[Translate to polski:] SCCM-Erweiterungen

Rozszerzenia programu SCCM

Rozszerzenia programu SCCM

Efektywniejsze wykorzystanie programu SCCM firmy Microsoft

Wyzwanie

Masz budżet IT w Twojej firmie pod kontrolą i w miarę możliwości wykorzystujesz niedrogie oprogramowanie. Program System Center Configuration Manager (SCCM) firmy Microsoft to wybrane przez Ciebie narzędzie do zarządzania infrastrukturą IT. Dochodzisz jednak do wniosku, że: 

  • Nakład pracy personelu rośnie
  • Zespół IT spędza dużo czasu na konfigurowaniu i obsłudze programu SCCM
  • Poziom integracji ze strukturami i procesami roboczymi w Twojej firmie jest tak wysoki, że przejście na inne rozwiązanie do zarządzania urządzeniami końcowymi byłoby bardzo trudne do zrealizowania

W związku z tym chcesz kontynuować korzystanie z programu System Center Configuration Manager firmy Microsoft. Aby móc robić to w bardziej efektywny i skuteczny sposób, musisz jednak rozszerzyć go o brakujące funkcje i automatyczne mechanizmy obniżające koszty.

Rozwiązanie

Moduł baramundi SCCM Edition uzupełnia program SCCM o dodatkowe funkcje, które ułatwiają zarządzanie infrastrukturą IT, redukują koszty i pozwalają oszczędzić czas. Z tego poziomu zainstalujesz teraz dowolne oprogramowanie, jakie będzie potrzebne, stosując przy tym wybraną metodę instalacji – niezależnie od grup w Active Directory (AD). 

Będziesz mieć odtąd stałą kontrolę nad zainstalowanym sprzętem i oprogramowaniem, znać stan posiadanych licencji i wykonasz wszystkie zadania administracyjne bez konieczności wylogowania użytkowników. Często używane oprogramowanie, które powinno być możliwe do samodzielnego zainstalowania w zależności od indywidualnych potrzeb, możesz w łatwy sposób udostępnić w kiosku z aplikacjami. Dobrze udokumentowany interfejs umożliwia łatwą integrację z systemami obsługi zgłoszeń.


Zautomatyzujesz liczne procesy i będziesz miał stałą kontrolę nad wszystkimi zadaniami i ich statusem. Natychmiast dowiesz się, czy dane zadanie ukończono z powodzeniem czy nie, a w razie wystąpienia błędów od razu poznasz ich przyczyny. Zawsze będziesz wiedzieć, czy rozdzielone zadania programu SCCM zrealizowane zostały z powodzeniem. Zamiast tylko dystrybuować, teraz będziesz naprawdę zarządzać urządzeniami końcowymi i oprogramowaniem.

Nasza rekomendacja

Wykup licencję na dodatek programu SCCM w postaci modułu baramundi SCCM Edition.

Efekt

Niewielkim nakładem czasu, kosztów i pracy personelu zyskasz kontrolę i swobodę podczas zarządzania infrastrukturą IT Twojej firmy:

  • Centralne i indywidualne dystrybuowanie oprogramowania dzięki elastycznym procedurom instalacyjnym
  • Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
  • Automatyzacja dowolnych zadań i procesów
  • Dystrybuowanie wstępnie skonfigurowanych systemów operacyjnych

DPodłącz profesjonalne funkcje do posiadanego programu SCCM firmy Microsoft dzięki modułowi baramundi SCCM Edition!