Endpoint Management

Dlaczego warto zarządzać aktualizacjami?

09. kwietnia 2024, Avatar of Benedict WeidingerBenedict Weidinger

Osoby decyzyjne spoza sektora IT nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że niezaktualizowane systemy mogą generować poważne koszty. Zautomatyzowanie aktualizacji pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych, zmniejszenie kosztów oraz poprawę bezpieczeństwa.

W skrócie

  • Automatyzacja procesów IT, zwłaszcza zarządzania aktualizacjami, jest kluczowe dla zmniejszenia kosztów.
  • Niewłaściwe zarządzanie aktualizacjami może prowadzić do poważnych strat finansowych, przerw w działalności biznesowej i naruszeń bezpieczeństwa.
  • Skuteczne zarządzanie aktualizacjami oraz poprawkami w oparciu o ocenę potrzeb, automatyzację, testowanie, segmentację, a także komunikację wewnętrzną może poprawić bezpieczeństwo i wydajność.

Automatyzacja procesów jest konieczna, jeśli firmy chcą obniżyć koszty związane z IT. Dotyczy to przede wszystkim zarządzania aktualizacjami i poprawkami. Proces ręcznego aktualizowania jest bowiem czasochłonny, pracochłonny, podatny na błędy i niespójny. To z kolei może prowadzić do powstania luk w zabezpieczeniach, niższej produktywności, utraty danych, a nawet kosztownych przerw w działalności biznesowej.

Niezaktualizowane punkty końcowe oraz wrażliwe systemy zdalnego dostępu są obecnie uważane za główne przyczyny skutecznych cyberataków. Zarządzanie poprawkami jest jedną z naszych podstawowych kompetencji, dlatego doskonale znamy praktyczne korzyści i wyzwania. Jednakże dzisiaj przyjrzymy się temu zagadnieniu z innej perspektywy: jakie ryzyko wiąże się z zaniedbaniem kwestii zarządzania aktualizacjami?

Ukryte koszty niezaktualizowanych systemów

Niewłaściwa lub niestaranna aktualizacja systemów może powodować ogromne spadki produktywności oraz straty finansowe. Bezpośrednie oraz pośrednie koszty mogą nawet przekroczyć wydatki związane z naprawą i usuwaniem skutków innych incydentów związanych z bezpieczeństwem, w tym tych wynikających z działań użytkowników, którzy ulegają wiadomościom phishingowym lub otwierają niebezpieczne załączniki. Niesie to ze sobą wiele negatywnych konsekwencji:

Większe ryzyko dla bezpieczeństwa

Nieregularne aktualizowanie systemów jest jak pozostawienie otwartych drzwi wejściowych do domu w obszarze o wysokiej przestępczości. Niezałatane systemy są znacznie bardziej podatne na znane i wykorzystywane luki w zabezpieczeniach, co ułatwia atakującym dostęp do wrażliwych danych lub systemów. Naruszenie bezpieczeństwa może spowodować poważne szkody finansowe, zaszkodzić ciężko wypracowanej reputacji marki i skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej.

Przestoje i zakłócenia pracy

Niezaktualizowane systemy mają mniejszą wydajność i niezawodność, a także są przyczyną nieoczekiwanych przestojów oraz mogą prowadzić do spadku produktywności i przychodów. Przerwy w działalności mają również wpływ na klientów, partnerów i pracowników, utrudniając im dostęp do podstawowych usług i uniemożliwiając wykonywanie niezbędnych zadań.

Wyższe koszty operacyjne

Systemy, które nie są systematycznie patchowane, wymagają częstszej konserwacji, częstszych poprawek błędów i większego wsparcia. Wpływa to na wzrost kosztów pracy i przestojów. Z drugiej strony regularne łatanie znacznie zmniejsza liczbę zgłoszeń do pomocy technicznej i incydentów, jednocześnie zwiększając produktywność i koszty.

Naruszenia przepisów i kary

Wiele branż podlega obecnie znacznie bardziej rygorystycznym regulacjom, takim jak HIPAA, RODO, NIS2 i unijna ustawa o sztucznej inteligencji, których celem jest ochrona wrażliwych danych oraz prywatności. Systematyczne wdrażanie aktualizacji świadczy o zaangażowaniu firmy w bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko kar za nieprzestrzeganie przepisów.

Zmniejszona konkurencyjność

Zarówno klienci, partnerzy, jak i pracownicy oczekują bezpiecznych i stabilnych systemów informatycznych. Firma, która nie aktualizuje regularnie swoich systemów, naraża się na znaczną stratę wizerunkową w przypadku poważnego incydentu związanego z bezpieczeństwem lub awarią systemu. Proces automatycznych aktualizacji może wzmocnić wiarygodność, która staje się coraz ważniejszą przewagą konkurencyjną a nawet wymogiem biznesowym.

Optymalne zarządzanie poprawkami w 5 krokach

Sprawne zarządzanie poprawkami znacząco zmniejsza ryzyko i koszty naruszeń bezpieczeństwa. Wprawdzie lepiej jest aktualizować systemy w sposób ręczny, niż w ogóle tego nie robić, ale proces ten jest czasochłonny, niespójny i podatny na błędy - szczególnie w firmach z dużym i zróżnicowanym środowiskiem IT.

Firmy powinny przyjąć strategie zarządzania poprawkami, które ustalą najważniejsze zagrożenia, skoncentrują się na krytycznych poprawkach i zapewnią ciągłe aktualizacje na wszystkich systemach i urządzeniach. Oto kilka wskazówek dotyczących optymalizacji procesów zarządzania poprawkami:

1. Ocena wymaganych poprawek

Zacznij od dokładnej oceny swoich systemów i oprogramowania, aby określić, które wersje są uruchomione i jakie są luki w zabezpieczeniach. Pozwoli to ustalić priorytetowe łatki i uniknąć zbędnych działań i opóźnień.

2. Zautomatyzuj proces instalacji poprawek

Automatyzacja pozwala zaoszczędzić czas i zasoby. Skorzystaj ze sprawdzonych rozwiązań lub skryptów, aby systematycznie planować i dystrybuować poprawki, a przede wszystkim monitorować ich wdrażanie.

3. Przeprowadź test poprawek

Przed wdrożeniem poprawek w całej sieci przetestuj je w kontrolowanym środowisku, aby zidentyfikować i uniknąć ewentualnych problemów.

4. Skorzystaj z segmentacji

Segmentacja sieci umożliwia większą kontrolę nad poprawkami i zwiększa bezpieczeństwo. Wykorzystanie technologii takich jak zapory sieciowe i sieci VLAN umożliwiają skuteczną segmentację.

5. Poinformuj użytkowników o aktualizacjach

Informacje na temat harmonogramów i procedur związanych z poprawkami mogą pomóc użytkownikom dostosować je do swojego workflow i stać się bardziej świadomymi zasad bezpieczeństwa.

Automatyzacja zmniejsza koszty poprzez eliminację ryzyka

Automatyczne zarządzanie aktualizacjami znacznie poprawia wydajność i obniża koszty, a także eliminuje ryzyko związane z opóźnionym lub ręcznym wprowadzaniem poprawek. Inwestycja w zautomatyzowane, wszechstronne rozwiązanie do zarządzania aktualizacjami to znacznie więcej niż tylko inwestycja w technologię – to ważny pierwszy strategiczny krok w kierunku zapewnienia długoterminowej stabilności finansowej i ciągłego sukcesu firmy. Jedynie niezawodne zarządzanie poprawkami gwarantuje bezpieczne, stabilne i stale wydajne środowisko sieciowe.

Zarządzanie aktualizacjami popłaca

Ogranicz ryzyko finansowe za pomocą zautomatyzowanych i niezawodnych procesów IT dzięki rozwiązaniom do zarządzania aktualizacjami baramundi Management Suite.

Ogranicz koszty dzięki wydajnemu zarządzaniu aktualizacjami z baramundi

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3