[Translate to polski:] Inventarisierung

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Wiedz, co się dzieje! Zdobądź orientację dzięki automatycznej inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania

Wyzwanie

Komputery, notebooki, drukarki, programy, pamięci zewnętrzne i tak dalej – znasz tylko ułamek sprzętu, oprogramowania i istotnych zasobów obecnych faktycznie w przedsiębiorstwie. Za dokumentacją sieciową nie nadążysz, a dane ulegną przedawnieniu szybciej, niż możesz je zgromadzić. W konsekwencji:

  • Płacisz za nieużywane licencje
  • Kupujesz sprzęt częściej, niż jest to konieczne
  • Poświęcasz wiele czasu na poszukiwanie i duże środki na ponowny zakup urządzeń, które tak naprawdę są dostępne w firmie
  • Coraz częściej otrzymujesz upomnienia z księgowości, by przedstawić aktualne dane dotyczące inwestycji i użytkowania
  • Musisz nakazać działowi pomocy technicznej gromadzenie wciąż tych samych danych w przypadku zajmowania się zapytaniami ze strony użytkowników
  • Nie możesz opanować mnogości wykazów i ręcznie zgromadzonych danych inwentaryzacyjnych

Niemniej jednak chcesz mieć natychmiast do dyspozycji aktualne informacje o posiadanym wyposażeniu, a także udostępniać dane innymi aplikacjom – na przykład stosowanymi w dziale pomocy technicznej lub księgowości. Krótko mówiąc: Potrzebujesz wsparcia w zautomatyzowanym gromadzeniu danych inwentarzowych i zarządzaniu nimi.

Rozwiązanie

W pierwszej kolejności uruchom moduł baramundi Inventory. Oprogramowanie do inwentaryzacji samoczynnie i automatycznie zbiera wszystkie dostępne w sieci dane dotyczące sprzętu i oprogramowania. Zdobywasz przy tym szczegółowe informacje, takie jak na przykład o zamontowanych komponentach i wersjach sterowników. Od teraz korzystaj z modułu baramundi Inventory, aby móc stale aktualizować zasób danych.  

Za pośrednictwem interfejsu bConnect rsystemu baramundi Management Suite będziesz natychmiast udostępniać innym aplikacjom wszystkie zawsze aktualne dane generowane podczas inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania. W ten sposób, na przykład, w razie pojawienia się zapytania dział pomocy technicznej będzie mieć od razu dostęp do konfiguracji komputera, którego ono dotyczy, wraz z danymi zainstalowanego oprogramowania. 
Jeżeli potrzebujesz ponadto informacji na temat używania zainstalowanego oprogramowania, wybierz dodatkowo moduł baramundi AUT . DDzięki temu rozwiązaniu otrzymasz rzetelne informacje o częstotliwości użycia danej aplikacji w określonym czasie. Moduł baramundi AUT spełnia wymogi aktualnych przepisów o ochronie danych i nie służy do monitorowania użytkowników, dostarcza jednak wiarygodnych danych na temat użytkowania i akceptacji oprogramowania, ułatwiając tym samym zarządzanie licencjami.

Nasze zalecenie

Zamiast ręcznego gromadzenia danych o posiadanym wyposażeniu i zarządzania poszczególnymi jego pozycjami na co raz to nowszych wykazach, lepiej postawić na automatyczną inwentaryzację sprzętu i oprogramowania za pomocą modułów baramundi Inventory oraz baramundi AUT. Aby móc rejestrować informacje na temat aplikacji i sprzętu obecnego w mobilnych urządzeniach końcowych, możesz skorzystać z naszego modułu baramundi Mobile Devices. Ponadto przy użyciu modułu baramundi Network Devices możesz również skanować, inwentaryzować i prezentować w postaci graficznej urządzenia sieciowe w obrębie infrastruktury informatycznej Twojej firmy.

Efekt

Zyskujesz orientację co do infrastruktury w zakresie:

  • Dostępnego oprogramowania
  • Stopnia wykorzystania aplikacji
  • Dostępnych urządzeń włącznie z komponentami i wersjami sterowników

Uwolnij zasoby pracowników i zoptymalizuj koszty licencji w Twojej firmie. Pozwól jednocześnie, by pozostałe aplikacje w firmie korzystały z aktualnych danych inwentarzowych!