[Translate to polski:] baramundi Patch Management

Skuteczne zarządzanie poprawkami

w celu zwiększenia bezpieczeństwa

baramundi Patch Management & Managed Software

Zarządzanienie poprawkami i aktualizacja systemu jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa sieci przed cyberhakerami. Jednak ilość poprawek, częste aktualizacje i coraz to nowsze zagrożenia cybernetyczne sprawiają, iż zapewnianie bezpieczeństwa staje się poważnym wyzwaniem dla działu IT. 

Za pomocą modułu baramundi Patch Management można niezawodnie, szybko i skutecznie dystrybuować aktualizacje i poprawki dla systemu Windows oraz większości aplikacji firm trzecich. Dzięki modułowi aktualizacje mogą być przeprowadzane zgodnie z zapotrzebowaniem i gwarancją szybkiego otrzymania raportu o wynikach aktualizacji, w przeciwieństwie do WSUS.

Moduł baramundi Managed Software automatycznie wskazuje status dostępnych poprawek dla wszystkich aplikacji. Ponadto regularnie dostarcza wszystkie aktualizacje i poprawki w postaci przetestowanych, gotowych do wdrożenia pakietów. Eliminuje to czasochłonny proces wyszukiwania, pakietowania/parametryzowania i testowania poprawek i aktualizacji oraz zwiększa bezpieczeństwo IT bez ingerowania w pracę użytkowników urządzeń.

Główne korzyści

Automatyczne aktualizacje gotowe do natychmiastowego wdrożenia

Łatwe zarządzanie instalacją, dezinstalacją i poprawkami bezpieczeństwa

Przejrzystość statusu wdrożenia poprawek na poszczególnych punktach końcowych

Intuicyjna obsługa (wystarczy przejść krótkie szkolenie)

Szybsza identyfikacja i eliminacja zagrożeń dla bezpieczeństwa

Sprawdzanie i pakietowanie wszystkich aktualizacji przez ekspertów

Pobierz bezpłatną wersję testową lub prezentację
Przetestuj teraz

Supported Platforms

Główne cechy

GOTOWE DO WDROŻENIA PAKIETY AKTUALIZACJI I POPRAWEK

  • Zaawansowane zarządzanie poprawkami w ramach przeprowadzania aktualizacji zabezpieczeń i funkcji oprogramowania Microsoft
  • Możliwość uruchamiania aktualizacji zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi regułami
  • Natychmiastowe raportowanie o statusie wykonania danego zadania
  • Przeprowadzanie skumulowanych aktualizacji zabezpieczeń systemu publikowanych przez firmę Microsoft
  • Intuicyjne zdalne sterowanie usługą Windows Server Update Service (WSUS) (jeśli jest dostępna)

Patch Management & Managed Software– szczegóły

Szybka i nieskomplikowana instalacja

baramundi Patch Management umożliwia automatyczną instalację poprawek Microsoftu i tym samym wprowadza fundamentalne bezpieczeństwo do IT. Sprawdza komputery w sieci pod kątem niezbędnych poprawek i dostarcza im wszystkie aktualizacje systemu operacyjnego oraz poprawek mających znaczenie dla bezpieczeństwa - bezpiecznie i niezawodnie.

Intuicyjna i elastyczna obsługa

baramundi Patch Management łączy automatyzację z pełną kontrolą nad infrastrukturą IT. Administratorzy sami określają, które aktualizacje mają być instalowane automatycznie, a które potrzebują zatwierdzenia. Istnieje również możliwość dostosowania parametrów dystrybucji plików poprawek.  Obsługa oprogramowania jest prosta i wymaga od pracowników jedynie wzięcia udziału w krótkim szkoleniu.

Narzędzie baramundi Patch Management zapewnia przegląd statusu wdrożenia aktualizacji poprawek na punktach końcowych w czasie rzeczywistym. Poprawki mogą być instalowane na pojedynczych komputerach, w grupach systemów, w całych domenach lub lokalizacjach. W przypadku korzystania z usług Microsoft Windows Server Update Services (WSUS), baramundi Patch Management umożliwia zdalne, ukierunkowane sterowanie dystrybucją aktualizacji i poprawek.

Wyeliminuj luki w zabezpieczeniach

Użytkownik sprawuje kontrolę nad sposobem funkcjonowania modułu baramundi Patch Management, określając, czy systemy mają być sprawdzane wyłącznie pod kątem podatności oraz czy poprawki mają być instalowane natychmiast po ich zidentyfikowaniu. Poprawki mogą być instalowane automatycznie lub ręcznie w oparciu o zdefiniowane reguły.

Użytkownik ma kontrolę nad tym, jak działa moduł baramundi Patch Management  i określa, czy systemy powinny być sprawdzane tylko pod kątem brakujących luk bezpieczeństwa, czy też poprawki powinny być instalowane natychmiast po ich wykryciu. Podatności mogą być instalowane automatycznie lub ręcznie na podstawie zdefiniowanych reguł.

Narzędzie Managed Software aktualizacja oprogramowania firm trzecich

Eksperci baramundi stale monitorują dostępność aktualizacji oraz poprawek zabezpieczeń dla licznych aplikacji firm spoza oferty firmy Microsoft i dostarczają je w postaci sprawdzonych, gotowych do dystrybucji pakietów oprogramowania. Aktualizacje zabezpieczeń są dostarczane szybko, są w pełni przetestowane i gotowe do wdrożenia. 

Pakiety nadają się do początkowej instalacji oprogramowania, patchowania, aktualizacji i dezinstalacji, są dostępne dla wszystkich platform systemów operacyjnych obsługiwanych w danym wydaniu. Moduł Managed Software jest doskonale zintegrowany z modułem baramundi Inventory, dzięki czemu użytkownik ma przejrzysty, aktualizowany w czasie rzeczywistym podgląd wszystkich dostępnych pakietów aktualizacji dla zainstalowanego oprogramowania. Program pozwala również na monitorowanie sposobu wykorzystania aplikacji i wprowadzania prywatnych danych dla aplikacji niestandardowych lub wewnętrznych. 

Zakres aplikacji, które mogą być automatycznie aktualizowane za pomocą baramundi Managed Software jest nieustannie poszerzany.

UPGRADE FOR YOUR UPDATE

Overview of all missing, available and already installed updates on the client.

baramundi Patch Management: Overview of updates
HIGH PRIORITY

Define and modify update order based on Microsoft classifications.

Patch Management: define update order
MANAGE SOFTWARE VERSIONS

Release or block each version separately, without manual packaging.

Patch Management: package software versions automatically
GLOBALE SETTINGS

Easily save frequently used MSW settings in the Management Center and apply them as needed.

Patch Management: save MSW settings
AUTOMATIC & ON DEMAND

MSW Update job target with multiple job steps, demand determination and dynamic execution.

baramundi Patch Management: dynamic MSW Update Job-Target
baramundi Patch Management: Overview of updates
Patch Management: define update order
Patch Management: package software versions automatically
Patch Management: save MSW settings
baramundi Patch Management: dynamic MSW Update Job-Target
Skontaktuj się z nami teraz!
Licencjonowanie

Podobnie jak wszystkie moduły pakietu baramundi Management Suite, moduł ten jest licencjonowany na zarządzaną stację roboczą. Serwery są również licencjonowane jak zwykłe stacje robocze. Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.