[Translate to polski:] IT-Compliance

Zgodność IT

Automatyczna zgodność IT

Zapewnienie bezpieczeństwa i egzekwowanie prawidłowego przydzielania licencji w całej firmie

Wyzwanie

Zgodność z przepisami IT jest ważnym zadaniem w zarządzaniu środowiskami IT. Jednak w większych środowiskach IT jest to praktycznie niemożliwe, chyba że posiadasz zautomatyzowane narzędzie, które Ci pomoże: wzrasta ilość luk w zabezpieczeniach, pod kątem których należy sprawdzać na bieżąco wszystkie komputery. Użytkownik traci też szybko orientację co do tego, czy wszystkie aplikacje na wszystkich urządzeniach mają ważne licencje. Musisz:

  • Identyfikować i eliminować słabe punkty w celu ochrony danych przed atakami
  • Monitorować prawidłowe przydzielanie licencji dla używanego oprogramowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego pracy
  • Przygotowywać firmę do audytów licencji przeprowadzanych przed producentów oprogramowania

Rozwiązanie

Centralnym elementem jest moduł baramundi Vulnerability Scanner: Sprawdza on regularnie urządzenia końcowe pod kątem słabych punktów w systemach operacyjnych i aplikacjach. Wykryte luki w zabezpieczeniach są prezentowane w przejrzystym kokpicie z oznaczeniem stopnia zagrożenia danego słabego punktu. Dzięki temu użytkownik może przejść dokładnie do najczęściej występujących słabych punktów, aby wyeliminować je w pierwszej kolejności.

Skanowanie słabych punktów określa również, czy na wszystkich komputerach przestrzegane są niezbędne standardy bezpieczeństwa. W ten sposób użytkownik może na przykład sprawdzić, czy wszystkie urządzenia posiadają reguły dotyczące bezpieczeństwa haseł, takie jak długość, dozwolone znaki czy częstotliwość zmiany hasła. W razie potrzeby można zmienić wybrane reguły i sprawdzić efekt.

Centralne instalowanie aktualizacji produktów Microsoft umożliwia baramundi Patch Management. Do eliminacji luk w zabezpieczeniach oprogramowania innych producentów – przykładowo Java, Google Chrome czy Adobe Reader – służy baramundi Managed Software.

Rozwiązanie to zapewnia natychmiastową dostępność aktualnych, gotowych do przydzielenia i sprawdzonych pakietów oprogramowania dla licznych aplikacji standardowych. baramundi Management Suite informuje administratora o tym, czy instalacja krytycznych dla bezpieczeństwa aktualizacji i łat udała się oraz czy wszystkie urządzenia końcowe są bezpieczne. Dzięki temu użytkownik może monitorować i zapisywać aktualny status łat w otoczeniu IT.

Do zarządzania licencjami służy moduł baramundi License Management. Używa on informacji o zainstalowanym sprzęcie i oprogramowaniu pochodzących z baramundi Inventory i w oparciu o nie sprawdza, czy zasób faktyczny odpowiada nabytym licencjom. W przypadku brakujących licencji można – korzystając z baramundi Management Suite – bezpośrednio wdrożyć działania mające na celu przywrócenia prawidłowego stanu:

Odinstalowanie produktu na poszczególnych urządzeniach umożliwia baramundi Deploy. Informacji na temat nieużywanego oprogramowania wymagającego kosztownych licencji, które można usunąć bez wpływu na eksploatację systemu, dostarcza baramundi AUT. W sposób zgodny z przepisami o ochronie danych moduł rejestruje informacje o korzystaniu z poszczególnych aplikacji na komputerach firmowych.

baramundi Mobile Devices pokazuje naruszenia zasad firmy i polityki bezpieczeństwa na urządzeniach mobilnych, takich jak niechciane aplikacje lub ucieczki z więzienia na przejrzystej tablicy rozdzielczej. Umożliwia to zapewnienie bezpiecznej konfiguracji urządzenia, urządzeń, wstępne zdefiniowanie reguł dotyczących hasła i zdalne wymazywanie utraconych urządzeń.

Nasze zalecenie

Dzięki poniższym modułom rozwiązanie baramundi Management Suite umożliwia zautomatyzowane, wydajne i przejrzyste zarządzanie zgodnością.

Efekt

Skutecznie dbasz o zgodność IT i egzekwujesz wytyczne w całym przedsiębiorstwie. Zyskujesz:

  • Jasne, obowiązujące wszystkich reguły
  • Aktualność systemów i minimalizacja obszarów podatnych na ataki szkodliwego oprogramowania
  • Przejrzyste i wydajne kosztowo przydzielanie licencji
  • Bezpieczne konfiguracje

Wykorzystaj możliwości baramundi Management Suite, aby zapewnić przedsiębiorstwu zgodność z obowiązującymi regułami!