie tylko dla urządzeń z systemem Windows, lecz również dla urządzeń mobilnych z systemem iOS lub Android:

Gdy oferujesz użytkownikom końcowym możliwość samoobsługi, oszczędzasz jeszcze więcej czasu, udostępniając im wstępnie przygotowane pakiety instalacyjne, a jednocześnie usprawniasz proces zaopatrzenia użytkowników w oprogramowanie.

Efekt

Dzięki regularnej aktualizacji danych zyskujesz maksymalną przejrzystość stanu środowiska informatycznego Twojej firmy zarówno pod względem technicznym, jak i w aspekcie zgodności z przepisami prawa. Bazując na tych informacjach, możesz wdrożyć odpowiednio ukierunkowane działania, których realizacja dzięki automatyzacji inicjowana jest bez zbędnej zwłoki, odbywa się w szybkim tempie i nie pomija żadnych elementów. To ty określasz termin realizacji, kontrolujesz wdrożenia i na bieżąco otrzymujesz z systemu informacje o stopniu zaawansowania ich przebiegu. 

Które moduły pasują do Twojej firmy?

Chętnie doradzimy Państwu, jaka kombinacja modułów będzie idealna dla Państwa firmy.

Dokładnie to, czego potrzebujesz -
nie więcej i nie mniej!

Skontaktuj się z nami teraz!