[Translate to polski:] Kostenoptimierung

Optymalizacja kosztów

Optymalizacja kosztów

Optymalne wykorzystanie środków finansowych, spadek kosztów, wzrost produktywności

Wyzwanie

Koszty infrastruktury IT rosną z każdym rokiem, lecz nie ma perspektyw dla potencjalnych oszczędności, gdyż:

  • Duża część personelu zajmuje się ręczną i półautomatyczną obsługą komputerów i serwerów w firmie
  • Nie wiadomo dokładnie, jakie oprogramowanie zostało zainstalowane na danym komputerze i czy w ogólne jest używane
  • Personel IT spędza dużo czasu na wprowadzaniu i obsłudze danych inwentaryzacyjnych
  • Zakup licencji odbywa się na żądanie poszczególnych użytkowników lub „na wyczucie”

Nasze zalecenie

W pierwszej kolejności zyskujesz obraz sieci firmowej, dostępnego sprzętu i zainstalowanego oprogramowania.

W drugim kroku zapewniasz automatyczną instalację i przydzielanie oprogramowania z wykorzystaniem tych modułów baramundi:

Informacje na temat sposobu postępowania można znaleźć tutaj. Już na pierwszym etapie odczujesz spadek kosztów i zapewnisz sobie w ten sposób idealny stan wyjściowy dla trwałych oszczędności. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu sobie orientacji i podejmowaniu świadomych decyzji w zakresie przydzielania oprogramowania i licencji.

W celu dalszego odciążenia personelu IT od rutynowych czynności w trzecim kroku zoptymalizujesz administrowanie i zarządzanie licencjami za pomocą tych modułów:

baramundi License Management to rozwiązanie bazowe do zarządzania licencjami o ograniczonych funkcjonalnościach. Możemy również pracować z zaawansowanymi podejściami innych producentów produktów SAM.

Efekt

Pracownicy działu IT zyskują czas potrzebny na wykonywanie istotnych i produktywnych zadań. Czynności rutynowe są delegowanie na baramundi Management Suite, a dane inwentaryzacyjne są wykorzystywane w całym przedsiębiorstwie. Masz kontrolę nad wszystkimi danymi inwentaryzacyjnymi i licencjami.

Jako klient:

  • Gromadzisz dane inwentaryzacyjne w automatyczny sposób
  • Dostarczasz pozostałym aplikacjom zawsze aktualne dane
  • Wspierasz infrastrukturę IT w optymalny sposób, ograniczając ilość czynności ręcznych do minimum
  • Optymalizujesz zarządzanie licencjami
  • Umożliwiasz cennym pracownikom wykonywanie ambitnych zadań
  • Zyskujesz czas

Dbasz o optymalizację kosztów i w przemyślany sposób wykorzystujesz budżet IT!