Asset Management checklist

Do pobrania materiałów

Kontroluj swoje zasoby

CHECKLISTY

CHECKLISTY BARAMUNDI zapewniają zwięzłe i szczegółowe wskazówki ekspertów odnoszące się do częstych pytań i problemów. Więcej z nich można znaleźć na stronie.

Każda organizacja powinna wziąć odpowiedzialność za swoje zasoby. Wszystkie urządzenia w firmie - od laptopa dyrektora generalnego po skaner w magazynie - muszą być pod nadzorem działu IT przez cały cykl ich życia. Zapomniane urządzenia stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa cyfrowego. Sprawdź, jak w skuteczny sposób zarządzać urządzeniami końcowymi w przedsiębiorstwie.

1. Zyskaj na czasie dzięki autodetekcji

Każdego roku wzrasta odsetek liczby urządzeń końcowych w firmach na całym świecie.  Dla uzyskania pełnej transparentności zalecane jest wykonywanie rejestrów automatycznych. Urządzenia końcowe podłączone do sieci centralnej można zazwyczaj zidentyfikować dzięki standardowym protokołom. Oszczędza to czas i eliminuje błędy. Jedynie urządzenia chronione lub offline powinny być rejestrowane ręcznie.

2. Wzbogacenie danych o wykaz

Aby sensownie wykorzystać zebrane i nieprzetworzone dane, trzeba je rozdzielić według ich właściwości. W zależności od metody, niezbędne może być ręczne wzbogacenie poszczególnych danych o informacje. Dzięki temu możemy zaoszczędzić czas i wysiłek przy sporządzaniu raportów w przyszłości.

3. Pamiętaj o licencjach

Urządzenia zazwyczaj są wyposażone w oprogramowanie, które wymaga licencji. One również muszą podlegać zautomatyzowanej inwentaryzacji. Tylko dzięki możliwie najbardziej aktualnym informacjom na temat licencji, mogą być one prawidłowo przypisywane, a audyty przeprowadzane bez stresu. Śledząc wykorzystanie aplikacji można również zoptymalizować liczbę wymaganych licencji i łatwo skorygować rozbieżności.

4. Brak martwych pól dla urządzeń mobilnych

Urządzenia przenośne wymagają szczególnego zarządzania, gdyż łatwiej jest je ukraść lub mogą się dostać w niepowołane ręce. Dodatkowo, użytkownicy często wykorzystują je do celów prywatnych. Rozwiązaniem jest solidne zarządzanie urządzeniami mobilnymi i rozdzielenie danych prywatnych od służbowych za pomocą specjalnych profili.

5. Podstawy zarządzania ryzykiem

Zarządzanie aktywami nie jest celem samym w sobie. Gromadzenie i inwentaryzacja danych dotyczących istniejących zasobów umożliwia świadome zarządzanie ryzykiem. Ułatwia to identyfikację szczególnie wrażliwych urządzeń końcowych i ich zależności. Na tej podstawie można następnie podjąć segmentację sieci, izolację lub inny odpowiedni środek w celu zminimalizowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem operacji.

baramundi Management Suite pomaga kontrolować urządzenia końcowe zarówno w biurach, jak i przedsiębiorstwach przemysłowych za pomocą modułów Inventory, Network Devices, Mobile Devices (Premium) oraz Application Usage Tracking.

Zawsze miej pod ręką praktyczną listę kontrolną?