[Translate to polski:] Software Asset Management (SAM)

Zarządzanie oprogramowaniem (SAM)

Zarządzanie oprogramowaniem

Kompleksowo i automatycznie

Wyzwanie

Kompleksowe zarządzanie oprogramowaniem (SAM) wspiera wszystkie procesy związane z wydajnym administrowaniem, kontrolą i ochroną oprogramowania przez jego cały cykl życia. W tym celu z jednej strony konieczne jest pełne zestawienie dostępnych aplikacji i ich wykorzystania, a z drugiej wszystkich dostępnych licencji. Ochrona oprogramowania wymaga zawsze aktualnej i dogłębnej znajomości stanów poszczególnych wersji oraz możliwości szybkiego dostępu do aktualizacji w celu precyzyjnego zaktualizowania oprogramowania. Im większe przedsiębiorstwo, tym istotniejsze stają się mechanizmy przydzielania systemów operacyjnych i aplikacji. Z uwagi na złożoność systemu zarządzania oprogramowaniem, jego wdrożenie w przedsiębiorstwie bez automatyzacji jest niemal niemożliwe.

Rozwiązanie

Najpierw należy stworzyć zestawienie oprogramowania zainstalowanego w przedsiębiorstwie. W idealnym przypadku należy też sprawdzić, czy jest ono w ogóle jeszcze używane.

Jednocześnie trzeba dokonać uporządkowanej rejestracji wszystkich dostępnych licencji i umów licencyjnych, co umożliwi późniejsze porównanie oprogramowania ze stanem licencjonowania. Rezultatem jest analiza prezentująca, w którym miejscu konieczne jest podjęcie działań z punktu widzenia licencjonowania.

Nasze zalecenie

Jako dodatek do baramundi Inventory, baramundi AUT i baramundi License Management, można użyć konfigurowalnych automatyzmów do efektywnej dystrybucji systemów operacyjnych i oprogramowania aplikacyjnego lub odinstalować je:

Warunkiem ochrony oprogramowania przed atakami jest regularne przeprowadzanie aktualizacji. Ponadto skanery słabych punktów prezentują pozostałe luki, umożliwiając powadzenie zarządzania ryzykiem.

Cykl życia SAM przebiega nie tylko dla urządzeń z systemem Windows, lecz również dla urządzeń mobilnych z iOS i Androidem:

Gdy oferujesz użytkownikom końcowym możliwość samoobsługi, możesz zaoszczędzasz jeszcze więcej czasu, udostępniając im wstępnie przygotowane pakiety instalacyjne i jednocześnie usprawniasz proces zaopatrywania użytkowników.

Efekt

Dzięki regularnej aktualizacji danych można zapewnić maksymalną przejrzystość w odniesieniu do stanu technicznego i prawnego środowiska IT. W oparciu o te informacje można wprowadzić ukierunkowane działania, których realizacja przebiega w terminowy, szybki i bezproblemowy sposób dzięki automatyzacji. Administrator określa termin realizacji, kontroluje wdrożenia i jest na bieżąco informowany przez system o ich przebiegu.