System Administration

Przejrzysty widok: Skuteczne zarządzanie siecią zaczyna się od przejrzystości

17. kwietnia 2024, Avatar of Kilian SchwermerKilian Schwermer

Skuteczne zarządzanie siecią jest filarem zarządzania IT, gdyż zapewnia bezpieczne, stabilne i wydajne środowisko sieciowe z niezakłóconym przepływem danych. Przejrzystość jest czynnikiem kluczowym, ponieważ bez niej administratorzy IT nie mogą wydajnie zarządzać siecią.

W skrócie

  • Przejrzystość sieci ma zasadnicze znaczenie dla bezpiecznych i wydajnych operacji biznesowych, ponieważ zapewnia dogłębny wgląd w infrastrukturę IT oraz kontrolę nad nią.
  • Do pełnej przejrzystości niezbędna jest automatyczna inwentaryzacja punktów końcowych i map sieci.
  • Kompleksowe zarządzanie siecią wymaga również integracji kontroli dostępu w celu obsługi rosnącej złożoności sieci.

Pełna przejrzystość sieci jest podstawą skutecznego zarządzania IT oraz utrzymywania bezpiecznych, wydajnych i niezawodnych operacji biznesowych. Przejrzystość ma również kluczowe znaczenie dla odporności systemów IT. Przejrzystość sieci oznacza, że firmy mają dogłębną wiedzę o swoich środowiskach sieciowych, aby dostarczać aplikacje IT i powiązane usługi w całej firmie przez cały czas bez zakłóceń. Przede wszystkim, taki ogólny przegląd zapewnia działom IT dane i spostrzeżenia potrzebne do podejmowania naprawdę świadomych decyzji w zakresie efektywnych operacji i kontroli złożonych sieci firmowych.

Fundamenty: jak zapewnić przejrzystość

Wiele firm polega na narzędziach programowych do zdalnego monitorowania i zarządzania siecią. W dzisiejszych złożonych środowiskach sieciowych takie narzędzia są jedynym sposobem odpowiednio wczesnego wykrycia problemów z siecią, zminimalizowania przestojów lub optymalizacji wykorzystania zasobów IT. Nasz pakiet baramundi Management Suite (bMS) wspiera administratorów IT dzięki solidnej i zintegrowanej gamie rozwiązań do zarządzania i monitorowania.

Skanowanie sieci: wykorzystanie pełnego potencjału skanowania

Poprawne skanowanie sieci powinno pokrywać całą topologię sieci: Na przykład nasz moduł Network Devices obejmuje wszystkie urządzenia sieciowe, w tym routery, przełączniki, serwery, drukarki itp. Moduł wykorzystuje zdefiniowane zakresy IP i zestawy reguł SNMP do skanowania urządzeń obsługujących SNMP w wersji v1, v2c lub v3. ARP (Address Resolution Protocol) służy do identyfikacji innych urządzeń na podstawie ich adresów IP i MAC. Używamy również protokołu Secure Shell Protocol (SSH) do zapisywania w rejestrze systemów opartych na Linuksie i innych. Moduł tworzy następnie mapę sieci z kompleksową wizualizacją topologii wszystkich punktów końcowych i powiązanymi informacjami. Taki przegląd pokazuje zależności i połączenia między urządzeniami sieciowymi i zawiera inne istotne szczegóły.

Czy przejrzystość sieci to naprawdę wszystko, czego potrzebujesz?

Być może. A może lepszą odpowiedzią jest „tak i nie”. Nie jest to tak naprawdę „wszystko” samo w sobie, ale pełna przejrzystość stanowi podstawę skutecznego zarządzania siecią. Typowy zakres zadań działu IT w naturalny sposób daleko wykracza poza wiedzę o tym, co znajduje się w sieci. W rzeczywistości cały ruch sieciowy i przepływ danych wymagają zautomatyzowanego zarządzania. Zaczyna się to od utrzymania kompleksowej inwentaryzacji. Na przykład systemy kontroli dostępu do sieci (NAC) zapewniają dostęp do sieci tylko autoryzowanym użytkownikom i urządzeniom i pilnują ich zgodności ze wszystkimi firmowymi wytycznymi bezpieczeństwa. Dane inwentaryzacyjne automatycznie generowane przez bMS są integralną częścią procesu ustalania i egzekwowania polityk NAC oraz niemal każdego innego aspektu zarządzania punktami końcowymi i użytkownikami.

Aby zarządzanie siecią było jeszcze bardziej skuteczne, baramundi utrzymuje ważne partnerstwa technologiczne w celu zapewnienia prawdziwie kompleksowego wsparcia dla tego bardzo złożonego zadania. Na przykład można używać bMS w połączeniu z automatyczną kontrolą dostępu do sieci macmon, aby dokładnie monitorować, które urządzenia końcowe powinny mieć dostęp do sieci, jak również kiedy i gdzie oraz jaki typ dostępu mają. Płynna integracja obu rozwiązań umożliwia bezpośrednią wymianę danych w celu automatyzacji procesów konserwacji i reakcji na urządzenia, które nie spełniają firmowych wymagań bezpieczeństwa.

Przejrzystość sieci: klucz do efektywnego zarządzania IT

Dzięki pełnej przejrzystości sieci administratorzy IT mają pewność, że użytkownicy lokalni i zdalni mogą uzyskać dostęp do swoich aplikacji i usług IT przez cały czas bez żadnych problemów. Zautomatyzowane rozwiązania do monitorowania i kontroli są coraz ważniejsze dla wydajnego i bezpiecznego zarządzania siecią ze względu na coraz większą złożoność sieci i częstą potrzebę dodawania nowych technologii i typów urządzeń. Jest to szczególnie ważne dla działów IT z ograniczonym personelem i zasobami.

Przejrzystość dla twojej sieci

Sprawdź, jak bezpiecznie i wydajnie zarządzać siecią oraz kontrolować i monitorować ją za pomocą modułów i automatyzacji w pakiecie baramundi Management Suite.

Popraw zarządzanie siecią dzięki baramundi i macmon

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3