Referencje - Berufsschule 1 Bebo-Wager-Schule

Referencje

„Wraz z usługą baramundi Management Suite otrzymaliśmy narzędzie, które w pełni spełniło nasze oczekiwania."

Berufsschule 1 Bebo-Wager-Schule

Referencje

Berufsschule 1 Bebo-Wager-Schule

Szkoła Zawodowa nr 1 o profilu przemysłowym została założona w latach 60. w dzielnicy Hochfeld w Augsburgu. Od tego czasu placówka oświatowa jest głównym miejscem kształcenia uczniów w dziedzinie technologii metali. Ponad 2000 uczniów uczęszcza na zajęcia z mechatroniki, obróbki skrawaniem, inżynierii samochodowej i lotniczej, a także rysunku technicznego, hydrauliki, techniki grzewczej i chłodniczej. Opiekę nad nimi sprawuje grono pedagogiczne, w którego skład wchodzi 60 nauczycieli i trzech pracowników administracyjnych pod kierownictwem dyrektora Karlingera i jego zastępczyni, dyrektor Ungar.

Do tego wszystkiego dochodzą duże wymagania wobec środowiska informatycznego kampusu szkolnego. Ponad 450 lokalnych klientów i kolejne 50 przenośnych urządzeń końcowych w postaci notebooków zarządzanych jest przez dwuosobowy zespół IT, w którego skład wchodzą nauczyciele prowadzący Andreas Geiger oraz Manfred Buchhard, będący członkiem kadry kierowniczej. W związku z tym, na obsługę całego systemu IT szkoły przeznaczane jest tylko osiem godzin kredytowych tygodniowo (jednostka określająca postępy w nauce w Niemczech).

,,Szkolną sieć edukacyjną obsługujemy za pośrednictwem domeny i trzech serwerów terminali. Wszyscy pracownicy i uczniowie posiadają własne konto użytkownika, za pomocą którego mogą uzyskać dostęp do komputera lub serwera terminali z wymaganym oprogramowaniem. Uprawnienia poszczególnych klientów lub użytkowników kontrolowane są za pomocą wdrożonego serwera Active Directory i odpowiednio skonfigurowanej polityki grupowej" - wyjaśnia Manfred Buchhard.

,,Ponieważ zarządzamy siecią szkolną, musimy regulować dostęp do Internetu, filtrować dostępne treści i zwalczać złośliwe oprogramowanie. Dlatego korzystamy też z serwera pośredniczącego z odpowiednio skonfigurowanym do tego celu filtrem. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem Microsoft 365 i usługi Teams. Również w tym przypadku wszyscy użytkownicy posiadają swoje konto, które jest zarządzane przez szkołę” - dodaje Andreas Geiger.

,,Wielkim wyzwaniem było dla nas dostarczenie czasami bardzo specjalistycznego oprogramowania, które jest potrzebne w codziennej działalności szkoły technicznej. Dla przykładu, do celów dydaktycznych musimy symulować sieciowe środowisko produkcyjne, w tym wykorzystywane w nim oprogramowanie. Ze względu na różnorodność naszych praktyk zawodowych utrzymujemy bardzo szerokie portfolio usług".

Kompleksowe rozwiązanie zamiast wielu partnerstw

Szkoła zawodowa stanęła przed wyzwaniem szybkiej dystrybucji aktualizacji oprogramowania i uaktualnień na odpowiednie urządzenia końcowe. Poprzednia metoda stawała się coraz bardziej czasochłonna. Opierała się ona na klonowaniu komputerów, a następnie stosowaniu HDD Sheriff w celu zabezpieczenia ich przed wprowadzaniem zmian przez użytkowników. Ponadto, niezbędne programy w coraz większym stopniu wymagały indywidualnej obsługi i wdrożenia. System ten nie radził sobie ze specjalistycznym oprogramowaniem, takim jak Autodesk Inventor i AutoCAD, MTS, Stakis, Yenka, digital twin, BoschEsitronic oraz wykorzystaniem platform edukacyjnych. „Naszym celem było skrócenie czasu reakcji działu IT.

Ponadto, w perspektywie średnioterminowej rozważaliśmy rezygnację z serwerów terminali oraz z oprogramowania wymagającego dużej wydajności. To ostatecznie przyczyniło się do poszukiwania lepszego rozwiązania". ,,Z naszymi dotychczasowymi rozwiązaniami, takimi jak Microsoft Intune, mogliśmy jedynie częściowo sprostać tym wyzwaniom. Całkowite spełnienie wszystkich wymagań w tej konfiguracji byłoby ciężkie i wymagałoby zastosowania wielu różnych i indywidualnych rozwiązań. W związku z tym zaprosiliśmy różne firmy do przetargu. Firma baramundi wraz z partnerem BAGHUS odznaczyli się bardzo krótkim czasem reakcji i posiadaniem odpowiedzi na nasze indywidualne potrzeby”.

Berufsschule 1 Bebo-Wager-Schule

Oczekiwania w pełni spełnione

,,Wraz z usługą baramundi Management Suite otrzymaliśmy narzędzie, które w pełni spełniło nasze oczekiwania. Wszystkie wymagania dotyczące administracji, inwentaryzacji i nowoczesnego zarządzania punktami końcowymi w naszym środowisku IT zostały spełnione. Po dostosowanym do naszych potrzeb szkoleniu w lutym 2021 roku uruchomiliśmy pierwsze struktury. Od tego czasu, nieustannie modernizujemy i rozbudowujemy nasz system”.

Raport w PDF

Pokonywanie wyzwań

"Naszym największym wyzwaniem jest uzyskanie sprawnego, odpornego na awarie systemu, który można automatycznie dostosować do pożądanych warunków lub pomysłów. Dzięki narzędziu bMS, około 70% naszych urządzeń jest już zarządzanych. Oprócz inwentaryzacji oprogramowania i sprzętu komputerowego, system obejmuje także wszystkie inne obszary zarządzania cyklem życia produktu, takie jak monitorowanie okresów leasingu.

Podstawowa dystrybucja oprogramowania i systemu operacyjnego, a także ich aktualizacje są również przeprowadzane za pośrednictwem bMS. Oznacza to, że jesteśmy w stanie zrealizować znacznie więcej zadań w tym samym czasie niż przed wdrożeniem systemu. Narzędzie bMS bardzo nam pomogło w nadrabianiu istniejących w naszej szkole zaległości z zakresu innowacji. Korzyści pod względem wydajności są niezaprzeczalne i oczywiste.”

Stale rosnąca automatyzacja w naszym środowisku informatycznym daje nam możliwość myślenia o rzeczach wcześniej niemożliwych.

Andreas Geiger, Kadry Kierowniczej w Berufsschule 1 Bebo-Wager-Schule

Kolejne kroki

,,W przypadku ponad 600 urządzeń podłączonych do sieci, takich jak komputery, notebooki, rzutniki, tablice interaktywne, roboty czy sterowniki PLC, zadania, takie jak aktualizacje, wymagane są niemal codziennie. Teraz, z pomocą wydajnego systemu do zarządzania urządzeniami końcowymi baramundi, szybko dystrybuujemy nasze oprogramowanie, dzięki czemu możemy pozwolić sobie na instalację specjalistycznego oprogramowania. W perspektywie średnioterminowej możemy więc zrezygnować z korzystania z naszych serwerów terminali.

Od momentu wdrożenia systemu przez baramundi i BAGHUS, zawsze spotykaliśmy się z przyjazną i kompetentną obsługą i niezwykle terminowym wsparciem. Wszystkie osoby, z którymi rozmawialiśmy, przekonały nas swoją wiedzą i zrozumieniem i od tego czasu wspierają nas w pokonywaniu wyzwań naszego złożonego systemu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z podjęcia tego kroku".