[Translate to polski:] baramundi Personal Backup

baramundi Personal Backup

Bezpieczeństwo Twoich plików i ustawień

Z każdym nowym komputerem jest zawsze taka sama zabawa: musi upłynąć kilka dni, zanim wszystkie ustawienia będą idealnie ze sobą zgrane. I do czego przyda się choćby najlepsza kopia zapasowa danych, gdy dopiero co zaktualizowany dokument zostanie nadpisany nieprawidłowymi informacjami? Czy w Twojej firmie ustawienia osobiste są równie bezpieczne, jak cenne dane? Dzięki baramundi Personal Backup z pewnością tak jest.    

Zalety

  • Tworzenie kopii zapasowych plików, dokumentów i wpisów w rejestrze
  • Korzystanie z szablonów kopii zapasowych do łatwego zarządzania
  • Możliwość elastycznego planowania tworzenia kopii zapasowych
  • Tworzenie przyrostowych kopii zapasowych i stosowanie kompresji w celu zminimalizowania zapotrzebowania na zasoby
  • Zapis w postaci skompresowanej w systemie lokalnym lub centralnie na serwerze
  • Centralna konfiguracja za pośrednictwem zarządzania zadaniami w systemie baramundi Management Suite
  • Przywracanie również pojedynczych plików

Wypróbuj to!

Zorientuj się, czy baramundi Personal Backup Tool przyda się Twojej firmie i zamów bezpłatną, 30-dniową pełną wersję oprogramowania, by to przetestować.Z przyjemnością zaprezentujemy też na miejscu, w Twojej firmie, kjakie korzyści wynikają z pracy z systemem baramundi Management Suite i w jaki sposób tworzyć kopie zapasowe najważniejszych danych i ustawień z wykorzystaniem modułu baramundi Personal Backup.

Skontaktuj się z nami!

Szczegółowe informacje na temat modułu baramundi Personal Backup

Efektywne tworzenie kopii zapasowych osobistych plików i ustawień

Moduł baramundi Personal Backup uwolni Cię od troski o przypadkowo usunięte lub nadpisane dokumenty, a także zadba o to, by możliwe było szybkie przywrócenie ustawień normalnie skonfigurowanych ustawień – również na całkowicie od nowa instalowanym komputerze. Skorzystaj z baramundi Personal Backup do tworzenia kopii zapasowych danych, aby mieć więcej czasu na naprawdę produktywne zajęcia w pracy. Narzędzie to umożliwia tworzenie w wygodny sposób kopii zapasowych wszystkich danych użytkownika, na przykład dokumentów pakietu Office, a także ustawień, takich jak osobiste preferencje w aplikacjach.

Przywracanie osobistych plików

Moduł baramundi Personal Backup regularnie wykonuje automatyczne kopie zapasowe osobistych dokumentów, plików i ustawień. W razie potrzeby można więc odtworzyć każdą ich konkretną wersję, a po nowej instalacji za pomocą modułu baramundi OS-Install program baramundi Personal Backup całkowicie automatycznie przywraca pliki i ustawienia z kopii zapasowych. 

Łatwe zarządzanie

Dzięki przejrzystym szablonom kopii zapasowych, które można w bardzo prosty sposób rozbudowywać i którymi bardzo łatwo zarządzać, możesz określić, co, gdzie i jak ma być uwzględnione w kopii. Wszystkimi zadaniami w zakresie tworzenia kopii zapasowych i przywracania z nich danych steruje się centralnie za pośrednictwem systemu zarządzania zadaniami baramundi Management Suite. W tym miejscu definiuje się zakres ważności i liczbę powtórzeń, interakcji użytkownika i wielu innych ustawień.

Możliwość nowej i powtórnej instalacji

Daj sobie spokój ze żmudnym diagnozowaniem błędów w razie wystąpienia problemów z oprogramowaniem i po prostu zainstaluj programy na danym komputerze od nowa – kompletny zestaw oprogramowania, w sposób w pełni automatyczny, zaledwie kilkoma kliknięciami myszki. Moduły baramundi OS-Install, baramundi Deploy oraz baramundi Patch Management niezawodnie podołają temu zadaniu.

A baramundi Personal Backup w równie automatyczny sposób bez trudu przywróci wcześniej zapisane w kopii zapasowej dane i ustawienia. W takim razie polecamy moduł baramundi Disaster Recovery.