IT Security | System Administration

Bezpieczeństwo na szóstkę

14. czerwca 2023, Avatar of Benedict WeidingerBenedict Weidinger

Szkolne systemy IT podatne są na wiele zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni. Jednocześnie, osoby zajmujące się bezpieczeństwem sieci mają ograniczone możliwości jej ochrony. Nie tylko zagraża to skutecznej nauce, ale też zwiększa koszty związane z zabezpieczeniem urządzeń uczniów i nauczycieli oraz z usuwaniem skutków ataków i naruszeń. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi (UEM).

W pigułce

  • Cyberprzestępcy postrzegają systemy szkolne jako łatwy cel, ponieważ bezpieczeństwo IT zazwyczaj nie jest priorytetem w przypadku budżetów edukacyjnych.
  • Liczba cyberataków zgłoszonych w amerykańskich placówkach oświatowych w całym kraju wzrosła z 400 w 2018 r. do ponad 1300 do 2021 r.
  • Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi pomaga placówkom edukacyjnym w zwiększeniu bezpieczeństwa cyfrowego i efektywnym zarządzaniu infrastrukturą IT, dzięki czemu mogą one skoncentrować się na wspieraniu uczniów, nauczycieli i pracowników.

Polski system edukacyjny, mimo niskiej atrakcyjności finansowej, może stanowić łatwy cel dla cyberprzestępców. Szkolne sieci często składają się ze starych urządzeń, wrażliwych danych osobowych, finansowych i edukacyjnych, a także ograniczonych zasobów i wsparcia w zakresie cyberbezpieczeństwa. W niektórych przypadkach zadania z zakresu IT przydzielane są nauczycielom informatyki jako dodatkowy obowiązek w niepełnym wymiarze godzin.

Zagrożenia nie omijają szkół korzystających z usług komercyjnych dostawców IT. Na przykład, atak ransomware ze stycznia 2022 r. na dostawcę usług hostingowych FinalSite wyłączył strony internetowe i usługi poczty elektronicznej dla około 5000 szkół w całych Stanach Zjednoczonych. Według amerykańskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury (CISA) liczba cyberzagrożeń wzrosła od początku pandemii, ponieważ urządzenia do zdalnego nauczania znacznie zwiększyły obszary ataków.

W raporcie CISA ze stycznia 2023 r. poświęconym poprawie cyberbezpieczeństwa w szkołach podstawowych wyraźnie określono skalę wyzwania:

„Coraz częściej systemy szkolne są narażone na ataki, w wyniku których dane są usuwane, niewłaściwie wykorzystywane, a nawet przetrzymywane dla okupu. Trend ten utrzymywał się przez cały 2022 r., a przedstawiciele władz placówek edukacyjnych zaczynają zdawać sobie sprawę, że żadna szkoła, czy zespół szkół nie są odporne na cyberataki. Obszary o niskich dochodach są bardziej narażone na cyberataki i potrzebują ukierunkowanego wsparcia ze względu na brak środków finansowych.”

W raporcie CISA stwierdzono również, że cyberataki stwarzają: „niemożliwe do sprostania wyzwanie dla naszych instytucji edukacyjnych i społeczności, którym służą i które chronią - dzieci, rodziców i nauczycieli. Ciągłe ataki cyberprzestępców zagrażają rozwojowi edukacyjnemu naszych dzieci, jednocześnie narażając na niebezpieczeństwo dane osobowe i szkolne”.

Potrzeba natychmiastowej poprawy sytuacji

Nawet niewielkie usprawnienia w szkolnej infrastrukturze teleinformatycznej mogą zwiększyć jej cyberodporność. Przydatne w tym zakresie zarówno dla szkół, jak i dostawców usług IT może okazać się ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi (UEM). UEM pozwala działom IT zarządzać infrastrukturą IT i zabezpieczać punkty końcowe, takie jak komputery stacjonarne, laptopy, tablety czy inne urządzenia mobilne z poziomu jednej platformy, na przykład za pomocą baramundi Management Suite (bMS). Dzięki temu szkoła może efektywnie zarządzać wszystkimi urządzeniami w sieci, a także wdrażać na nich odpowiednie aktualizacje, poprawki bezpieczeństwa i hotfixy. Możliwe jest również zarządzanie prawami poszczególnych użytkowników i dostarczanie niezbędnych certyfikatów.

Zwiększona ochrona

UEM zwiększa ochronę sieci na kilka sposobów.

  1. UEM pomaga działom IT śledzić wszystkie punkty końcowe w sieci, w tym urządzenia, które mogły nie zostać wydane przez odpowiedni do tego organ lub nie spełniają wymagań bezpieczeństwa sieci szkolnej. Jest to szczególnie ważne, gdy uczniowie i pracownicy korzystają z własnych urządzeń do łączenia się ze szkolną siecią. Dzięki UEM zespoły IT mogą upewnić się, że tylko urządzenia zgodne z zasadami bezpieczeństwa mają dostęp do sieci.
  2. UEM stanowi istotne wsparcie w szybkim stosowaniu poprawek bezpieczeństwa i aktualizacji we wszystkich punktach końcowych w sieci, w tym tych znajdujących się poza terenem szkoły. Niezaktualizowane urządzenia zawierają potencjalnie niebezpieczne luki w zabezpieczeniach, które mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców.
  3. UEM może pomóc pracownikom IT egzekwować zasady bezpieczeństwa we wszystkich punktach końcowych. Mowa tutaj o stosowaniu silnych haseł, szyfrowaniu danych czy ograniczaniu dostępu do niebezpiecznych stron internetowych. Egzekwując te wytyczne, informatycy mogą zmniejszyć ryzyko naruszenia danych i chronić informacje wrażliwe.

Zmniejszenie kosztów i zadań IT

UEM może również skrócić czas związany z utrzymaniem i zabezpieczeniem szkolnej infrastruktury IT, a także zmniejszyć koszty IT. Zintegrowany system UEM zapewnia spójną i intuicyjną platformę do zarządzania i daje administratorom możliwość zdalnego sterowania wszystkimi urządzeniami w sieci. Dzięki temu można ograniczyć koszty, ponieważ pracownicy działu IT nie muszą podróżować, aby instalować aktualizacje i inne oprogramowanie na szkolnych komputerach, tabletach, smartfonach, czy tablicach interaktywnych.

Instalacja i klonowanie systemu operacyjnego

Funkcje pakietu baramundi Management Suite, takie jak OS-Install i OS-Cloning umożliwiają szybką konfigurację, resetowanie lub przywracanie oprogramowania. Jest to szczególnie przydatne, gdy współdzielone komputery muszą zostać przywrócone do stanu fabrycznego lub zaktualizowane. Zamiast uciążliwej i czasochłonnej ręcznej konfiguracji każdego systemu z osobna, administratorzy tworzą i przechowują jego wstępnie skonfigurowany obraz w bMS, który następnie może być dystrybuowany do dowolnej liczby komputerów za pomocą funkcji automatyzacji bMS. System jest również spersonalizowany i dodany do domeny. Wszystkie pliki konfiguracyjne są archiwizowane i dostępne dla nowych instalacji w razie potrzeby.

Automatyzacja oszczędza czas i pieniądze

UEM umożliwia również zautomatyzowanie wielu rutynowych zadań IT, takich jak inwentaryzacja urządzeń, skanowanie luk w zabezpieczeniach, wdrażanie aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa, odnawianie certyfikatów, itp. Dzięki temu dział IT ma więcej czasu na realizowanie innych ważnych zadań służących poprawie cyberbezpieczeństwa, takich jak instalacja nowego oprogramowania lub optymalizacja wydajności sieci.

Podsumowując, UEM to potężna technologia, która pomaga szkołom i innym placówkom edukacyjnym poprawić bezpieczeństwo, wydajność sieci oraz koszty, jednocześnie zmniejszając przeciążenie działu IT.

Kontrola z poziomu jednej platformy

Zabezpiecz i kontroluj swoje urządzenia, gdziekolwiek się znajdują, dzięki baramundi Management Suite. Dowiedz się więcej z naszej bezpłatnej broszury.

Pobierz tutaj

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3