End User Experience

Stawiamy na ekologię: rola IT w zrównoważonym rozwoju

14. grudnia 2023, Avatar of Robert KlingerRobert Klinger

Unijna dyrektywa dotycząca sprawozdawczości w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) stawia firmy przed kolejnymi wyzwaniami, a specjalistów IT przed nowymi możliwościami dostarczenia potrzebnych rozwiązań.

W pigułce

  • Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) ustanawia nowe standardy zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw i wymaga od nich raportowania działań podejmowanych w celu realizacji tych wymogów.
  • Poprawa wydajności energetycznej i wydłużenie cyklu życia urządzeń może pomóc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju.
  • Analiza wydajności systemów, wymagań odnośnie technologii i opinii użytkowników pomaga w dokonywaniu zakupów energooszczędnych rozwiązań IT.

Świat cyfrowy przygotowuje się do bardziej przyjaznej dla środowiska przyszłości, pokazując, że zrównoważony rozwój to nie tylko puste słowa. Aby ograniczyć wpływ dzisiejszych energochłonnych centrów danych i innych systemów IT, zarówno firmy, jak i organy regulacyjne wdrażają nowe praktyki i wymagania.

Jako przykład może posłużyć amerykańska ustawa o redukcji inflacji, która wyznacza cel osiągnięcia zerowej emisji netto do 2035 r. i napędza wysiłki mające na celu wzmocnienie zrównoważonego rozwoju w sektorze rządowym, biznesowym i konsumenckim.

Według raportu analityków technologicznych z firmy Forrester, organizacje na całym świecie muszą nadać priorytet działaniom mającym na celu ograniczenie bezpośrednich emisji związanych z zużyciem energii oraz pośrednich emisji związanych z łańcuchami dostaw. Według Forrestera osoby odpowiedzialne za IT mają do odegrania kluczową rolę w poprawie zrównoważonego rozwoju firmy poprzez podejmowanie decyzji dotyczących centrów danych, infrastruktury, punktów końcowych, wdrożenia chmury oraz oprogramowania do monitorowania środowiska informatycznego.

Nowa dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) zobowiązuje firmy w Unii Europejskiej do raportowania ich wpływu na środowisko i praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju. To z kolei wskazuje na niezliczone możliwości odegrania przez IT aktywnej roli w zwiększaniu wydajności zasobów biznesowych i konsumenckich.

CSRD: Kamień milowy ku większej przejrzystości w zrównoważonym rozwoju

Dyrektywa CSRD jest uważana za kamień milowy w zwiększaniu przejrzystości w kwestiach środowiskowych i społecznych. Dokument wszedł w życie 5 stycznia 2023 r. i musi być wdrożeony przez państwa członkowskie UE do połowy 2024 r.

Od strony praktycznej, sprawozdawczość wymagana przez CSRD będzie obejmować szereg nowych oraz istniejących środków podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na przykład, raportowanie praktyk IT nie jest niczym nowym, ale CSRD zaostrza wymagania w zakresie rozwoju energooszczędnych technologii, wydłużania żywotności produktów i zmniejszania ich obciążenia pracą.

Dłuższa żywotność: dział IT koncentruje się na energooszczędnym sprzęcie

Na początek weźmy za przykład sprzęt. Coraz więcej producentów opracowuje energooszczędne produkty: od serwerów, które generują mniej ciepła i nie wymagają tak silnego chłodzenia, po laptopy i smartfony, które działają lepiej przy mniejszym zużyciu energii. Skoncentrowano się również na wydłużeniu żywotności produktów w celu zmniejszenia ilości elektrośmieci. Według badania przeprowadzonego przez wiele organizacji we współpracy z ONZ, w 2019 r. na świecie wygenerowano 53,6 mln ton elektroodpadów, od wyrzuconych telefonów komórkowych po laptopy, monitory oraz inne urządzenia i sprzęt IT. Dłuższy cykl życia sprzętu znacznie przyczynia się również do ograniczenia zużycia zasobów i zmniejszenia negatywnego oddziaływania łańcuchów dostaw na środowisko.

Ponadto, według badania „Rynek usług IT w Niemczech 2023” firmy dostrzegają, że wydłużenie cyklu życia sprzętu przyczynia się do znacznej dekarbonizacji sektora IT.

Analiza wydajności: Przegląd 3 lub 5-letnich cykli wymiany

CSRD wymaga od firm nowego poziomu odpowiedzialności przy zakupie sprzętu IT. Przedsiębiorstwa doświadczone w stosowaniu bardziej zrównoważonego podejścia zdają sobie sprawę, że wiele urządzeń nie musi być rutynowo wymienianych po 3 lub 5 latach. Zamiast tego można wymienić tylko te, które są niewydajne i niestabilne. Dłuższy cykl życia sprzętu jest nie tylko bardziej zrównoważony, ale także przyjazny dla firmowego budżetu. W swoim poprzednim wpisie wyjaśniłem jak korzystać z baramundi Argus Experience do wykrywania urządzeń o niskiej wydajności.

Rozważ potrzeby związane z wydajnością podczas zakupu sprzętu

Optymalizacja i zrównoważenie poszczególnych procesów jest możliwe dzięki połączeniu wydajnego oprogramowania ze stabilnym sprzętem. Przy jego zakupie często skupiamy się na cenie lub na wyborze marki. Najczęściej dostępnych jest zaledwie kilka różnych modeli, a wzorce użytkowania lub potrzeby rzadko są brane pod uwagę. Zazwyczaj firmy mogą zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć zużycie energii kupując sprzęt i oprogramowanie o wydajności i wymaganiach energetycznych, które odpowiadają ich zamierzonemu wykorzystaniu, zamiast kupować energochłonne systemy wyższej klasy z funkcjami, które prawdopodobnie nie będą używane.

Dzięki rozwiązaniu takiemu jak Argus Experience można zidentyfikować urządzenia końcowe o ponadprzeciętnym lub niskim obciążeniu procesora i/lub pamięci. Działy IT mogą wykorzystać te dane do wyboru urządzeń w oparciu o ich potencjalne cele, przeznaczając np. wydajne urządzenia dla programistów i prostsze laptopy dla menedżerów.

Zrównoważone i opłacalne: Dlaczego feedback pracowników z wykorzystaniem narzędzi pracy jest tak ważny

Feedback pomaga obniżyć koszty i zapewnić zrównoważony rozwój. Pracownik nie musi na przykład wymieniać 3 lub 5 letniego laptopa jeśli jest z niego zadowolony i może na nim dalej pracować. Opinie użytkowników można z łatwością odnotowywać i analizować w baramundi Argus Experience.

Osoby, które tworzą sprzęt i oprogramowanie z myślą o zrównoważonym rozwoju także przyczyniają się do zgodności z CSRD. Uwzględniając tym samym zrównoważony rozwój, można wygenerować większe korzyści dla firm, pracowników i środowiska.

Weź sobie to do serca - użytkownicy końcowi będą Ci wdzięczni!

Zoptymalizuj wydajność IT, aby utrzymać produktywność pracowników!

Dowiedz się z naszego darmowego biuletynu informacyjnego, w jaki sposób możesz poprawić stabilność swoich systemów informatycznych, uniknąć irytujących problemów IT i zwiększyć zadowolenie pracowników. Proaktywny Digital Experience Management (DEX) zapewnia płynne i wydajne cyfrowe doświadczenia użytkowników.

Pobierz bezpłatną białą księgę na Digital Employee Experience

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3