Production & Industry 4.0

„OK AI, wytłumacz mi, czym jest OT Asset Management”

15. marca 2023, Avatar of Andreas KlareAndreas Klare

Temat sztucznej inteligencji od dawna rozgrzewa opinię publiczną. Dzisiaj jednak na ustach wszystkich znajduje się ChatGPT, wokół którego powstało wiele kontrowersji. To dobry moment, aby przyjrzeć się bliżej jakości odpowiedzi dostarczanych przez algorytmy AI w temacie, który dobrze znamy.

W pigułce

  • Chatboty oparte na AI rodzą ostatnio sporo kontrowersji. Z reguły jednak udzielają poprawnych odpowiedzi w ogromnym zakresie tematów, w tym z zakresu wysoce wyspecjalizowanych dziedzin, takich jak technologie operacyjne (OT).
  • W naszym teście ChatGPT prawidłowo zidentyfikował kluczowe aspekty OT Asset Management, takie jak tworzenie i ciągłe aktualizowanie wykazów wszystkich systemów produkcyjnych i maszyn oraz zabezpieczanie ich zgodnie z wymogami zgodności i bezpieczeństwa.
  • Warto jednak zauważyć, że podczas gdy administrowanie systemami IT i OT jest z reguły podobne, zarządzanie aktywami OT musi być prowadzone bez zakłócania produkcji lub czasu pracy urządzeń.

Interesującą rzeczą w ChatGPT i innych chatbotach opartych na AI – a także tym, co odróżnia je od klasycznych wyszukiwarek – jest to, że generują one szczegółowe, konwersacyjne odpowiedzi w języku naturalnym na bardzo szczegółowe zapytania. Postanowiliśmy sprawdzić, jak ChatGPT wyjaśniłby temat, który dobrze znamy: zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa na poziomie infrastruktury, oprogramowania i związanych z nimi procesów. Poprosiliśmy go więc o napisanie bloga na temat OT Asset Management. Jaki był rezultat?

Poznaj wszystkie typy urządzeń

ChatGPT natychmiast wygenerował odpowiedź: "OT (Operational Technology) Asset Management jest ważną częścią bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Obejmuje ono monitorowanie i zarządzanie systemami i urządzeniami IT, które są odpowiedzialne za działanie zakładów i maszyn. Należą do nich np. przemysłowe systemy sterowania, systemy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) oraz systemy sterowania procesami.

Ważnym aspektem zarządzania aktywami OT jest ich identyfikacja i monitorowanie. Obejmuje to przechwytywanie informacji takich jak producent, model, numer seryjny, lokalizacja i status operacyjny. Informacje te są ważne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów i urządzeń IT oraz szybkiego reagowania na problemy".

Trudno się z tym nie zgodzić. Największym wyzwaniem w OT jest różnorodność typów urządzeń od producentów takich jak ABB, Siemens czy Zebra. Jeśli nie podlegają one w pełni inwentaryzacji, nie ma możliwości znalezienia luk w ich zabezpieczeniach. W końcu można chronić tylko te aktywa, o których istnieniu ma się świadomość. 

Kluczowe połączenia między aktywami IT i OT

ChatGPT dalej wyjaśnia: „Kolejnym ważnym elementem zarządzania aktywami OT jest monitorowanie bezpieczeństwa tych systemów i urządzeń. Obejmuje to monitorowanie luk w zabezpieczeniach i wykonywanie aktualizacji zabezpieczeń. Ważne jest również, aby organizacje regularnie przeglądały swoje systemy i urządzenia IT pod kątem wymogów zgodności, aby zapewnić, że spełniają one obowiązujące przepisy i regulacje".

Tu również ChatGPT wymienił wiele kluczowych aspektów. Zapewnienie zgodności i bezpieczeństwa jest istotnym elementem zarządzania zasobami przedsiębiorstwa na poziomie infrastruktury, oprogramowania i związanych z nimi procesów. To również ogromne wyzwanie, zwłaszcza ze względu na ścisłe powiązanie technologii operacyjnych (OT) z informacyjnymi (IT).

W ramach uzupełnienia należy jednak dodać, że wdrażanie poprawek bezpieczeństwa w OT jest czasem znacznie trudniejsze niż w IT. Nie każda aktualizacja dla urządzeń czy systemów OT może być zastosowana bez wcześniejszego przygotowania. Jeśli proces produkcyjny zostanie zauważalnie zakłócony przez taką aktualizację, może to prowadzić do kosztownych przestojów lub zwiększonego ryzyka wystąpienia wypadków.

Bezpieczeństwo zapewnia ramy

W ramach podsumowania ChatGPT napisał: “Na zakończenie należy podkreślić, że OT Asset Management jest ciągłym procesem, który musi być regularnie monitorowany i aktualizowany, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemów i urządzeń IT oraz utrzymanie bezpieczeństwa".

Z tym również trudno się kłócić. W końcu jednorazowa inwentaryzacja pomoże tylko na chwilę. Nieustanne gromadzenie i historyzacja danych o urządzeniach i systemach pomaga wykryć zmiany. Możliwe jest to do przeprowadzenia za pomocą modułu Argus Cockpit w baramundi Management Suite.

Nasz wniosek

Chatbot poradził sobie z zadaniem i przygotował naprawdę rzetelny artykuł, który podsumowuje najważniejsze aspekty i wyjaśnia, że zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa na poziomie infrastruktury, oprogramowania i związanych z nimi procesów jest podstawą wszystkich innych zabezpieczeń stosowanych w technologii operacyjnej. Sztuczna inteligencja jest w stanie wyjaśnić to w sposób rzeczowy, ponieważ temat ten jest obecnie na agendzie wielu firm i instytucji, które dostrzegły jego znacznie. W efekcie, baza danych tematycznych z których mogą korzystać chatboty, stale rośnie.

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3