[Translate to polski:] Schnittstellen

baramundi Connect Interfejsy

BEZPROBLEMOWE POŁĄCZENIA Z INNYMI SYSTEMAMI

Nieskomplikowana integracja dzięki interfejsom baramundi

Rozszerz infrastrukturę IT w Twojej firmie o wydajne komponenty baramundi Management Suite. JJego różnorodne, otwarte interfejsy umożliwiają bezproblemowe łączenie ze sobą różnych systemów i rozwiązań z systemem zarządzania urządzeniami końcowymi. Zautomatyzuj wybrane procesy w całkowicie indywidualny sposób, w zależności od potrzeb Twojej firmy. Skorzystaj z naszej opartej na wzorcu REST usługi sieciowej, aby przydzielać zadania i nimi zarządzać.

Ta usługa sieciowa pozwala ponadto na odczytywanie wykazów używanego oprogramowania i wszystkich zarządzanych urządzeń, a także ich właściwości. Korzystaj z większej efektywności będącej efektem precyzyjnej integracji oprogramowania do zarządzania licencjami, pomocy technicznej, a także systemów do zarządzania incydentami i systemów przepływu pracy. Wsparciem dla Ciebie przy tym będzie nasz moduł baramundi Inventory.

Zalecenie firmy baramundi

Korzystaj z naszej opartej na wzorcu REST usłudze sieciowej w funkcji interfejsu. Jako rozwiązanie standardowe umożliwia ona bardzo łatwą integrację ze wszystkimi popularnymi językami programowania oraz pakietem Microsoft Office z zastosowaniem nowoczesnych standardów bezpieczeństwa. Dodatkowo możliwa jest automatyzacja wybranych działań baramundi Management Suite za pośrednictwem powłoki Powershell i interfejsu linii poleceń (CLI). 

Interesują Cię pozostałe funkcjonalności i możliwości integracji oferowane przez interfejsy baramundi? Jeśli tak, odwiedź nasze forum użytkowników!

[Translate to polski:] Vorteile unserer Schnittstellen

Zalety naszych interfejsów

  • Zgodna ze standardami usługa sieciowa obsługująca formaty XML i JSON
  • Automatyzacja przy użyciu wszystkich popularnych języków programowania
  • Stale rosnąca liczba dostępnych możliwości integracji

Interfejsy

MANAGEMENT SUITE ŁĄCZY

bConnect HTTPS/REST

Pakiet baramundi Management Suite oferuje „bConnect” – nowoczesny interfejs REST bazujący na protokole HTTPS, który obsługuje formaty danych JSON i XML. W tym przypadku skorzystasz zarówno dzięki uwierzytelnieniu urządzenia końcowego za pomocą danych dostępowych, jak i bezpiecznemu połączeniu przez protokół SSL i związanemu z tym uwierzytelnieniu po stronie serwera. 

bConnect HTTPS/REST

With “bConnect”, the baramundi Management Suite gives you a modern HTTPS-based REST interface that supports JSON and XML data formats. You benefit from authentication of the endpoint through access data, a secure connection via Secure Socket Layer (SSL), as well as from the associated server-based authentication.

Eksport w formacie arkusza programu Excel

Przetwarzaj widoki list baramundi Management Center za pomocą konfigurowalnych kolumn w Excelu. Przy użyciu odpowiednich skryptów Excela bez problemu prześlesz żądane informacje do baramundi Management Suite.

Excel-Export

You can process baramundi Management Center list views with adjustable columns in Excel. By using suitable Excel scripts, you can easily transfer the desired information to the baramundi Management Suite.

Elastyczna integracja

dzięki połączenia baramundi z produktami innych producentów

Wiemy to z doświadczenia: Jako administrator potrzebujesz przede wszystkim dokładnie dopasowanych rozwiązań. Czyli takich, które są idealnie dostosowane do wymagań przedsiębiorstwa i sieci IT. Nowe oprogramowanie powinno zatem nadawać się do integracji z istniejącymi środowiskami i w razie potrzeby umożliwiać bezproblemowe rozszerzenie. System baramundi Management Suite umożliwia pracę dzięki otwartym interfejsom.

baramundi ITSM and Helpdesk Solutions

Rozwiązania z zakresu zarządzania usługami IT (ITSM) i pomocy technicznej

Rozwiązania z zakresu zarządzania usługami IT (ITSM) i pomocy technicznej
Wykorzystaj baramundi Management Suite do szybszej identyfikacji wymagań sprzętowych, a także do zapewnienia efektywnego odciążenia przez dział pomocy technicznej i szybszego rozwiązywania problemów w przypadku skomplikowanych zapytań kierowanych do działu wsparcia technicznego. Pomocą w tym zakresie służą rozmaite, istniejące już możliwości integracji.  

 

Dowiedz się więcej
baramundi zarządzanie licencjami

Zarządzanie licencjami

Odkryj, w jaki sposób zapewnić prawidłowe pod względem prawnym postępowanie w odniesieniu do licencji i instalacji oprogramowania, a jednocześnie ograniczyć koszty w momencie zakupu. Wsparciem w tym zakresie służy nasze wydajne rozwiązanie do ujednoliconego zarządzania urządzeniami końcowymi – również dzięki skutecznej integracji z rozwiązaniami do zarządzania licencjami.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie sprzętem

Wiadomo, że dzięki lokalnemu zarządzaniu sprzętem aż do poziomu systemu BIOS/UEFI można administrować urządzeniami końcowymi w bezpieczny i kontrolowany sposób. Właśnie dlatego zintegrowaliśmy w naszym oprogramowaniu odpowiednie funkcje udostępnione przez silnych parterów technologicznych, takich jak Fujitsu.

Dowiedz się więcej
PRTG Network Monitor i baramundi

Monitor sieci PRTG i baramundi

Rozszerz zautomatyzowane zarządzanie urządzeniami końcowymi o kompleksowe monitorowanie infrastruktury IT, w tym w szczególności serwerów i innych komponentów o znaczeniu krytycznym. Dzięki połączeniu nowoczesnego monitoringu z ujednoliconym zarządzaniem urządzeniami końcowymi będziesz zawsze mieć aktualne informacje i zyskasz zdolność do podejmowania właściwych działań.

Dowiedz się więcej

Przekonaliśmy Cię?

30-dniowa bezpłatna wersja testowa

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Warto wiedzieć

Informacje, materiały do pobrania i inne