Production & Industry 4.0

IT i OT: Różne, ale połączone

15. lutego 2023, Avatar of Alexander SpatzigAlexander Spatzig

Technologie informacyjne (IT) i technologie operacyjne (OT) są niezbędne dla nowoczesnych przedsiębiorstw. Choć służą różnym celom, wskazują drogę ku przyszłości. IT koncentruje się na przechowywaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu danych. Z kolei OT zajmuje się monitorowaniem i kontrolowaniem fizycznych urządzeń i procesów.

W pigułce

  • Technologie informacyjne (IT) i operacyjne (OT) są niezbędne dla nowoczesnych przedsiębiorstw i coraz częściej się uzupełniają.
  • Systemy IT służą do przetwarzania i przesyłania danych w celu usprawnienia procesów i komunikacji w organizacji.
  • OT obejmuje sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane w środowiskach produkcyjnych i przemysłowych, w celu poprawy wydajności produkcji i bezpieczeństwa operacyjnego.
  • Systemy IT i OT różnią się między sobą tym, jak bardzo są elastyczne lub wyspecjalizowane i w jakim stopniu mogą być zintegrowane z innymi systemami.

Czym właściwie różni się IT od OT? Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że nazwą. Natomiast jeżeli przyjrzymy się bliżej, dostrzeżemy inne zastosowanie i funkcjonalności.

Technologie informacyjne

IT to skrót od Information Technology (technologia informacyjna). W ogólnym znaczeniu obejmuje ona przetwarzanie i przesyłanie danych w różnych formatch z punktu A do punktu B. W IT kluczowe znaczenie ma zapewnienie jakości i integralności danych, ponieważ kryjące się pod tą nazwą systemy informatyczne często wspomagają funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Przykładem może być system ERP (ang. Enterprise Resource Planning), który służy do planowania i kontroli wykorzystywanych zasobów ludzkich, technicznych, logistycznych i finansowych w przedsiębiorstwie. Podsumowując, IT wykorzystuje się przede wszystkim do rozwiązywania problemów biznesowych, w tym m.in. do przyspieszania i usprawniania procesów i komunikacji w organizacjach.

Technologie operacyjne

OT to skrót od Operational Technology (technologia operacyjna). W przeciwieństwie do IT, obejmuje ona wykorzystanie sprzętu i oprogramowania w środowisku przemysłowym, często w produkcji lub w sektorze energetycznym. OT wykorzystywane jest również w systemach zarządzania budynkami i w sektorze medycznym. Przykładem mogą być inteligentne łóżka szpitalne posiadające interfejsy sieciowe, które monitorują i wyświetlają stan zdrowia pacjenta i powiązane z nim informacje, jak np. plan leczenia.  

Mimo różnic, często są połączone

Chociaż IT i OT dotyczą różnych systemów i aplikacji, często muszą ze sobą współpracować. W wielu firmach zespoły pracują wspólnie nad projektami z zakresu technologii informatycznych i operacyjnych. Na przykład, specjaliści IT w firmie produkcyjnej będą zarządzać komputerami i oprogramowaniem wykorzystywanym w procesach biznesowych, podczas gdy specjaliści OT będą monitorować i kontrolować sprzęt produkcyjny.

Niedogodność a sytuacja kryzysowa

IT i OT znacznie różnią się od siebie pod względem ryzyka i konsekwencji, jakie niosą ze sobą ich awarie. Przestoje w IT mogą być uciążliwe, długotrwałe i kosztowne, ale zazwyczaj nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Natomiast systemy OT często obejmują krytyczną infrastrukturę i procesy, które są niezbędne w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego nawet niewielkie problemy mogą przynosić poważne konsekwencje. Potencjalna usterka w systemie OT może spowodować zatrzymanie produkcji, wypadek transportowy, przerwę w dostawie prądu lub uszkodzenie kluczowych dla życia systemów medycznych. Z tego względu systemy OT zwykle podlegają znacznie bardziej rygorystycznym przepisom. 

Elastyczność czy specjalizacja?

Kolejną różnicą pomiędzy IT a OT jest ich stopień integracji z innymi systemami. Systemy informatyczne zwykle są projektowane w taki sposób, aby były elastyczne oraz łatwe do połączenia z innymi systemami i urządzeniami. Dzięki temu, możliwa jest integracja różnego rodzaju oprogramowania i sprzętu oraz współdzielenie informacji pomiędzy różnymi działami i lokalizacjami. Z kolei systemy OT są często bardziej wyspecjalizowane. Oznacza to, że posiadają mniejszą elastyczność i są przeznaczone do konkretnego zadania lub procesu.

W jaki sposób IT i OT mogą się połączyć?

Pomimo powyższych różnic, IT i OT są niezbędne dla współczesnych firm i coraz częściej są ze sobą zintegrowane. Nazywamy to konwergencją IT/OT. Wiele przedsiębiorstw już teraz wykorzystuje oprogramowanie IT do monitorowania i sterowania systemami OT lub wykorzystuje dane OT do optymalizacji systemów IT. Niektóre przemysłowe systemy sterowania działają na Windowsie. Ten trend będzie się utrzymywał wraz z wykorzystaniem technologii do zwiększania efektywności, wydajności i konkurencyjności biznesu. 

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3