[Translate to polski:] Lizenz-Management

Zarządzanie licencjami

Zarządzanie licencjami

Przejrzystość dzięki zarządzaniu licencjami

Wyzwanie

Im więcej aplikacji i komputerów działa w systemie i im większa heterogeniczność środowiska oprogramowania, tym kontrola nad licencjami staje się trudniejsza. Zbyt mała liczba licencji może stać się bardzo kosztowna, a zbyt duża wiąże środki, które dałoby się wykorzystać gdzie indziej w bardziej racjonalny sposób.

Aby uzyskać uporządkowane wskazówki dotyczące sytuacji licencyjnej w firmie należy:

 • Samodzielnie zarejestrować własne umowy licencyjne
 • Porównać licencje z zainstalowanym oprogramowaniem
 • Skoncentrować się na produktach istotnych dla swojego przedsiębiorstwa
 • Uzyskać łatwe i szybkie zestawienia stanu licencji

Przed dokonaniem nowych inwestycji trzeba:

 • Zidentyfikować nieużywane oprogramowanie na poszczególnych urządzeniach końcowych, jednocześnie przestrzegając obowiązujących reguł ochrony danych
 • W razie potrzeby odinstalować nieużywane programy

Dodatkowo administrator jest:

 • gotowy na audyty licencji przeprowadzane przez producentów oprogramowania

Rozwiązanie

W celu uzyskania uporządkowania obrazu indywidualnego stanu licencji, dzięki baramundi License Management można zarejestrować istotne produkty, licencje i umowy. Zarejestrowane licencje o określonych właściwościach użytkowych, jak np. uprawnienia do aktualizacji wstecznej (downgrade) lub wtórnego wykorzystania zostają przypisane do odpowiednich produktów. Z baramundi Inventory otrzymujesz uporządkowane zestawienie instalacji oprogramowania zarządzanych przez rozwiązania baramundi. Aby zyskać całkowity obraz sytuacji, można dodawać ręcznie pozostałe instalacje z innych instancji. Przedstawione w ten sposób instalacje można przypisywać do poszczególnych produktów.

Zintegrowania funkcja porównywania umożliwia szybkie i proste zestawienie aktualnie pożądanego stanu licencjonowania posiadanych urządzeń z systemem Windows. W celu stworzenia rozszerzonych widoków raportów można wyeksportować dane do standardowego otoczenia Excel, aby tam nieprzerwanie generować własne raporty.

Przed nabyciem nowej licencji można posłużyć się baramundi AUT aby dokładnie monitorować wykorzystanie programów wymagających kosztownych licencji. Przykładowo administrator może się dowiedzieć, na którym urządzeniu ani razu nie uruchomiono drogiego programu graficznego i z której licencji można zrezygnować bądź wykorzystać ją dla innych użytkowników. Można przy tym dokładnie określić, które aplikacje mają być monitorowane na danych urządzeniach.

Rzecz jasna wszystko to odbywa się zgodnie z surowymi przepisami o ochronie danych. W ramach tego procesu nie zachodzi gromadzenie żadnych danych osobowych, a wyniki są udostępniane wyłącznie zakresie uniemożliwiającym wyciągnięcie wniosków co do zachowań poszczególnych pracowników. Nieużywane programy można odinstalować automatycznie za pomocą baramundi Deploy . Płacisz wyłącznie za licencje tych programów, których są naprawdę potrzebne.

Nasze zalecenie

Uzyskaj jasny obraz stanu licencji w firmie i dowiedz się, czy koniczne są jakieś działania w związku z optymalizacją kosztów bądź zbyt małą liczbą licencji. Przed zakupem nowej licencji sprawdź stopień wykorzystania danego oprogramowania i odinstaluj nieużywane aplikacje. W tym celu połącz:

Efekt

Jako klient:

 • Zyskujesz przejrzystość co do posiadanych licencji
 • Ograniczasz koszty dzięki dokładnemu przydzielaniu licencji oraz identyfikacji nieużywanych aplikacji
 • Unikasz nieplanowanych płatności spowodowanych zbyt małą liczbą licencji
 • Poznajesz poziom akceptacji nowego oprogramowania w firmie

Zachowujesz kontrolę nad stosowanym oprogramowaniem i przydzielaniem licencji!

Rozwiązania Partnerskie

Zależnie od indywidualnych wymagań baramundi wspiera również integrację rozszerzonych rozwiązań do zarządzania licencjami naszych Partnerzy. Fundament stanowią tutaj dane inwentaryzacyjne z systemów baramundi udostępniane poprzez interfejs baramundi Connect . W przypadku bardziej szczegółowych pytań związanych z optymalizacją licencjonowania lub w przypadku zbliżającego się audytu firma baramundi zaleca zasięgnąć rady niezależnego konsultanta SAM.