[Translate to polski:] Lizenz-Management

Zarządzanie licencjami

Zarządzanie licencjami

Przejrzystość dzięki zarządzaniu licencjami

Wyzwanie

Im więcej aplikacji i komputerów działa w systemie i im większa heterogeniczność środowiska oprogramowania, tym trudniej zachować kontrolę nad licencjami. Jednak zbyt mała liczba licencji może okazać się bardzo kosztowna, a zbyt duża – blokuje środki, które można by wykorzystać gdzie indziej w bardziej racjonalny sposób.

W celu uzyskania uporządkowanych wskazówek dotyczących możliwych działań w sprawie licencji musisz:  

 • Mieć możliwość samodzielnego rejestrowania indywidualnych umów licencyjnych
 • Porównać zainstalowane oprogramowanie z posiadanymi licencjami
 • Skupić się na produktach istotnych dla Twojej firmy
 • Mieć łatwy i szybki wgląd w zestawienie stanu licencji w przedsiębiorstwie

Przed dokonaniem nowych inwestycji trzeba:

 • Zidentyfikować nieużywane oprogramowanie na poszczególnych urządzeniach końcowych, przestrzegając jednocześnie obowiązujących zasad dotyczących ochrony danych
 • W razie potrzeby odinstalować nieużywane programy

Ponadto jako administrator:

 • Masz być przygotowany na audyty licencyjne przeprowadzane przez producentów oprogramowania

Rozwiązanie

Aby uzyskać uporządkowany obraz indywidualnej sytuacji licencyjnej, możesz dzięki modułowi baramundi License Management rejestrować istotne produkty, licencje i umowy. Zarejestrowane licencje o określonych właściwościach użytkowych, takich jak na przykład uprawnienia do aktualizacji wstecznej (downgrade) lub wtórnego wykorzystania, przypiszesz do odpowiednich produktów. Z modułubaramundi Inventory otrzymasz uporządkowane zestawienie instalacji oprogramowania, które są zarządzane przez rozwiązania baramundi. Aby zyskać całościowy obraz sytuacji, można ręcznie dodać pozostałe instalacje z innych instancji. Przedstawione w ten sposób instalacje można przypisywać do poszczególnych produktów.

Zintegrowania funkcja porównywania umożliwia szybkie i proste tworzenie przeglądów bilansowych aktualnie pożądanego stanu licencjonowania posiadanych urządzeń z systemem Windows. W celu stworzenia rozszerzonych widoków raportowych skorzystaj z eksportu danych do standardowego środowiska arkusza kalkulacyjnego Excel, aby tam sprawnie generować odpowiednie własne raporty. 

Przed nabyciem nowej licencji użyj modułu baramundi AUT do precyzyjnie ukierunkowanego monitorowania wykorzystania programów wymagających kosztownych licencji. W ten sposób dowiesz się, na przykład, na którym urządzeniu ani razu nie uruchomiono drogiego programu graficznego i z której licencji można zrezygnować bądź wykorzystać ją dla innych użytkowników. Przy tym decyzja, które konkretnie aplikacje mają być monitorowane i na jakich urządzeniach, należy do ciebie. 

Rzecz jasna wszystko to odbywa się zgodnie z rygorystycznymi niemieckimi przepisami o ochronie danych. W ramach tego procesu nie są gromadzone żadne dane osobowe, a wyniki są udostępniane wyłącznie w takim zakresie, który uniemożliwia wyciągnięcie wniosków co do zachowań poszczególnych pracowników. Nieużywane programy możesz odinstalować automatycznie za pomocą modułu baramundi Deploy. Płacisz wyłącznie za licencje tych programów, które są Tobie naprawdę potrzebne. 

Nasza rekomendacja

Uzyskaj przejrzysty obraz stanu posiadanych licencji w Twojej firmie i zdobądź wskazówki dotyczące możliwych działań związanych z ewentualną optymalizacją kosztów bądź zbyt małą liczbą licencji. Przed zakupem nowej licencji sprawdź, w jakim stopniu jest wykorzystane dane oprogramowanie, i odinstaluj nieużywane aplikacje. W tym celu połącz:

Efekt

W takim przypadku:

 • Zyskasz przejrzysty obraz stanu posiadanych licencji
 • Ograniczysz koszty dzięki precyzyjnemu określeniu liczby licencji, a także zidentyfikowaniu nieużywanych aplikacji
 • Unikniesz nieplanowanych dopłat spowodowanych zbyt małą liczbą licencji
 • Poznasz poziom akceptacji nowego oprogramowania w firmie

Zachowasz orientację co do używanego oprogramowania i posiadanych licencji!

Rozwiązania partnerów

W zależności od Twoich indywidualnych wymagań baramundi wspiera również integrację rozszerzonych rozwiązań do zarządzania licencjami naszych partnerów. Fundament stanowią tutaj dane inwentarzowe z systemów baramundi udostępniane poprzez interfejs baramundi Connect . W przypadku bardziej szczegółowych pytań dotyczących optymalizacji licencjonowania lub w przypadku zbliżającego się audytu firma baramundi zaleca zasięgnąć rady niezależnego konsultanta SAM.