[Translate to polski:] SCCM-Erweiterungen

Rozszerzenia SCCM

Rozszerzenia SCCM

Bardziej wydajne stosowanie Microsoft SCCM

Wyzwanie

Jesteś ograniczony budżetem IT i w miarę możliwości stosujesz niedrogie oprogramowanie. Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) to wybrane przez Ciebie narzędzie do zarządzania infrastrukturą IT. Dochodzisz jednak do wniosku, że:

  • nakłady na personel rosną
  • Zespół IT spędza dużo czasu na konfigurowaniu i obsłudze SCCM
  • Poziom integracji ze strukturami i procesami roboczymi Twojej firmy jest tak wysoki, że przejście na inne rozwiązanie do zarządzania urządzeniami końcowymi byłoby trudne do zrealizowania

W związku z tym chcesz kontynuować korzystanie z Microsoft System Center Configuration Manager. Aby móc robić to w bardziej wydajny i skuteczny sposób, musisz rozszerzyć go brakujące funkcje i automatyczne mechanizmy zmniejszające koszty.

Rozwiązanie

baramundi SCCM Edition uzupełnia SCCM o dodatkowe funkcje, które ułatwiają zarządzanie infrastrukturą IT, obniżają koszty i oszczędzają czas. Z tego poziomu możesz instalować dowolne oprogramowanie, stosując wybraną metodę instalacji – niezależnie od grup AD.

Masz teraz stałą kontrolę nad zainstalowanym sprzętem i oprogramowaniem, znasz stan licencji i wykonujesz wszystkie zadania administracyjne bez konieczności wylogowania użytkowników. Często używane oprogramowanie, które wymaga indywidualnej instalacji, możesz w łatwy sposób udostępnić w punkcie samoobsługowym. Dobrze udokumentowany interfejs umożliwia prostą integrację z systemami rejestracji zgłoszeń.

Automatyzujesz wiele procesów i masz stałą kontrolę nad wszystkimi zadaniami i ich statusem. Natychmiast dowiadujesz się, czy dana praca zakończyła się powodzeniem lub nie, a w razie błędów niezwłocznie znasz ich przyczyny. Zawsze wiesz, czy przydzielone prace SCCM zakończyły się powodzeniem. Zamiast zaledwie przydzielać, teraz naprawdę zarządzasz swoimi urządzeniami końcowymi i oprogramowaniem.

Nasze zalecenie

Wykup licencję na dodatek SCCM w baramundi SCCM Edition.

Efekt

Niewielkim nakładem czasu, kosztów i personelu zyskujesz kontrolę i swobodę
podczas zarządzania infrastrukturą IT:

  • Centralne i indywidualne przydzielanie oprogramowania dzięki elastycznym procedurom instalacyjnym
  • Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
  • Automatyzacja dowolnych zadań i procesów
  • Dystrybucja wstępnie skonfigurowanych systemów operacyjnych

Dołącz profesjonalne funkcje baramundi SCCM Edition do swojego Microsoft SCCM!