z powrotem

Słowniczek

Java Script

Java Script

JavaScript jest popularnym językiem programowania, używanym głównie do tworzenia interaktywnych stron internetowych. Umożliwia dodawanie niestandardowych funkcji, sprawdzanie poprawności formularzy, przetwarzanie danych wprowadzanych przez użytkownika i ładowanie zawartości dynamicznej.

Kod JavaScript musi być zoptymalizowany, aby zapewnić jak najkrótszy czas ładowania strony internetowej oraz możliwie najlepsze wrażenia użytkowników. Kod musi być również bezpieczny i odpowiednio chroniony przed potencjalnymi atakami.

Podczas zarządzania aplikacjami internetowymi administratorzy IT często używają bibliotek i frameworków JavaScriptdo tworzenia złożonych aplikacji internetowych oraz zestawów funkcji i komponentów, które można wykorzystywać wielokrotnie.