Asset Management checklist

Do pobrania materiałów

5 kroków do efektywnego zarządzania zasobami IT

CHECKLISTY

CHECKLISTY BARAMUNDI zapewniają zwięzłe i szczegółowe wskazówki ekspertów odnoszące się do częstych pytań i problemów. Więcej z nich można znaleźć na stronie.

Zarządzanie zasobami IT ma coraz większe znaczenie dla organizacji niezależnie od ich wielkości. Aby zapewnić bezpieczeństwo i kontrolować koszty, wszystkie urządzenia w firmie - od laptopa dyrektora generalnego po skaner w magazynie  muszą być pod nadzorem działu IT przez cały cykl ich życia. Sprawdź, jak za pomocą 
5 łatwych kroków, skutecznie i efektywnie zarządzać zasobami IT. 

1. Zyskaj na czasie dzięki autodetekcji

 

Dla uzyskania pełnej transparentności zalecane jest wykonywanie rejestrów automatycznych. Urządzenia końcowe podłączone do sieci centralnej można zazwyczaj zidentyfikować za pomocą standardowych protokołów. Oszczędza to czas i eliminuje błędy. Jedynie urządzenia chronione lub offline powinny być rejestrowane ręcznie.

2. Uzupełnij dane

 

Aby sensownie wykorzystać zebrane i nieprzetworzone dane, muszą być one możliwe do filtrowania według ich właściwości. W zależności od metody, niezbędne może  być ręczne wzbogacenie poszczególnych danych o konkretne informacje. Dzięki temu możemy zaoszczędzić czas i wysiłek przy sporządzaniu raportów w przyszłości.

3. Pamiętaj o licencjach

 

Zautomatyzowana inwentaryzacja jest niezbędna zarówno w przypadku zwykłego oprogramowania, jaki i oprogramowania sprzętowego, wymagającego licencji. Tylko aktualna baza danych zapewnia prawidłowe licencjonowanie i bezstresowe audyty. Rozbieżności w wymaganych licencjach można skorygować poprzez śledzenie wykorzystania aplikacji.

4. Usprawnij zarządzanie mobilnością  w przedsiębiorstwie

 

Urządzenia przenośne łatwiej mogą dostać się w niepowołane ręce. Dodatkowo, użytkownicy często wykorzystują je do celów prywatnych. Rozwiązaniem jest solidne zarządzanie urządzeniami mobilnymi i rozdzielenie danych prywatnych od służbowych za pomocą specjalnych profili.

5. Podstawy zarządzania ryzykiem

 

Świadome zarządzanie ryzykiem jest możliwe do osiągnięcia tylko wtedy, gdy firma gromadzi i rejestruje dane dotyczące istniejących zasobów. Ułatwia to identyfikację szczególnie wrażliwych urządzeń końcowych i ich zależności. Segmentacja sieci, izolacja lub inne środki mogą zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem operacji.

W pigułce: Aby skutecznie zarządzać zasobami IT, należy automatycznie gromadzić szczegółowe informacje o urządzeniach, wzbogacać dane inwentaryzacyjne, zautomatyzować zarządzanie licencjami, a także skutecznie zarządzać urządzeniami przenośnymi, mobilnością w przedsiębiorstwie i ryzykiem.

Zawsze miej pod ręką praktyczną listę kontrolną?