[Translate to polski:] Schnittstellen

Interfejsy

BEZPROBLEMOWE POŁĄCZENIA Z INNYMI SYSTEMAMI

Bezproblemowa integracja dzięki interfejsom baramundi

Rozszerz swoją infrastrukturę IT o wydajne komponenty baramundi Management Suite. Jego różnorodne, otwarte interfejsy umożliwiają łatwe łączenie różnych systemów i rozwiązań z systemem do zarządzania urządzeniami końcowymi. Zautomatyzuj w zindywidualizowany sposób wybrane procesy stosownie do potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki naszej nowej usłudze sieciowej typu REST administrator może przydzielać prace i zarządzać nimi.

Ponadto usługa ta umożliwia odczytywanie list stosowanego oprogramowania i wszystkich sterowanych urządzeń oraz ich właściwości. Korzystaj z większej efektywności będącej efektem precyzyjnej integracji oprogramowania do zarządzania licencjami, helpdesków oraz systemów do zarządzania incydentami i przepływami prac. W tym wszystkim wsparcie stanowi nasz moduł baramundi Inventory. Moduł ten gromadzi dowolne dane w sieci, które są potem dostępne za pośrednictwem interfejsów dla odpowiednich aplikacji. Dzięki interfejsom baramundi można korzystać z funkcjonalności Microsoft Office w celu uzyskania dostępu do potrzebnych informacji.<br/> Interesują Cię pozostałe funkcjonalności i możliwości powiązań oferowane przez interfejsy baramundi? W takim razie odwiedź nasze forum użytkowników!

Firma baramundi zaleca: Funkcję interfejsu może pełnić nasza usługa sieciowa typu REST. Jako rozwiązanie standardowe umożliwia ona bardzo łatwą integrację ze wszystkimi typowymi językami programowania oraz Microsoft Office z wykorzystaniem nowoczesnych standardów bezpieczeństwa. Dodatkowo możliwa jest automatyzacja wybranych działań baramundi Management Suite za pomocą Powershell i Commandline Interface (CLI).

 

[Translate to polski:] Vorteile unserer Schnittstellen

Zalety naszych interfejsów

  • Zgodna ze standardami usługa sieciowa XML i JSON
  • Automatyzacja przy użyciu wszystkich typowych języków programowania
  • Stale rosnąca liczba dostępnych możliwości integracji

Interfejsy

MANAGEMENT SUITE łączy

bConnect HTTPS/REST

Dzięki „bConnect” pakiet baramundi Management Suite oferuje nowoczesny interfejs REST na bazie HTTPS, który obsługuje formaty danych JSON i XML. W tym przypadku użytkownik odnosi korzyści zarówno z autoryzacji urządzenia końcowego za pośrednictwem danych dostępowych, jak i z bezpiecznego połączenia dzięki Secure Socket Layer (SSL) i związanej z tym autoryzacji po stronie serwera.

 

Eksport do pliku Excel

Możliwość przetwarzania widoków list baramundi Management Center za pomocą konfigurowalnych kolumn w Excelu. Odpowiednie skrypty Excela umożliwiają łatwe przesyłanie wybranych informacji do baramundi Management Suite.

 

Przekonaliśmy Cię?

Przetestuj bez żadnych opłat!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Warto wiedzieć

Informacje, materiały do pobrania i inne