baramundi Defense Control

Przegląd i kontrola natywnych ustawień bezpieczeństwa

baramundi Defense Control

Administratorzy dokładają wszelkich starań, by utrudnić nieupoważnionym osobom dostęp do zarządzanych przez nich systemów infrastruktury IT. Narzędzia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa sieci wpływają pozytywnie na funkcjonowanie całej infrastruktury IT. Natywne narzędzia firmy Microsoft, takie jak Defender i BitLocker, zwiększają bezpieczeństwo punktów końcowych, jednak zarządzanie i monitorowanie ich różnych funkcji na wszystkich komputerach wymaga od informatyków wiele pracy i odbywa się na zasadzie „administracji pieszej”. Moduł baramundi Defense Control (bDC) zwiększa wydajność narzędzi natywnych oraz ułatwia zarządzanie nimi.

Główne korzyści

Transparentne i niezawodne zarządzanie szyfrowaniem BitLocker

Szybka konfiguracja dzięki osobnym profilom

Pełen wgląd oraz kontrola nad narzędziem Microsoft Defender

Podstawowe funkcje modułu

  • Możliwość wykorzystywania funkcji Trusted Platform Modules (TPM) i danych BitLocker
  • Kontrola nad ustawieniami programu BitLocker
  • Przydzielanie wstępnych haseł dostępu
  • Zarządzanie odnajdywaniem kluczy 
  • Zaawansowane ustawienia uprawnień dla wrażliwych danych BitLocker
  • Aktualizowanie definicji wirusów za pomocą narzędzia bMS Jobs
  • Wyzwalanie skanowania i czyszczenia przy użyciu bMS Jobs
     

Obsługiwane platformy

Oprogramowanie baramundi Defense Control może być wykorzystywane na urządzeniach z systemem Windows 10 w wersji 1511 i kolejnych.

baramundi Defense Control – szczegółowe informacje

Dowiedz się, jak korzystać z modułu baramundi Defense Control w celu zabezpieczenia swojej infrastruktury IT.

Transparentne i niezawodne natywne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo danych

baramundi Defense Control umożliwia konfigurację, włączenie i zatrzymanie szyfrowania zintegrowanego z Windows 10, a także monitorowanie i sprawowanie kontroli nad rozwiązaniem Defender Antivirus. Wykorzystanie natywnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemu Windows stanowi gwarancję najwyższego stopnia kompatybilności z popularnymi aplikacjami. Moduł posiada również funkcję automatycznego wdrażania łatek i aktualizacji zabezpieczeń w ramach regularnych aktualizacji systemu Windows, co eliminuje konieczność stosowania łatek i aktualizacji produktów szyfrujących i antywirusowych innych firm.

Intuicyjne zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury IT

baramundi Defense Control umożliwia zarządzanie programem BitLocker oraz Windows Defender na wszystkich systemach za pośrednictwem jednego interfejsu administratora. Status szyfrowania i wdrożenia ochrony antywirusowej we wszystkich stosowanych systemach jest widoczny na pierwszy rzut oka, a ponadto można szybko i łatwo zarządzać kluczami odzyskiwania i odblokowywać hasła.

System bMS zapewnia również dodatkową kontrolę bezpieczeństwa, umożliwiając menedżerom IT określenie członków zespołu IT, którzy będą mieć dostęp do określonych kluczy lub ich grup. Zagrożenia wirusowe wykryte na urządzeniach końcowych są widoczne w systemie bMS w celu umożliwienia natychmiastowego wdrożenia działań naprawczych. Umożliwia również administratorom IT inicjowanie skanowania offline w specjalnie zabezpieczonym trybie Windows, aby mogli oni bezpiecznie zająć się szczególnie problematycznymi przypadkami.

Profil BitLocker

Skonfiguruj parametry ustawień bezpieczeństwa punkt po punkcie.

Defense Control Configuration profile
BitLocker Klucz odzyskiwania

Szybki i bezpośredni dostęp w Centrum Zarządzania nawet bez Active Directory.

Przejrzystość mediów

Bezpośredni wgląd w stan BitLockera zapewnia kompleksowe informacje o wolumenie.

Zarządzanie kluczami BitLocker

Automatycznie odblokowuj komputery w sieciach korporacyjnych za pomocą BitLocker Network Unlock.

BitLocker Schlüssel-Management
Microsoft Defender

Microsoft Defender Antivirus Przegląd pokazuje stan punktu końcowego oraz wykryte zagrożenia.

Przegląd Zagrożenia

Przeglądaj i oceniaj liczbę, typ i dotkliwość wykrytych zagrożeń.

Defense Control Configuration profile
BitLocker Schlüssel-Management
Skontaktuj się z nami teraz!
Licencjonowanie

Podobnie jak wszystkie moduły pakietu baramundi Management Suite, moduł ten jest licencjonowany na zarządzaną stację roboczą. Serwery są również licencjonowane jak zwykłe stacje robocze. Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.