Endpoint Management | IT Security | Management Suite

Inteligente narzędzia UEM pozwolą obniżyć koszty energii elektrycznej w przedsiębiorstwach

13. grudnia 2022, Avatar of William FendtWilliam Fendt

Gdy zaczynała się pandemia, firmy w szybkim tempie zwiększały wydatki na IT i pracowników, aby umożliwić im pracę zdalną i przyśpieszyć cyfryzację. Dzisiaj, w obliczu kolejnego globalnego kryzysu, rosnących cen energii i inflacji, mamy do czynienia z odwrotnym trendem. To właśnie technologie i kwestie kadrowe są na celowniku firm szukających oszczędości.

Sytuacja ta nie zadziwia już administratorót IT, którzy od dłuższego czasu muszą „robić więcej za mniej”. Jednak z drugiej strony, może być dobrym powodem do wdrożenia systemu do ujednoliconego zarządzania infrastrukturą informatyczną (UEM), który zautomatyzuje wiele podstawowych zadań działu IT. Co więcej, narzędzia takie jak baramundi Management Suite (bMS) integrują narzędzia pozwalające na obniżenie kosztów operacyjnych.

Lepiej i taniej

Oprogramowanie stanowi istotną część wydatków w IT. Dlatego, aby zredukować koszty niepotrzebnych, nieużywanych lub rzadko używanych systemów, warto wdrożyć w firmie moduł bMS License Management, który dostpny jest w ramach systemu baramundi Management Suite. Kolejnym przykładem, znacznie mniej oczywistym, ale równie istotnym w kwestii obniżenia kosztów, jest moduł bMS Energy Management, służący do zarządzania energią elektryczną.

Moduł ten dokumentuje zużycie energii elektrycznej przez wszystkie punkty końcowe znajdujące się w sieci organizacji, takie jak komputery, serwery, drukarki czy urządzenia peryferyjne. Pozwala również tworzyć przejrzyste raporty, a także umożliwia scentralizowaną konfigurację i zarządzanie zużyciem energii w przedsiębiorstwach. Dzięki temu, administratorzy IT mogą generować oszczędności w swoich organizacjach. Moduł ten jest dostępny bez dodatkowych kosztów dla klientów korzystających z systemu bMS.

W USA, zużycie energii w sieci może być mniej oczywistym obszarem ukierunkowanej redukcji kosztów, ze względu na stosunkowo niskie ceny prądu w porównaniu z większością Europy. Jednak Stary Kontynent zmaga się z dużo wyższymi kosztami energii. Niechlubne pierwsze miejsce w tym rankingu zajmują Niemcy, u których średnia stawka w grudniu 2021 roku wynosiła 34 centy za kilowatogodzinę (kWh), a zaraz po nich znajduje się Wielka Brytania z ceną 33 centów. Natomiast w USA, średnia stawka energii wynosiła około 16 centów/kWh, czyli o połowę mniej. Jednak ograniczenie zużycia energii elektrycznej to nie tylko możliwość oszczędności, ale i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Obserwacje z rynku pokazują, że wiele firm wraz z wdrożeniem planu o redukcji zużycia energii elektrycznej uwzględnia również w swojej polityce zobowiązania z zakresu ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG).
 

Nadszedł czas wspomnieć o komputerach i serwerach

Z danych przedstawionych przez U.S. Energy Information Administration wynika, że komputery i sprzęt biurowy odpowiadają za około 13 proc. zużytej energii elektrycznej w skali kraju. Dodatkowo, praca komputerów przyczynia się do wzrostu kosztów klimatyzacji i wentylacji, które łącznie stanowią około 23 proc. zużycia energii w przedsiębiorstwach.

Do tego dochodzi jeszcze surowa rzeczywistość związana z rosnącymi stawkami za energię elektryczną. Ich średnie uzależnione są od stanu i regionu. Ceny zaczynają się od 10,6 centów/kWh w południowo-środkowej części USA do 20,7 centów/kWh na Zachodnim Wybrzeżu. Kalifornia ma najwyższą średnią stawkę stanową na poziomie 24,6 centów/kWh (z wyjątkiem Hawajów - 42,7 centów). Wymienione ceny dotyczą biznesu. Ceny prądu dla gospodarstw domowych są jeszcze wyższe.

Wniosek: energia jest droga!

Istnieje jednak prosty sposób na zmniejszenie kosztów operacyjnych. W tym celu administratorzy IT powinni zacząć od wykonania łatwych obliczeń kosztów utrzymania posiadanych przez firmę serwerów, aby następnie przedstawić je kierownictwu. Jako przykład posłuży tu szacunkowy roczny koszt eksploatacji średniej klasy modeli serwerów 1U i 2U firm Dell i HP w 2021 roku. Analiza ujawniła, że przy maksymalnym wykorzystaniu serwerów, koszt zużycia przez nie energii elektrycznej wyniesie od 500 do 600 USD, a koszt utrzymania ich w gotowości do użycia od 160 do 280 USD. Obliczenia dotyczą jednego serwera i założono w nich, że średni koszt kWh wynosi 13,3 centa. W zależności od lokalizacji firmy, można te liczby podwoić lub zwiększyć o połowę. Następnie, kwotę tę należy pomnożyć przez liczbę obsługiwanych serwerów. Co ważne, w obliczeniach nie uwzględniono energii elektrycznej zużywanej przez komputery użytkowników końcowych, drukarki, monitory, telefony, kserokopiarki, routery/przełączniki itp.

Inteligentne rozwiązania oszczędzające energię

Wdrożenie w organizacji inteligentnych rozwiązań, takich jak moduł do zarządzania energią bMS (bMS Energy Management) pozwoli zaoszczędzić koszty prądu oraz udokumentować oszczędności w oparciu o dwie proste czynności, które są możliwe do wykonania w każdej firmie i dla wszystkich punktów końcowych podłączonych do sieci, nie tylko wspomnianych już serwerów. 

  1. Analiza zużycia poprzez inwentaryzację: Funkcja automatycznej inwentaryzacji bMS szybko rejestruje wszystkie podłączone do sieci punkty końcowe, a także ich czas pracy i czuwania. Dzięki temu, możliwe jest tworzenie bardzo szczegółowych raportów dotyczących tego, ile energii zużywają poszczególe urządzenia. 
  2. Identyfikacja potencjalnych oszczędności: Dane z inwentaryzacji umożliwiają szybkie wykrycie "pożeraczy energii". Ponadto, dogłębna analiza dostarcza konkretne sugestie związane z optymalizacją użytkowania dla różnych typów urządzeń. Te zalecenia mogą być następnie łatwo i automatycznie zastosowane do wszystkich punktów końcowych indywidualnie lub w grupach.

Warto wspomnieć, że system bMS jest zgodny z  Ogólnym rozporządzenie o ochronie danych (RODO), co zapewnia poufność danych użytkowników końcowych.

Administratorzy IT z pewnością potrzebują narzędzi UEM, takich jak bMS, aby poprawić wydajność i bezpieczeństwo. Nie zmienia to faktu, że nadal mogą wykorzystywać te same procedury i ten sam interfejs administratora służący im do wdrażania nowych systemów (w tym operacyjnych) i wprowadzania poprawek, aby proaktywnie prezentować zarządowi konkretne kroki prowadzące do redukcji kosztów operacyjnych w oparciu o rzeczywiste dane.
 

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3