baramundi Szkolenie i webinarium

Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

1. Rezygnacja / Opłaty za anulowanie rezerwacji

Rezerwacja określonego terminu szkolenia ma charakter wiążący. Jeżeli zgłoszony uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu, jego miejsce może zająć w zastępstwie inna osoba z firmy. Ewentualne anulowanie rezerwacji należy zgłosić firmie baramundi software AG na piśmie. Zależnie od momentu rezygnacji naliczane są następujące opłaty za anulowanie rezerwacji

  • brak opłaty – w przypadku rezygnacji co najmniej na 4 tygodnie przed terminem szkolenia,
  • 25% opłaty za uczestnictwo – w przypadku rezygnacji co najmniej na 2 tygodnie przed terminem szkolenia,
  • 50% opłaty za uczestnictwo – w przypadku rezygnacji później niż 2 tygodnie przed terminem szkolenia.

Poszczególne szkolenia mogą nie dojść do skutku w przypadku zbyt malej liczby uczestników lub z innych istotnych przyczyn. Nie ma możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w stosunku do firmy baramundi software AG z tytułu odwołania terminu szkolenia.

2. Wyżywienie

Napoje i przekąski są dostępne przez cały czas trwania szkolenia. Należy mieć na uwadze, że w celu ochrony osób niepalących palenie jest dozwolone wyłącznie poza budynkiem. 

3. Potwierdzenia rejestracji / Informacje dodatkowe

Wraz z potwierdzeniem rejestracji otrzymasz wszystkie informacje dodatkowe dotyczące szkolenia.

4. Certyfikaty ­uczestnictwa

Wystawiamy certyfikaty uczestnictwa potwierdzające wzięcie udziału w naszym szkoleniu.

5. Przebieg szkolenia

Dbamy o niezakłócony przebieg szkoleń i gwarantujemy uczestnikom możliwość bezproblemowego udziału. W związku z tym prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych na czas trwania szkolenia. 

6. Właściwość miejscowa sądu

Właściwym miejscowo jest sąd w Augsburgu.