[Translate to polski:] IT-Compliance

Zgodność IT

Zautomatyzowana zgodność infrastruktury IT z przepisami

Zapewnienie bezpieczeństwa i egzekwowanie prawidłowego korzystania z licencji w całej firmie

Wyzwanie

Zgodność z przepisami IT jest ważnym zadaniem w zarządzaniu środowiskami IT. Jednak w większych środowiskach IT jest to praktycznie niemożliwe, chyba że posiadasz zautomatyzowane narzędzie, które Ci pomoże: wzrasta ilość luk w zabezpieczeniach, pod kątem których należy sprawdzać na bieżąco wszystkie komputery. Użytkownik traci też szybko orientację co do tego, czy wszystkie aplikacje na wszystkich urządzeniach mają ważne licencje. Musisz:

  • Identyfikować i eliminować słabe punkty w celu ochrony danych przed atakami
  • Monitorować prawidłowe przydzielanie licencji dla używanego oprogramowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego pracy
  • Przygotowywać firmę do audytów licencji przeprowadzanych przed producentów oprogramowania

Rozwiązanie

Centralnym elementem jest moduł baramundi Vulnerability Scanner: Sprawdza on regularnie urządzenia końcowe pod kątem podatności w systemach operacyjnych i aplikacjach. Wykryte słabe punkty są wyświetlane na dobrze zorganizowanym pulpicie nawigacyjnym z oznaczeniam stopnia zagrożenia danej podatności. Dzięki temu możesz przejść konkretnie do najgroźniejszych lub najczęściej występujących uchybień, aby wyeliminować je w pierwszej kolejności. 


Procedura skanowania pod kątem podatności wykrywa również, czy na wszystkich komputerach przestrzegane są wymagane standardy bezpieczeństwa. W ten sposób możesz na przykład sprawdzić, czy na wszystkich urządzeniach funkcjonują zasady bezpiecznego posługiwania się hasłami, takie jak minimalna długość, dozwolone znaki czy częstotliwość zmiany haseł. W razie potrzeby można zmienić wybrane reguły i sprawdzić efekt.

Do centralnego instalowania aktualizacji produktów firmy Microsoft służy moduł baramundi Patch Management. Do eliminowania podatności oprogramowania innych producentów – na przykład języka Java, przeglądarki Google Chrome czy Adobe Reader – przeznaczony jest moduł baramundi Managed Software.

Rozwiązanie to zapewnia natychmiastową dostępność aktualnych, gotowych do dystrybucji i przetestowanych pakietów oprogramowania dla licznych aplikacji standardowych. System baramundi Management Suite poinformuje Cię o tym, czy instalacja krytycznych dla bezpieczeństwa aktualizacji i poprawek została zakończona z powodzeniem, a także czy wszystkie urządzenia końcowe są bezpieczne. Dzięki temu możesz monitorować i rejestrować zapisywać aktualny status poprawek w środowisku IT. 

Do zarządzania licencjami służy moduł baramundi License Management. Wykorzystuje on dane o zainstalowanym sprzęcie i oprogramowaniu z modułu baramundi Inventory i na tej podstawie sprawdza, czy stan faktyczny odpowiada nabytym licencjom. W przypadku braku odpowiednich licencji można – korzystając z systemu baramundi Management Suite – bezpośrednio wdrożyć działania mające na celu przywrócenie prawidłowego stanu:


Odinstalowanie produktu z poszczególnych urządzeń końcowych umożliwia moduł baramundi Deploy. Informacji na temat nieużywanego, a wymagającego kosztownych licencji oprogramowania, które można usunąć bez wpływu na pracę operacyjną, dostarcza moduł baramundi AUT. W sposób zgodny z przepisami o ochronie danych rejestruje on informacje o korzystaniu z poszczególnych aplikacji na komputerach firmowych.


Przypadki o naruszeniach reguł bezpieczeństwa firmowego i bezpieczeństwa na urządzeniach mobilnych pokazuje moduł baramundi Mobile Devices – począwszy od niepożądanej aplikacji aż po usunięcie ograniczeń systemu (Jailbreak). W ten sposób zapewnisz bezpieczną konfigurację urządzeń, ustalisz zasady używania haseł i skasujesz zdalnie zgubione urządzenia.

Nasza rekomendacja

Dzięki poniższym modułom system baramundi Management Suite umożliwia zautomatyzowane, wydajne i przejrzyste zarządzanie zgodnością.

Efekt

Skutecznie dbasz o zgodność infrastruktury IT z przepisami i egzekwujesz wytyczne w całym przedsiębiorstwie.

Twoje korzyści:

  • Jasne, obowiązujące wszystkich reguły
  • Aktualność systemów i minimalizacja obszarów podatnych na ataki szkodliwego oprogramowania
  • Przejrzyste i ekonomiczne licencjonowanie
  • Bezpieczne konfiguracje

Wykorzystaj możliwości systemu baramundi Management Suite, aby zapewnić przedsiębiorstwu zgodność z obowiązującymi przepisami!