Windows 11 checklist

Do pobrania materiałów

Jak pomyślnie migrować do Windowsa 11?

CHECKLISTY

CHECKLISTY BARAMUNDI zapewniają zwięzłe i szczegółowe wskazówki ekspertów odnoszące się do częstych pytań i problemów. Więcej z nich można znaleźć na stronie.

To nieuniknione: Windows 11 nadchodzi. Pozostaje zatem jedno pytanie: czy jesteście gotowi na zakończenie wsparcia technicznego Windows 10, które nastąpi w 2025 r.? Poniższe zalecenia dotyczące migracji do nowego systemu operacyjnego pozwolą usprawnić ten proces oraz uniknąć problemów i błędów.  

1. Hardware

Sprawdź urządzenia, na których chcesz wykonać migrację. Windows 11 ma większe wymagania sprzętowe. Niekompatybilne komputery trzeba będzie wymienić.

2. Moduł TPM (Trusted Platform Module)

Moduł TPM w wersji 2.0. urządzenia docelowego musi być włączony. Dowiedz się więcej tutaj

3. Kopia zapasowa

W celu zachowania bezpieczeństwa należy wykonać solidną kopię zapasową wszystkich istotnych danych i sprawdzić, czy zostały one pomyślnie przeniesione.

4. Targetowane testy

Przetestuj planowane wdrożenie na kilku kluczowych użytkownikach z różnych działów. Na tym etapie można łatwo rozwiązać ewentualne problemy.

5. Konfiguracja

Utwórz przejrzyście skonfigurowany obraz, który zawiera tylko te elementy systemu operacyjnego, które są niezbędne. Nie zapomnij ich także przetestować.

6. Oprogramowanie innych firm

Od oprogramowania antywirusowego po księgowość - upewnij się, że oprogramowanie biznesowe innych firm działa sprawnie w systemie Windows 11.

7. Zautomatyzowane wdrożenie

Wdrażaj w firmie nowy system operacyjny w kilku falach. Dzięki temu potencjalne problemy nie sparaliżują całej organizacji. Użyj narzędzi do automatyzacji, aby szybko, sprawnie i bez błędów wdrożyć nowy system na wszystkich urządzeniach końcowych.

8. Szkolenie

Przeprowadź w firmie szkolenia z obsługi Windows 11. Nowy system ma inny interfejs użytkownika, a niektóre funkcje zostały przeniesione lub usunięte.

Pakiet baramundi Management Suite wspiera użytkownika w pomyślnym wdrożeniu za sprawą modułów Inventory, Backup&Recovery, OS-Install, Deploy i Automate.

Zawsze miej pod ręką praktyczną listę kontrolną?