baramundi odniesienie do płci

Odniesienie do płci

Odniesienie do płci

W celu poprawy czytelności wybraliśmy albo męską, albo żeńską formę rzeczowników osobistych.
Nie oznacza to w żaden sposób dyskryminacji ze względu na płeć odmienną.