baramundi Whitepaper Enterprise Mobility Management (EMM)

Whitepaper: Enterprise Mobility Management (EMM)

Whitepaper: Enterprise Mobility Management (EMM)

Używanie urządzeń mobilnych stało się w wielu firmach standardem i pracownicy chcą mieć możliwość dostępu do danych firmowych ze swoich urządzeń mobilnych. Firmy mogą z tego czerpać pewne korzyści, jednak administratorzy IT muszą być świadomi ryzyka, jakie to rozwiązanie z sobą niesie.Aby móc bezpiecznie włączyć laptopy, tablety i smartfony w codzienne życie zawodowe pracowników, warunkiem bezwzględnie koniecznym warunkiem jest efektywna ochrona połączona z inwentaryzacją zasobów IT.

Kontakt baramundi

Strategia dotycząca urządzeń mobilnych w przedsiębiorstwie (Enterprise Mobility)

Gdy firma po raz pierwszy mierzy się ze strategią mobilności i w tym kontekście z wdrożeniem oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi w przedsiębiorstwie (EMM) – stanowiącego uzupełnienie oprogramowania do zarządzania stacjami klienckimi lub też niezależny pakiet EMM – należy najpierw zdefiniować, jakie funkcje musi spełniać poszukiwane rozwiązanie.

Korzyści dzięki baramundi

  • Jednolita konfiguracja wszystkich urządzeń mobilnych
  • Dystrybucja aplikacji i ustawień
  • Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
  • Wymuszona ochrona haseł
  • Zdalna blokada skradzionych lub zagubionych urządzeń mobilnych
  • Egzekwowanie przestrzegania wytycznych przedsiębiorstwa

Transparentne zarządzanie w czasie rzeczywistym

Dobre oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi w przedsiębiorstwie (EMM) nie tylko umożliwia przejrzysty dostęp z administrowanych urządzeń mobilnych do wszystkich istotnych danych firmy, lecz w dodatku udostępnia te dane w miarę możliwości w czasie rzeczywistym. Ponieważ tylko wówczas, gdy administrator otrzymuje na bieżąco wszystkie istotne dla niego informacje i komunikaty zwrotne, posiada dostateczną wiedzę, aby prawidłowo ocenić poziom bezpieczeństwa urządzeń mobilnych. W ten sposób administratorzy mogą niezwłocznie interweniować w przypadku naruszenia zasad i podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Mechanizmy zorientowane na zadania mają w tej sytuacji przewagę nad paradygmatami bazującymi na regułach. Jeżeli istnieje dostępna w każdej chwil baza danych, możliwe jest w razie potrzeby sporządzenie i wyeksportowanie aktualnych raportów.

Pobierz Whitepaper

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Prosimy zwrócić uwagę: Nasze rozwiązania są licencjonowane wyłącznie dla użytkowników firmowych i instytucji publicznych. Prosimy o podanie nazwy firmy, firmowego adresu E-mail i numer telefonu.

O firmie baramundi

Niemiecka firma baramundi software AG umożliwia przedsiębiorstwom i organizacjom skuteczne, bezpieczne i wieloplatformowe zarządzanie środowiskiem stanowisk roboczych. Na całym świecie ponad 3 000 działających na różną skalę klientów ze wszystkich branż korzysta z wieloletniego doświadczenia i doskonałych rozwiązań tego producenta.

Wchodzą one w skład aplikacji do zarządzania infrastrukturą IT „baramundi Management Suite” zgodnie z całościową i ukierunkowaną na przyszłość metodą ujednoliconego zarządzania urządzeniami końcowymi: zarządzanie urządzeniami końcowymi, Enterprise Mobility Management oraz ochrona urządzeń końcowych są realizowane za pośrednictwem wspólnego interfejsu, w jednej bazie danych i zgodnie z jednolitymi standardami.