Updates baramundi Argus Cockpit

Przegląd wszystkich aktualizacji

Najnowsze informacje o aktualizacjach

baramundi Argus Experience

Bądź zawsze na bieżąco:
Tutaj znajdziesz szczegóły dotyczące najnowszych funkcji Argus Experience (bEX) w porządku chronologicznym. 

Czerwiec 2024

Większa przejrzystość przed zakupem sprzętu i bardziej zrównoważony rozwój

Najnowsza funkcja umożliwia użytkownikom Argus Experience rejestrowanie minimalnego, maksymalnego i średniego obciążenia procesora urządzeń końcowych w przedsiębiorstwie przez dłuższy czas.

Jaką korzyść ma z tego użytkownik? 

 • Większa przejrzystość: administratorzy IT mogą rozpoznać, czy obciążenie procesora urządzenia końcowego było powyżej średniej lub „normalne” w określonym momencie. Pozwala to na skonkretyzowanie reaktywnej analizy błędów zgłoszeń użytkowników końcowych w odniesieniu do wydajności punktu końcowego i zawężenie możliwych przyczyn błędów.
    
 • Bardziej zrównoważony rozwój: aby proaktywnie zoptymalizować zakup sprzętu w przedsiębiorstwie, widoki w Argus Experience pomagają zidentyfikować urządzenia końcowe zbyt dużych lub zbyt małych rozmiarów. Oznacza to, że w przyszłości urządzenia można będzie zamawiać w sposób optymalnie dopasowany do prognozowanego obciążenia i, w idealnym przypadku, można uniknąć niepotrzebnie wysokich kosztów sprzętu. Ważny wkład w bardziej zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie.

Ilustracja: Przegląd mocno lub słabo wykorzystywanych punktów końcowych

 Ilustracja: Szczegółowy przegląd obciążenia procesora punktu końcowego.

Maj 2024

Wygodniejszy przegląd danych środowiskowych

Najnowsza funkcja umożliwia użytkownikom Argus Experience indywidualną konfigurację kolumn tabeli. Dzięki niej można teraz elastycznie wyświetlać lub ukrywać kolumny, a także dostosowywać ich kolejność. 

Jaką korzyść ma z tego użytkownik? 

 • Większe skupienie: skonfiguruj kolumny tabeli w poszczególnych zakładkach zgodnie z własnymi wymaganiami. Daje to lepszy przegląd danych i pozwala skupić się na kluczowych oraz istotnych dla Ciebie wskaźnikach. 

Ilustracja: Ulepszenie interfejsu użytkownika w kolumnach tabeli

Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa, stabilności i wydajności
 • Wprowadzenie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA): możliwe jest teraz dodanie drugiego poziomu zabezpieczeń oprócz hasła użytkownika. Więcej informacji na forum użytkowników baramundi. 
  Opcje uwierzytelniania wieloskładnikowego: 
  • e-mail: użytkownicy otrzymują pocztą elektroniczną kod bezpieczeństwa, który muszą wprowadzić podczas logowania. 
  • Aplikacja Authenticator: użytkownicy generują kod bezpieczeństwa za pomocą aplikacji takiej jak Google Authenticator, którą mogą zainstalować na swoim smartfonie.

Ilustracja: konfiguracja MFA w obszarze administracyjnym

Marzec 2024

Zwiększona stabilność urządzeń końcowych dzięki nowemu wykrywaniu niebieskiego ekranu

Najnowsza funkcja automatycznie rejestruje wszystkie incydenty niebieskiego ekranu na urządzeniach końcowych. Są one natychmiast analizowane w celu zidentyfikowania przyczyny. Dzięki wizualizacji tych danych w Argus Experience, zespoły IT zyskują jeszcze lepszy wgląd w stabilność punktów końcowych.

Jakie są tego zalety?  

 • Proaktywne rozwiązywanie problemów: Szybka identyfikacja przyczyn awarii systemu w celu zminimalizowania przestojów i zmaksymalizowania produktywności.  

 • Lepsze bezpieczeństwo IT: Rozpoznawanie wzorców, które mogą wskazywać na problemy z bezpieczeństwem, zanim przerodzą się one w poważne zagrożenia.  

 • Optymalizacja doświadczenia użytkownika: Poprawa ogólnego doświadczenia cyfrowego pracowników poprzez zwiększenie stabilności i wydajności systemu.

Ilustracja: Identyfikacja widocznych urządzeń końcowych poprzez wykrywanie niebieskiego ekranu

Środki zwiększające bezpieczeństwo, stabilność i wydajność
 • Optymalizacja rejestracji agentów
 • Ulepszenia interfejsu użytkownika

Luty 2024

Koniec ze słabymi punktami – nowe opinie użytkowników

Dane urządzenia końcowego dotyczące wydajności i stabilności odzwierciedlają tylko część rzeczywistości, ponieważ w efekcie końcowym zależy to również od zadowolenia użytkownika. Nowe opinie użytkowników pytają po prostu samego użytkownika i dostarczają administratorowi szczegółową ocenę, przez co żadne negatywne doświadczenie użytkowników nie pozostaje niewykryte. 

Administrator otrzymuje całościowy przegląd środowiska IT i jego użytkowników.

Ilustracja: Widok analizy opinii użytkownika 

Ilustracja: Konfiguracja zapytań dot. opinii

Ilustracja: Zapytanie dot. opinii w odniesieniu do punktów końcowych

Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa, stabilności i wydajności
 • Optymalizacja wykrywania żywotności baterii 
 • Poprawa czasów ładowania  

Styczeń 2024 r.

Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa, stabilności i wydajności
 • Redukcja zbędnych procesów obliczeniowych i optymalizacja wydajności
 • Korekta niespójnych danych

Grudzień 2023 r.

Przegląd wszystkich punktów końcowych – a szczegóły są dostępne za jednym kliknięciem

Zachowaj przegląd swoich punktów końcowych na przyszłość – a za dodatkowym kliknięciem uzyskasz szczegółowe informacje na temat stabilności, wydajności i pamięci każdego punktu końcowego w nowym widoku szczegółowym punktu końcowego.

Ilustracja: Wszystkie szczegóły punktu końcowego w skrócie w widoku szczegółowym punktu końcowego

Nigdy więcej bezradności – nowy przycisk pomocy jest zawsze dostępny

Bez względu na to gdzie się teraz znajdujesz, za pomocą przycisku pomocy w każdej chwili możesz dowiedzieć się więcej lub też bezpośrednio się z nami skontaktować.

Ilustracja: Okienko kontaktowe przycisku pomocy

Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa, stabilności i wydajności
 • Usuwanie konfliktu w obliczeniach stanu baterii
 • Korekta błędów wyświetlania w karcie Wydajność

Listopad 2023 r.

Przegląd licencji Argus

Aby administrator IT mógł skupić się na poprawie doświadczeń użytkownika końcowego, konflikty licencyjne (np. wygasające licencje) będą w przyszłości monitorowane przez Argus, a potrzeba działania będzie wskazywana na wczesnym etapie.

Ilustracja: Wskazówka w administracji ostrzega o limicie licencji

Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa, stabilności i wydajności
 • Korekta błędów wyświetlania na diagramach
 • Rozwiązanie konfliktów licencyjnych
 • Optymalizacja wydajności

Październik 2023 r.

Już nigdy niczego nie przegapisz: nowe centrum powiadomień

Przestarzali agenci i nowe punkty końcowe środowiska będą w przyszłości wyświetlane bezpośrednio w nowym centrum powiadomień i mogą tu być również bezpośrednio edytowane.

Ilustracja: Komunikaty w centrum powiadomień

Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa, stabilności i wydajności
 • Usuwanie błędu wyświetlania na diagramach
 • Rozwiązywanie problemu podczas filtrowania tabel
 • Ogólne dostosowania bezpieczeństwa
 • Małe dostosowania na interfejsie

Sierpień 2023 r.

Doświadczenia użytkownika w skrócie

Wskaźnik stabilności i wszechstronne widoki, posortowane według punktów końcowych lub aplikacji, ułatwiają administratorom IT gromadzenie w jak najkrótszym czasie odpowiednich danych na temat środowiska doświadczeń użytkownika końcowego.

Ilustracja: Szczegóły dotyczące wskaźnika stabilności

Wymiana sprzętu w odpowiednim czasie

Argus Experience umożliwia administratorowi monitorowanie wszystkich akumulatorów środowiska za pomocą parametrów takich jak stan akumulatora i cykle ładowania oraz wymiany uszkodzonych akumulatorów w odpowiednim czasie.

Ilustracja: Widok analizy karty wydajności (akumulator)

Proaktywne zwalczanie crashu i zawieszenia

Administratorzy IT będą mogli w przyszłości natychmiast rozpoznawać programy krytyczne dla stabilności dzięki licznym możliwościom analizy zawieszeń i crashów oprogramowania w karcie Stabilność i reagować na nie.

Ilustracja: Widok analizy zawieszenia oprogramowania

Ilustracja: Widok analizy crashu oprogramowania

Wydajność punktów końcowych zawsze na oku

Niekończące się czasy uruchamiania są natychmiast rozpoznawane w nowej karcie Wydajność na podstawie podziału czasu uruchamiania i odpowiedniego trendu i można podjąć odpowiednie działania.

Ilustracja: Widok analizy czasu uruchamiania

Łatwa administracja

Administracja Argus sprawia, że zarządzanie, jak np. dodawanie, zezwalanie, usuwanie lub tez blokowanie punktów końcowych jest dziecinnie proste.

Ilustracja: Okno administracyjne ról środowiskowych