[Translate to polski:] baramundi Patch Management

Skuteczne zarządzanie łatkami

w celu zwiększenia bezpieczeństwa

baramundi Patch Management & Managed Software

Śledzenie łatek i aktualizacji oprogramowania jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa sieci oraz udostępnienia użytkownikom nowych i udoskonalonych funkcji. Jednak ilość łatek, częste aktualizacje i coraz to nowe zagrożenia cybernetyczne sprawiają, iż zapewnianie bezpieczeństwa staje się poważnym wyzwaniem dla administratorów IT. 

Na szczęście za pomocą narzędzia baramundi Patch Management można niezawodnie, szybko i skutecznie dystrybuować aktualizacje i łatki dla systemu Windows oraz większości aplikacji innych firm. W przeciwieństwie do WSUS, dzięki modułowi baramundi Patch Management aktualizacje mogą być przeprowadzane zgodnie z zapotrzebowaniem i gwarancją szybkiego otrzymania raportu o wynikach aktualizacji.

Moduł Managed Software automatycznie wskazuje status dostępnych łatek dla wszystkich aplikacji punktów końcowych. Ponadto rozwiązanie baramundi regularnie dostarcza zespołowi IT wszystkie aktualizacje i łatki w postaci przetestowanych, gotowych do wdrożenia pakietów. Eliminuje to czasochłonny proces wyszukiwania, pakowania/parametryzowania i testowania łatek i aktualizacji oraz zwiększa bezpieczeństwo IT bez ingerowania w pracę użytkowników urządzeń.
 

Główne korzyści

Automatyczne aktualizacje gotowe do natychmiastowego wdrożenia

Łatwe zarządzanie instalacją, dezinstalacją i łatkami bezpieczeństwa

Przejrzystość statusu wdrożenia łatek na poszczególnych punktach końcowych

Intuicyjna obsługa (wystarczy przejść krótkie szkolenie)

Szybsza identyfikacja i eliminacja zagrożeń dla bezpieczeństwa

Aktualizacje są testowane i pakowane przez ekspertów baramundi

Pobierz bezpłatną wersję próbną lub demo programu
Przetestuj teraz

Supported Platforms

Główne cechy

GOTOWE DO WDROŻENIA PAKIETY AKTUALIZACJI I ŁATEK

  • Zaawansowane zarządzanie łatkami w ramach przeprowadzania aktualizacji zabezpieczeń i funkcji oprogramowania Microsoft
  • Możliwość uruchamiania aktualizacji zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi regułami
  • Natychmiastowe raportowanie o statusie wykonania danego zadania
  • Przeprowadzanie skumulowanych aktualizacji zabezpieczeń systemu publikowanych przez firmę Microsoft
  • Intuicyjne zdalne sterowanie usługą Windows Server Update Service (WSUS) (jeśli jest dostępna)

baramundi Patch Management – szczegółowe informacje

Szybka dystrybucja łatek bez zakłóceń lub konieczności interwencji użytkownika

baramundi Patch Management automatyzuje proces instalacji łatek do oprogramowania Microsoft w celu utrzymania bezpieczeństwa IT. Sprawdza punkty końcowe pod kątem niezbędnych aktualizacji i instaluje bezpiecznie i niezawodnie łatki w oparciu o reguły zdefiniowane przez zespół IT. baramundi Patch Management umożliwia również wydajną dystrybucję skumulowanych aktualizacji zabezpieczeń publikowanych przez firmę Microsoft. Użytkownicy urządzeń mogą kontynuować swoją pracę bez zakłóceń, podczas gdy instalacje działają w tle. Wszelkie niezbędne restarty przeprowadzane są za jednym razem w celu skrócenia czasu instalacji. Łatki mogą być instalowane z wielu serwerów plików dla zminimalizowania obciążenia sieci.

Intuicyjna i elastyczna obsługa

baramundi Patch Management łączy automatyzację z pełną kontrolą nad infrastrukturą IT. Administratorzy sami określają, które aktualizacje mają być instalowane automatycznie, a które potrzebują zatwierdzenia. Istnieje również możliwość dostosowania parametrów dystrybucji plików łatek.  Obsługa oprogramowania jest prosta i wymaga od pracowników jedynie wzięcia udziału w krótkim szkoleniu. 
Narzędzie baramundi Patch Management zapewnia przegląd statusu wdrożenia aktualizacji łatek na punktach końcowych w czasie rzeczywistym. Łatki mogą być instalowane na pojedynczych komputerach, w grupach systemów, w całych domenach lub lokalizacjach. W przypadku korzystania z usług Microsoft Windows Server Update Services (WSUS), baramundi Patch Management umożliwia zdalne, ukierunkowane sterowanie dystrybucją aktualizacji i łatek.

Wyeliminuj luki w zabezpieczeniach dzięki kontrolowanej automatyzacji

Użytkownik sprawuje kontrolę nad sposobem funkcjonowania modułu baramundi Patch Management, określając, czy systemy mają być sprawdzane wyłącznie pod kątem brakujących łatek oraz czy łatki mają być instalowane natychmiast po ich zidentyfikowaniu. Łatki mogą być instalowane automatycznie lub ręcznie w oparciu o zdefiniowane reguły.

Narzędzie Managed Software dla przeprowadzania aktualizacji oprogramowania firm trzecich

Eksperci baramundi stale monitorują dostępność aktualizacji oraz łatek zabezpieczeń dla licznych aplikacji firm spoza oferty firmy Microsoft i dostarczają je w postaci sprawdzonych, gotowych do dystrybucji pakietów oprogramowania. Aktualizacje zabezpieczeń są dostarczane szybko, są w pełni przetestowane i gotowe do wdrożenia. 
Pakiety instalacyjne nadają się do przeprowadzenia początkowych instalacji oprogramowania na dowolnych platformach, jego aktualizacji i dezinstalacji. Moduł Managed Software jest doskonale zintegrowany z modułem baramundi Inventory, dzięki czemu użytkownik ma przejrzysty, aktualizowany w czasie rzeczywistym podgląd wszystkich dostępnych pakietów aktualizacji dla zainstalowanego oprogramowania. Program pozwala również na monitorowanie sposobu wykorzystania aplikacji i wprowadzania prywatnych danych dla aplikacji niestandardowych lub wewnętrznych. 

Zakres aplikacji, które mogą być automatycznie aktualizowane za pomocą baramundi Managed Software jest nieustannie poszerzany. Tutaj znajduje się ich aktualna lista:

UPGRADE FOR YOUR UPDATE

Overview of all missing, available and already installed updates on the client.

baramundi Patch Management: Overview of updates
HIGH PRIORITY

Define and modify update order based on Microsoft classifications.

Patch Management: define update order
MANAGE SOFTWARE VERSIONS

Release or block each version separately, without manual packaging.

Patch Management: package software versions automatically
GLOBALE SETTINGS

Easily save frequently used MSW settings in the Management Center and apply them as needed.

Patch Management: save MSW settings
AUTOMATIC & ON DEMAND

MSW Update job target with multiple job steps, demand determination and dynamic execution.

baramundi Patch Management: dynamic MSW Update Job-Target
baramundi Patch Management: Overview of updates
Patch Management: define update order
Patch Management: package software versions automatically
Patch Management: save MSW settings
baramundi Patch Management: dynamic MSW Update Job-Target
Skontaktuj się z nami teraz!
Licencjonowanie

Podobnie jak wszystkie moduły pakietu baramundi Management Suite, moduł ten jest licencjonowany na zarządzaną stację roboczą. Serwery są również licencjonowane jak zwykłe stacje robocze. Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.