7 kroków do zwiększenia wydajności IT, produktywności i zadowolenia użytkowników

CHECKLIST

CHECKLISTY BARAMUNDI zapewniają zwięzłe i szczegółowe wskazówki ekspertów odnoszące się do częstych pytań i problemów. Więcej z nich można znaleźć na stronie.

Administratorzy IT liczą na to, że użytkownicy zawsze będą zgłaszać awarie sprzętu, oprogramowania i sieci. Zdarza się jednak, że tego nie robią, gdyż są zbyt zapracowani i uważają, że problemy ze sprzętem są czymś normalnym. Tymczasem ich raporty mogą pomóc administratorom IT zidentyfikować i naprawić problematyczne wzorce oraz poprawić ogólną wydajność systemu. Na szczęście istnieją sposoby, dzięki którym administratorzy IT mogą radzić sobie z tymi problemami jeszcze zanim użytkownicy zgłoszą się do pomocy technicznej. W ten sposób możliwa jest do osiągnięcia większa wydajność punktów końcowych, mniejsza liczba zgłoszeń do pomocy technicznej, większa produktywność oraz wysokie zadowolenie użytkowników.

 

1. Kontrola stabilności i wydajności

 

Wykrywaj powtarzające się awarie sprzętu i oprogramowania, spowolnienia i inne problemy z wydajnością, wykorzystując do tego specjalne narzędzia do zarządzania doświadczeniami użytkowników końcowych.

2. Monitorowanie łączności

 

Monitoruj i analizuj uciążliwe problemy sieciowe w biurach lub domach użytkowników.

3. Badanie opinii użytkowników końcowych

 

Dowiedz się, które problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub siecią mają największy wpływ na komfort pracy i produktywność użytkowników.

4. Identyfikacja wadliwego  oprogramowania i sprzętu

 

Ustalaj priorytety działań poprzez porównywanie zgłoszeń użytkowników z branżowymi wskaźnikami wydajności, a także z danymi dotyczącymi kondycji inaczej skonfigurowanych punktów końcowych, również tych znajdujących się w innych lokalizacjach firmy.

5. Systematyczne zarządzanie aktualizacjami

 

Szybko testuj i wdrażaj aktualizacje systemu operacyjnego i poprawki oprogramowania innych firm, aby zoptymalizować wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo punktów końcowych.

6. Automatyzacja i narzędzia AI

 

Korzystaj z narzędzi do automatyzacji, aby uprościć instalację oprogramowania, usprawnić wdrażanie aktualizacji i poprawek, utrzymać niezmiennie wysoką jakość i uniknąć przestojów użytkowników. Zapewnij wstępnie skonfigurowane portale samoobsługowe dla pracowników, aby mogli samodzielnie wykonać podstawowe instalacje. Korzystaj z narzędzi wspieranych przez AI do analizowania i automatycznego rozwiązywania powtarzających się anomalii.

7. Komunikacja i przejrzystość

 

Informuj użytkowników o planowanych przestojach lub potencjalnych problemach z wydajnością lub kompatybilnością. Dziel się osiągnięciami z zakresu IT z użytkownikami i kierownictwem oraz informuj o poprawie produktywności i zadowolenia użytkowników.

Zwiększ produktywność i satysfakcję użytkowników za pomocą modułu baramundi Argus Experience i innych zintegrowanych rozwiązań do zarządzania punktami końcowymi w baramundi Management Suite.

Zawsze miej pod ręką praktyczną listę kontrolną?