Automatyzacja checklist

Do pobrania materiałów

Zautomatyzuj te 6 obszarów, aby efektywniej zarządzać IT

CHECKLIST

CHECKLISTY BARAMUNDI zapewniają zwięzłe i szczegółowe wskazówki ekspertów odnoszące się do częstych pytań i problemów. Więcej z nich można znaleźć na stronie.

Powtarzające się zadania administratorów IT idealnie nadają się do automatyzacji. Dzięki temu można nie tylko zaoszczędzić czas, ale także zmniejszyć ilość błędów, co z kolei zwiększa ogólne bezpieczeństwo i produktywność w firmie. Każdy, kto do tej pory wszystko robił ręcznie, zadaje sobie teraz pytanie: od czego najlepiej zacząć automatyzację IT?

 

1. Inwentaryzacja

 

Aby automatyzacja IT przebiegła z powodzeniem, na bieżąco należy przeprowadzać inwentaryzację wszystkich zasobów firmy, w tym sprzętu i oprogramowania.

2. Patche

 

Automatyzacja standardowych patchy i aktualizacji oprogramowania usuwa luki na czas, utrzymuje bezpieczeństwo sieci na stałym poziomie i często oferuje użytkownikom końcowym znaczące udogodnienia.

3. Dystrybucja systemu operacyjnego  i oprogramowania

 

Do wdrażania nowego sprzętu administratorzy IT często używają manualnej listy kontrolnej, aby nie zapomnieć o żadnych ustawieniach lub aplikacjach.  Automatyzacja umożliwia ustandaryzowanie podejścia poprzez wykonywanie tej samej procedury konfiguracyjnej wiele razy.

4. Wsparcie użytkownika końcowego

 

Reset hasła? Wprowadzenie zmian administracyjnych? Działania te można zautomatyzować lub pozwolić użytkownikom końcowym na ich samodzielne wykonanie za pomocą kiosku baramundi. 

5. Ponowne uruchomienie

 

W celu zapewnienia płynnego działania, od czasu do czasu konieczne jest ponowne uruchomienie poszczególnych usług lub całego systemu operacyjnego. Restart odbywa się automatycznie w okresach niskiej aktywności, w wyznaczonych oknach serwisowych i nie koliduje z godzinami pracy użytkowników końcowych lub administratorów IT.

6. Wykrywanie złośliwego oprogramowania

 

Automatyczne skanowanie pod kątem złośliwego oprogramowania ma tę zaletę, że może działać poza godzinami, w których wydajność systemu musi pozostać najbardziej stabilna. Załączniki do wiadomości e-mail lub nieznane pliki mogą być również automatycznie skanowane w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Z kolei automatyczne usuwanie zagrożeń jest najszybszym sposobem na przywrócenie bezpieczeństwa IT po ich wykryciu.

W pigułce: Automatyzując te sześć czynności można usprawnić powtarzające się rutynowe zadania. Administratorzy IT mogą poświęcić zaoszczędzony czas na bardziej strategiczną pracę. Wsparcie w zakresie automatyzacji  zapewnia baramundi Management Suite.

Zawsze miej pod ręką praktyczną listę kontrolną?