baramundi Mobile Devices Premium

baramundi Mobile Devices Premium

Oddzielenie życia prywatnego od zawodowego na Twoim tablecie i smartfonie

Tablety i smartfony są nieodłączną częścią codziennej pracy. Wykorzystywanie urządzeń firmowych w celach prywatnych oraz trend BYOD (ang. Bring Your Own Device), czyli praca na osobistych urządzeniach, stanowi dla działu IT duże utrudnienie podczas zapewniania bezpieczeństwa danych i sieci. Często aplikacje wykorzystywane do celów prywatnych pobierają dane firmowe, do których  nie powinny mieć dostępu. Ponadto, pracownicy obawiają się, że administratorzy sieci będą mogli przeglądać ich prywatne dane. baramundi Mobile Device Premium (bMD Premium) pozwala na wykorzystanie dostępnych w Android Enterprise oraz iOS funkcji do tworzenia oddzielnych profili użytkowników bez konieczności korzystania z zewnętrznego kontenera.

Rozwiązanie: oprogramowanie baramundi Mobile Devices Premium, rozszerzenie baramundi Mobile Devices umożliwiające konfigurację i zarządzanie funkcjonalnością natywnego rozwiązania kontenerowego Android Enterprise – „Profil do pracy”. Za pomocą baramundi Mobile Devices Premium można również odseparować dane prywatne od danych firmowych i wprowadzić odpowiednią konfigurację w urządzeniach z iOS.

Korzyści

 • Łatwe rozdzielanie danych firmowych i prywatnych
 • Bezpieczeństwo danych podczas użytkowania urządzenia dla celów prywatnych
 • Podstawa dla bezpiecznego korzystania z urządzeń prywatnych (BYOD)
 • Obsługa Apple iOS User Enrollment oraz Android Enterprise profili użytkowników

Funkcje

 • Android: Proste przełączanie urządzenia na profil do pracy i profil prywatny (w zależności od wersji oprogramowania Android zainstalowanej na urządzeniu)
 • Android: Opcja zabezpieczenia profilu do pracy hasłem
 • Android: Osobna instalacja tych samych aplikacji na oddzielnych profilach
 • Android: Administratorzy mają dostęp jedynie do profili do pracy
 • iOS: Możliwość odseparowania danych
 • iOS: Kontrola transferu danych firmowych do prywatnych aplikacji
 • iOS: Kontrola transferu danych prywatnych do aplikacji wykorzystywanych w ramach pracy

Obsługiwane platformy

 • baramundi Mobile Devices Premium może być wykorzystywane przez system operacyjny Android w wersji 7.0 i kolejnych, iOS w wersji 9.0 i kolejnych oraz iPadOS w wersji 13 i kolejnych.

Wypróbuj to!

Dowiedz się, czy baramundi Inventory przyda się Twojej firmie i zamów bezpłatną, 30-dniową pełną wersję w celu przetestowania .
Chętnie pokażemy Ci również na żywo na miejscu, jak możesz skorzystać z pracy z pakietem baramundi Management Suite i jak baramundi Inventory może wnieść przegląd do Twojego działu IT.

Szczegółowe informacje na temat baramundi Mobile Devices Premium

Metoda natywnych rozwiązań kontenerowych

Dzięki Android Enterprise profil służbowy jest odseparowany od profilu prywatnego, a mimo to użytkownik może w łatwy sposób poruszać się między nimi. bMD Premium zapewnia maksymalną kompatybilność z systemem operacyjnym i wszystkimi aplikacjami. Natywne rozwiązanie kontenerowe stanowi integralną część systemu operacyjnego i nie blokuje aktualizacji ochrony systemu.

Zabezpieczenie danych firmowych i gwarantowana prywatność

Profil do pracy oraz profil prywatny są od siebie wyraźnie odseparowane; mimo to przełączanie z jednego profilu na drugi jest wyjątkowo proste – wystarczy przeciągnąć i przejść do drugiego ekranu. bMD Premium pozwala na łatwą identyfikację profilu do pracy z poziomu aplikacji, dzięki małej ikonce z wizerunkiem teczki (wygląd ikonki zależy od marki telefonu). W ten sposób użytkownicy zawsze wiedzą, z którego profilu aktualnie korzystają. Profil do pracy jest zaszyfrowany i może być dodatkowo chroniony hasłem. Zabezpieczenie profilu do pracy hasłem ma na celu zapobieganie jego przypadkowemu wykorzystywaniu w celach prywatnych oraz uniemożliwia jego otwarcie przez strony trzecie w przypadku zgubienia urządzenia.

iOS User Enrollment: Separacja natywna uniemożliwia aplikacjom z jednego profilu pobieranie danych z drugiego – dzięki tej funkcjonalności poufne dane klienta nie mogą być w żaden sposób przesłane do aplikacji WhatsApp wykorzystywanej przez użytkownika do celów prywatnych. Jednocześnie użytkownicy mogą być pewni, że administratorzy mają dostęp jedynie do profilu do pracy oraz że wyłącznie dane firmowe mogą zostać zmienione lub usunięte za pomocą systemu zarządzania urządzeniami moblinymi (Mobile Device Management).

Zainstaluj tę samą aplikację dwa razy

Android Enterprise: Ta sama aplikacja może być zainstalowana na obu profilach, przy czym nie spowoduje to zaistnienia jakichkolwiek konfliktów konfiguracji. W praktyce użytkownik będzie korzystał ze swojego sprzętu jak z dwóch osobnych urządzeń – jednego zarządzanego przez jego pracodawcę i drugiego wykorzystywanego wyłącznie do celów prywatnych.

Aplikacje mogą być instalowane i oddzielnie konfigurowane zarówno na profilu prywatnym, jak i służbowym