z powrotem

Słowniczek

Dostawca usług zarządzanych (MSP)

Dostawca usług zarządzanych (MSP)

Dostawca usług zarządzanych (Managed Service Provider; MSP) to podmiot świadczący usługi IT i wsparcia, który proaktywnie monitoruje środowiska IT swoich klientów i zarządza nimi. MSP zwykle biorą odpowiedzialność za określone funkcje lub systemy IT, zapewniając kompleksowy zakres usług.

Jeśli klient ma własnych pracowników działu IT, MSP są często określani jako partnerzy zapewniający wsparcie w zakresie określonych rozwiązań. Szczególnie ważne jest, aby pracownicy działu IT i personel MSP przygotowali jasno określone kanały komunikacji i opracowali procesy umożliwiające sprawną wymianę informacji i koordynację działań.