[Translate to polski:] baramundi Remote Control

Zdalna kontrola klientów

baramundi Remote Control: Zdalna pomoc i konserwacja stacji klienckich

wskazań wyświetlanych na ekranie, a także możemy operować myszą i klawiaturą. Moduł baramundi Remote Control eliminuje konieczność pokonywania długich dystansów i umożliwia dostęp do każdego komputera dzięki podłączeniu pulpitu zdalnego .

Zalety

  • Bezpośrednie połączenie z urządzeniami końcowymi w sieci
  • Szybkie i konkretne wsparcie dla użytkowników
  • Sterowanie klawiaturą i myszą w systemie docelowym
  • Spełnia wymogi aktualnych przepisów o ochronie danych

Obsługiwane platformy

Moduł baramundi Remote Control obsługuje w zakresie zdalnego sterowania wszystkie urządzenia z aktualnymi wersjami systemów operacyjnych firmy Microsoft.

Szczegółowe informacje na temat modułu baramundi Remote Control

Zdalny dostęp

Moduł baramundi Remote Control umożliwia zdalne wyświetlanie zawartości ekranu użytkownika, który w tym czasie może kontynuować pracę. W ten sposób pracownicy działu IT i działu pomocy technicznej mogą szybko reagować na problemy i demonstrować sposoby ich rozwiązania bezpośrednio na ekranie użytkownika, które ten może śledzić ze swojego stanowiska pracy.

Moduł baramundi Remote Control nadaje się również do sterowania systemami serwerowymi. Pracownicy działów IT z poziomu swoich stanowisk pracy otrzymują bezpośredni dostęp do wszystkich serwerów i mogą je zdalnie monitorować, sterować nimi i przeprowadzać ich konserwację. W ten sposób można bez większych trudności bezpośrednio rozwiązywać typowe problemy użytkowników, takie jak brak reakcji drukarki, konfiguracja oprogramowania czy pomoc w dotycząca jego poszczególnych funkcjonalności.

Zdalny dostęp realizowany jest zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO – jest on możliwy tylko wówczas, gdy nikt nie jest zalogowany w systemie lub po udzieleniu zgody wprost przez użytkownika. Ponadto wyraźnie widoczne okienko sygnalizuje w systemie użytkownika aktywne połączenie zdalne. 

Skontaktuj się z nami teraz!
Licencjonowanie

Podobnie jak wszystkie moduły pakietu baramundi Management Suite, moduł ten jest licencjonowany na zarządzaną stację roboczą. Serwery są również licencjonowane jak zwykłe stacje robocze. Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.