Windows 11 checklist

Do pobrania materiałów

Windows 11 – 7 kroków do pomyślnej migracji

CHECKLISTY

CHECKLISTY BARAMUNDI zapewniają zwięzłe i szczegółowe wskazówki ekspertów odnoszące się do częstych pytań i problemów. Więcej z nich można znaleźć na stronie.

Migracja do Windowsa 11 jest nieunikniona. Pozostaje zatem jedno pytanie: czy jesteście gotowi na zakończenie wsparcia technicznego Windowsa 10, które nastąpi w 2025 r.? Poniższe zalecenia dotyczące migracji do nowego systemu operacyjnego pomogą usprawnić ten proces oraz uniknąć problemów i błędów.

1. Hardware

 

Sprawdź urządzenia, na których chcesz wykonać migrację. Windows 11 ma większe wymagania sprzętowe. Niekompatybilne komputery trzeba będzie wymienić.

2. Moduł TPM (Trusted Platform Module)

 

Moduł TPM w wersji 2.0. urządzenia docelowego musi być włączony. Dowiedz się więcej tutaj.

3. Kopia zapasowa

 

Przed przystąpieniem do pracy należy utworzyć kompletne i sprawdzone pod kątem integralności kopie zapasowe wszystkich ważnych danych. Zapoznaj się z procedurami i czasem przywracania danych w przypadku wystąpienia problemów.

4. Targetowane testy

 

Przetestuj procedurę wdrażania i wydajność nowego systemu operacyjnego na kilku kluczowych użytkownikach z różnych działów w celu zidentyfikowania problemów i ich naprawienia.

5. Oprogramowanie innych firm

 

Przetestuj wydajność ważnych i regularnie wykorzystywanych aplikacji, które mają być używane w nowym systemie operacyjnym. W razie potrzeby zaktualizuj lub zastąp starsze aplikacje.

6. Zautomatyzowane wdrożenie

 

Wykorzystaj narzędzia automatyzacji do dystrybucji nowego systemu operacyjnego w dobrze zaplanowanych falach. Identyfikuj i naprawiaj nieoczekiwane problemy pomiędzy kolejnymi etapami, aby zminimalizować zakłócenia. Z wyprzedzeniem informuj użytkowników o harmonogramie i kolejności wdrażania.

7. Szkolenie

 

Przeprowadź w firmie szkolenia z obsługi Windows 11. Nowy system ma inny interfejs użytkownika, a niektóre funkcje zostały przeniesione lub usunięte.

W pigułce: Sprawne wdrożenie Windowsa 11 wymaga starannego przygotowania. Migrację należy przeprowadzić w kilku etapach, rozpoczynając od sprawdzenia kompatybilności sprzętu i przygotowania strategii tworzenia kopii zapasowych, kończąc na dostosowaniu oprogramowania i szkoleniu użytkowników końcowych. System baramundi Management Suite pomoże bezpiecznie i wydajnie przeprowadzić migrację, zapewniając dokładną inwentaryzację, testy na wybranych komputerach i stopniowe wprowadzanie 
nowego systemu. 

Zawsze miej pod ręką praktyczną listę kontrolną?