Rona Tanca

Software Engineer

Pracuję w baramundi w zespole Mac&Mobile od 2020 roku. Wcześniej studiowałem informatykę na studiach licencjackich i magisterskich.