[Translate to polski:] baramundi AUT

baramundi AUT

APPLICATION USAGE TRACKING

Zarządzanie oprogramowaniem, optymalizacja kosztów licencji

Jakie programy są używane i z jaką częstotliwością? Często instaluje się aplikacje na wszystkich dostępnych komputerach albo aktywuje jakiś program, żeby z niego tylko jeden raz skorzystać. Nierzadko sami pracownicy nie wiedzą dokładnie, jakie programy zainstalowano do jakich celów albo czy dane oprogramowanie jest nadal potrzebne. Powoduje to szybki wzrost kosztów licencji w przedsiębiorstwie. Jednak kiedy dokładnie wiadomo, które aplikacje są faktycznie używane, wie się również, w jaki sposób można obniżyć koszty licencji. Wszystkich niezbędnych do tego celu informacji dostarcza moduł baramundi AUT. Nazwa baramundi AUT jest skrótem od „Application Usage Tracking” (śledzenie użycia aplikacji); rozwiązanie to monitoruje każdej wybranej aplikacji pod kątem jej używania. Dzięki temu dokładnie wiadomo, które programy są wykorzystywane, na jakich licencjach można zaoszczędzić, a także przyjmowane jest nowo wdrożone oprogramowanie.

Zalety

  • Identyfikacja stopnia wykorzystania oprogramowania
  • Optymalizacja kosztów licencji
    Ocena wykorzystania nowych programów
  • Podniesienie poziomu akceptacji przejścia na inne oprogramowanie w przedsiębiorstwie i wizualizacja wykorzystania nowego oprogramowania
  • Uwzględnienie wytycznych RODO

Wypróbuj to!

Zorientuj się, czy baramundi Application Usage Tracking przyda się Twojej firmie i zamów bezpłatną, 30-dniową pełną wersję oprogramowania, by to przetestować. Z przyjemnością zaprezentujemy też na miejscu, w Twojej firmie, jakie korzyści wynikają z pracy z systemem baramundi Management Suite i w jaki sposób zachować orientację co do posiadanych aplikacji z wykorzystaniem modułu baramundi Application Usage Tracking. 

Skontaktuj się z nami!

Szczegółowe informacje na temat modułu baramundi Application Usage Tracking

Identyfikacja nieużywanego oprogramowania

Moduł baramundi AUT umożliwia rejestrowanie użycia oprogramowania w dowolnych systemach docelowych w sieci: ZSystem baramundi Management Suite loguje w tle za pośrednictwem modułu baramundi AUT wykonywanie monitorowanych programów lub procesów na wszystkich skonfigurowanych pod tym kątem systemach docelowych. Dzięki temu możliwe jest zarówno fizyczne zlokalizowanie oprogramowania w niezawodny sposób, jak i określenie stopnia jego wykorzystania, a także tego, czy w ogólne jest ono w użyciu.
W przeciwieństwie do modułu baramundi Inventory, , który tworzy chwilowy zrzut (migawkę) danych inwentaryzacyjnych, moduł baramundi AUT gromadzi dane inwentaryzacyjne z zadanego okresu. W rezultacie administrator dzięki baramundi AUT zyskuje ogólną orientację dotyczącą stopnia wykorzystania oprogramowania. Na podstawie liczby niepotrzebnych licencji baramundi AUT oblicza również potencjalne oszczędności w euro.

Kompleksowa ochrona danych i użytkowników

Jako produkt wytwarzany przez niemieckiego producenta baramundi AUT spełnia wymogi i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych (RODO): Na podstawie zgromadzonych danych nie można w żadnym momencie wyciągnąć wniosków na temat indywidualnych zachowań roboczych. Widoczny jest system, nie użytkownicy. Taki sposób postępowania zapewnia, że we wrażliwych środowiskach nie dojdzie do protokołowania żadnych danych aplikacji App Usage Tracker. Dopracowany system prawny pozwala zapobiec dostępowi osób nieupoważnionych do zebranych danych.