[Translate to polski:] baramundi Remote Control

Zdalna kontrola klientów

baramundi Remote Control: Zdalna pomoc i konserwacja stacji klienckich

wskazań wyświetlanych na ekranie, a także możemy operować myszą i klawiaturą. Moduł baramundi Remote Control eliminuje konieczność pokonywania długich dystansów i umożliwia dostęp do każdego komputera dzięki podłączeniu pulpitu zdalnego .

Zalety

  • Bezpośrednie połączenie z urządzeniami końcowymi w sieci
  • Szybkie i konkretne wsparcie dla użytkowników
  • Sterowanie klawiaturą i myszą w systemie docelowym
  • Spełnia wymogi aktualnych przepisów o ochronie danych

Obsługiwane platformy

Moduł baramundi Remote Control obsługuje w zakresie zdalnego sterowania wszystkie urządzenia z aktualnymi wersjami systemów operacyjnych firmy Microsoft.

Skontaktuj się z nami!

Szczegółowe informacje na temat modułu baramundi Remote Control

Zdalny dostęp

Moduł baramundi Remote Control umożliwia zdalne wyświetlanie zawartości ekranu użytkownika, który w tym czasie może kontynuować pracę. W ten sposób pracownicy działu IT i działu pomocy technicznej mogą szybko reagować na problemy i demonstrować sposoby ich rozwiązania bezpośrednio na ekranie użytkownika, które ten może śledzić ze swojego stanowiska pracy.

Moduł baramundi Remote Control nadaje się również do sterowania systemami serwerowymi. Pracownicy działów IT z poziomu swoich stanowisk pracy otrzymują bezpośredni dostęp do wszystkich serwerów i mogą je zdalnie monitorować, sterować nimi i przeprowadzać ich konserwację. W ten sposób można bez większych trudności bezpośrednio rozwiązywać typowe problemy użytkowników, takie jak brak reakcji drukarki, konfiguracja oprogramowania czy pomoc w dotycząca jego poszczególnych funkcjonalności.

Zdalny dostęp realizowany jest zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO – jest on możliwy tylko wówczas, gdy nikt nie jest zalogowany w systemie lub po udzieleniu zgody wprost przez użytkownika. Ponadto wyraźnie widoczne okienko sygnalizuje w systemie użytkownika aktywne połączenie zdalne.