[Translate to polski:] Inventarisierung

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Wiesz, co się dzieje! Zdobądź przegląd sprzętu i oprogramowania dzięki funkcji automatycznej inwentaryzacji

Wyzwanie

Komputery, notebooki, drukarki, programy, pamięci zewnętrzne i inne – znamy tylko ułamek sprzętu, oprogramowania i istotnych zasobów faktycznie dostępnych w przedsiębiorstwie. Podążanie za dokumentacją sieci jest trudne, a dane ulegają przedawnieniu szybciej, niż da się je zgromadzić. W konsekwencji:

  • Płacisz za nieużywane licencje
  • Kupujesz sprzęt częściej, niż jest to konieczne
  • Poświęcasz wiele czasu na poszukiwanie i duże środki na ponowny zakup urządzeń, które tak naprawdę są dostępne w firmie
  • Coraz częściej księgowość upomina się o aktualne dane dotyczące inwestycji i użytkowania
  • Musisz stale zlecać helpdeskowi gromadzenie tych samych danych podczas kontaktów w użytkownikami
  • Nie możesz uporać się z szeregiem list i ręcznie zgromadzonych danych inwentaryzacyjnych

Niemniej jednak chcesz mieć do dyspozycji aktualne informacje o dostępnym inwentarzu oraz udostępniać dane również innymi aplikacjom – na przykład stosowanymi w dziale helpdesk czy księgowości. Krótko mówiąc: Potrzebujesz wsparcia podczas automatycznego gromadzenia danych inwentaryzacyjnych i zarządzania nimi.

Rozwiązanie

W pierwszej kolejności uruchom baramundi Inventory. Oprogramowanie inwentaryzacyjne gromadzi samoczynnie i automatycznie wszystkie dostępne w sieci dane dotyczące sprzętu i oprogramowania. Zdobywamy przy tym szczegółowe informacje o np. zamontowanych komponentach i wersjach sterowników. Zastosuj od zaraz baramundi Inventory, aby móc stale aktualizować zasób danych.

Interfejs bConnect rozwiązania baramundi Management Suite udostępnia innym aplikacjom natychmiast i na bieżąco wszystkie dane generowane podczas inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania. W ten sposób potrzebna konfiguracja komputera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem jest dostępna przykładowo dla helpdesku w razie zapytania klienta.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat użytkowania zainstalowanego oprogramowania, wybierz dodatkowo baramundi AUT . Dzięki temu rozwiązaniu otrzymasz rzetelne informacje o częstotliwości stosowania danej aplikacji w określonym czasie. baramundi AUT spełnia wymogi aktualnych przepisów o ochronie danych i nie nadaje się do monitorowania użytkowników, dostarcza jednak wiarygodnych danych na temat użytkowania i akceptacji oprogramowania, ułatwiając tym samym zarządzanie licencjami.

Nasze zalecenie

Zamiast ręcznego przeprowadzania inwentaryzacji i zarządzania ciągle nowymi listami, lepiej wybrać automatyczną inwentaryzację sprzętu i oprogramowania za pomocą baramundi Inventory i baramundi AUT. Do rejestracji informacji o aplikacjach i sprzęcie mobilnych urządzeń końcowych można posłużyć się naszym modułem baramundi Mobile Devices. Ponadto dzięki modułowi baramundi Network Devices można również skanować, inwentaryzować i prezentować w formie graficznej urządzenia sieciowe dostępne w ramach infrastruktury IT.

Efekt

Otrzymujesz pełny obraz swojej infrastruktury pod względem:

  • Dostępnego oprogramowania
  • Stopnia wykorzystania aplikacji
  • Dostępnych urządzeń włącznie z komponentami i wersjami sterowników

Udostępniaj zasoby pracownikom i optymalizuj swoje koszty licencji. Jednocześnie umożliwiaj pozostałym aplikacjom w firmie korzystanie z aktualnych danych inwentaryzacyjnych!